2017
jun - aug
Joh 4:23
När vi är det kommer världen att förstå att Gud
sände sin Son till världen. Så länge det finns stridigheter och splittring i en församling eller mellan
församlingar kommer världen aldrig att förstå.
”Men jag ber inte bara för dem, utan också för
dem som kommer till tro på mig genom deras
ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de
ska vara i oss liksom du Far är i mig och jag i dig.
Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den
härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för
att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och
du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett.
Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att
du har älskat dem så som du har älskat mig”,
Joh 17:20-23.
Här ber Jesus till sin himmelske Far om enhet
bland hans lärjungar. Jesus ber för sina lärjungar
och han ber för dem som ännu inte kommit till tro
på honom.
Men när vi börjar älska varandra, välsigna
varandra, tala väl om varandra då kommer
något att hända i det samhälle vi lever i. Människor kommer att börja upptäcka något. Upptäcka Gud. Upptäcka Jesus. Det är ju det som är vår
längtan och bön. Att människor ska bli frälsta
genom tron på Jesus. Teologiskt är vi ett i Kristus
(alla som tror på Jesus). Praktiskt behöver vi
jobba på att synliggöra denna enhet i vår stad.
Därför tar vi nu initiativet att inbjuda alla kyrkor i
Karlskoga med omnejd för att be tillsammans.
Vi kommer att träffas regelbundet för att tillbe
Gud och be om väckelse bland Guds folk.
Vi kommer att be för människors frälsning.
Människor kommer till tro på Jesus genom deras
ord. Apostlarnas ord är bevarade idag i Nya
testamentet. Det är genom att förkunna och
dela Ordet som människor kommer till tro på
Jesus.
Första tisdagen varje månad i höst
samlas vi i Pingstkyrkan till bön och lovsång.
En annan förutsättning för människors frälsning är
de troendes enhet. Jesus ber att de och även vi
ska vara ett. Jesus upprepar denna bön tre
gånger i texten. Det är viktigt för Jesus att vi är
ett. Att vi är fullkomligt förenade till ett i Kristus.
Kom och tillbe
Kom och be
Boka in dessa kvällar:
5/9, 3/10, 7/11 och 5/12.
Stefan W Sternmo
ALPHA
SANN OCH ANDEFYLLD TILLBEDJAN
Söndag den 4 juni kl.11.00
Jesus sa: ”Det kommer en tid, när sanna tillbedjare
ska tillbe Fadern i ande och sanning. Gud är ande
och de som tillber måste tillbe i ande och sanning”
Joh 4:23.
Vad är lovsång egentligen?
Vad innebär det att tillbe Gud
i ande och sanning?
Söndagen den 4 Juni får vi,
istället för Daniel Alm, som har
fått förhinder, besök av
Samuel Hector, som är
musikkonsulent i Pingst Sverige.
Välkommen till en högintressant dag om lovsång och
tillbedjan.
Kom med ett öppet hjärta!
Den helige Ande vill inspirera dig och mig till äkta och
sann tillbedjan i våra hjärtan. ”Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet”, Upp 7:12.
UPPLÄGGET FÖR DAGEN
Start kl.11:00
• Sång, information, Max & Maja, söndagsskola,
kollekt
• Undervisningspass 1
• Gemensam lunch
OBS! KNYTKALAS! Var och en tar med sallad
som gärna räcker åt några fler.
Serveringspersonal ordnar med bröd & dryck!
• Undervisningspass 2 (möjlighet till barnpassning)
Slut kl.14:00
I höst kommer församlingarna
i Karlskoga i samverkan
att bjuda in till Alphakurs.
Alpha är kurstillfällen där
grunderna i den kristna tron
utforskas på deltagarnas villkor. Alphakursen är främst avsedd
för personer som inte är kyrkbesökare,
men är öppen för alla som vill delta. Ledorden i Alpha är:
KÄRLEK: Vi bryr oss om människan och vill skapa
en trivsam atmosfär och dela den med våra vänner.
LÄRA: Vi skapar en miljö där människor kan ställa
frågor och diskutera dessa fritt med varandra.
LEVA: Vi försöker visa vad det kristna livet innebär
och ge människor möjlighet att själva uppleva det. Alpha innebär undervisning vid 10 tillfällen under
hösten, med start i början av september.
Varje samling inleds med måltidsgemenskap.
Tid och datum: Torsdagar kl 18.30-21.00.
Start: 7 september.
Anmäl till: Per Wärmegård, pastor i Rävåskyrkan. E-post: [email protected].
Papperspost: Rävåskyrkans församling
Badstugatan 39
691 32 Karlskoga. Ange namn, adress, telefon och e-postadress. Det finns foldrar på kyrktorget i Pingstkyrkan.
