Låg produktion från vindkraft ger högre elpriser

Udskrift af www.Get2Press.dk d. 15 juli 2017 kl. 05:58:01
Pressemeddelelse udsendt d. 10 marts 2017
Låg produktion från vindkraft ger högre
elpriser
Låg vindproduktion och ökad produktion från priskänslig
vattenkraft har gjort att elpriserna gått upp något den
senaste tiden. ”Men det lönar sig alltid att köpa el timme för
timme”, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.
Prognoserna för vecka 10 är att spotpriserna på el fortsätter uppåt. Det är det lite kallare
temperaturerna som driver upp förbrukningen, liksom låg vindkraftsproduktion, minskad export
och hög produktion från priskänslig vattenkraft. Men för den som köper sin el timme för timme
finns det alltid pengar att spara.
– Fluktuationer som de här går att utnyttja för den som har möjligheten att köpa el timme för
timme. Det lönar sig alltid att se över sin elaffär, och det är synd att inte alla tar chansen och gör
det nu när det är möjligt att göra det, säger Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi.
Sedan oktober 2012 är det möjligt för alla elkunder att teckna avtal där elförbrukningen mäts per
timme. Det innebär att man betalar elen vad den kostar när den konsumeras.
– Det här är en av de största och bästa reformerna för svenska elkonsumenter. Tyvärr har
reformen inte nått ut till alla, vilket är synd. På Storuman energi gör vi vårt och berättar hela
tiden om aktuellt elpris vår webbplats och ger information om hur man köper elen timme för
timme, säger Nils-Gunnar From.
För mer information, kontakta:
Nils-Gunnar From, VD, Storuman Energi AB
Tel: +46-70-554 66 58
E-post: [email protected]
För bilder på Nils-Gunnar From, se, http://www.storumanenergi.se/presskontakt/
Om Storuman Energi AB
Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa
elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder
enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning
av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är
early adopters inom teknik- och miljötänkande. Se även www.storumanenergi.se
Vill du veta mer? Beställ Marknadsrapporten
Marknadsrapporten beställer du på
www.storumanenergi.se/marknadsinformation/marknadsrapport/
Yderligere information
Storuman Energi AB
Nils-Gunnar From
Tlf: 070-554 66 58
[email protected]
http://www.storumanenergi.se
Artiklen kan findes på adressen:
http://www.get2press.dk/default.asp?show=showpm&pmid=9634