Vill du veta mer om ALPHA så kan du gå in på deras
hemsida: http://sverige.alpha.org/.
Det är ett utmärkt tillfälle att bjuda med vänner och
bekanta som är intresserade av kristen tro.
Du kan själv erbjuda dina vänner att vara med i
kursen som stöd.
GEMENSKAPSHELG 8-10 SEPTEMBER 2017 PÅ USKAVI
Varje sensommar åker vi som kyrka iväg på en gemenskapshelg.
Den är öppen för alla, inte bara för våra medlemmar.
Inriktningen för årets helg är 1 Kor 14:3-4 där Paulus uppmuntrar oss
att börja använda den profetiska gåvan i en kärleksfull gemenskap.
För mer information ta en folder som finns på kyrktorget i Pingstkyrkan eller gå in på vår hemsida.
Boka in helgen redan idag och anmäl Dig/Er. OBS! Sista anmälningsdag för rabatterat pris är 22 Juni.
JUNI
JULI
AUGUSTI
...........................................vecka 22.........
1 tor
10:30
Kaffestunden
4 SÖN 11:00 Gudstjänst med lunch
Knytkalas!
Undervisning av Samuel Hector
Söndagsskola light
...........................................vecka 23.........
6 tis
19:00
Bön i kyrkan
7 ons 18:00
Möte för finsktalande
18-20 Volontärträff på
Second Hand,
Stråningstorp
8 tor
10:30
Kaffestunden
11 SÖN 11:00 Tid med Gud
Tema: Tro, hopp och KÄRLEK
Text: 1 Kor 13:13
Servering
OBS! Extra insamling inför sommaren till
församlingskassan!
...........................................vecka 24.........
13 tis
10:45
Andakt: Björkliden
14:00
Andakt: Bergmästaren
19:00
Bön i kyrkan
15 tor 10:30
Kaffestunden
18 SÖN 11:00 Gudstjänst
med Nattvard
Predikan: Jörgen Ringbäck
Information om Gideoniterna och
extra insamling till deras arbete.
Servering
...........................................vecka 25.........
20 tis
19:00
Bön i kyrkan
22 tor 10:30
Kaffestunden
25 SÖN
Ingen Gudstjänst
i Pingstkyrkan!
Vi hänsvisar till Espenäs och
Torp-konferensen.
...........................................vecka 26.........
27 tis
19:00
Bön i kyrkan
29 tor 10:30
Kaffestunden
2 SÖN 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Predikan: Stefan W Sternmo
...........................................vecka 27.........
4 tis
10:45
Andakt: Björkliden
14:00
Andakt: Bergmästaren
19:00
Bön i kyrkan
9 SÖN 10:00 Gudstjänst på Espenäs
med Nattvard
Predikan: Per Wärmegård
...........................................vecka 28.........
11 tis
19:00
Bön i kyrkan
16 SÖN 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Predikan: Marit Håkansson
...........................................vecka 29.........
18 tis
19:00
Bön i kyrkan
23 SÖN 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Sång och Tal: Nils-Gunnar och
Solveig Nilsson
...........................................vecka 30.........
25 tis
19:00
Bön i kyrkan
30 SÖN 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Predikan: Robert Bådagård
...........................................vecka 31.........
1 tis
10:45
Andakt: Björkliden
14:00
Andakt: Bergmästaren
19:00
Bön i kyrkan
3 tor
10:30
Kaffestunden
6 SÖN 11:00 Gudstjänst
Predikan: Marit Håkansson
Servering
...........................................vecka 32.........
8 tis
19:00
Bön i kyrkan
10 tor 10:30
Kaffestunden
13 SÖN 11:00 Gudstjänst
Predikan:
Birsen Karlsson
Information om vår mission i Turkiet
Servering
...........................................vecka 33.........
15 tis
19:00
Bön i kyrkan
16 ons 18:00
Träff om hemsidan
Vill Du vara med och utveckla vår
hemsida är Du varmt välkommen till
denna träff.
17 tor 10:30
Kaffestunden
20 SÖN 11:00 Gudstjänst
med Nattvard
Predikan: Stefan W Sternmo
Servering
...........................................vecka 34.........
22 tis
19:00
Bön i kyrkan
23 ons 18:00
Möte för finsktalande
24 tor 10:30
Kaffestunden
27 SÖN 11:00 Gudstjänst
Predikan: Angelica Ärlandsback
Söndagsskolan startar, servering
...........................................vecka 35.........
29 tis
19:00
Bön i kyrkan
31 tor 10:30
Kaffestunden
Med reservation för ändringar.
Hemsidan alltid aktuell.