Lena Kroik, samordningssjuksköterska akutsjukvård i extrem

AXG-konceptet status 2013
• 2 pilotutbildningar, instruktörsutb, 3
befattningsutbildningar, helikopteravtal,
utb.material, app, översättning till samiska,
anatomisk karta, med. pack,
kommunikationsvägar, Socialstyrelsen
AXG-konceptet inför 2014
Ansvar:
•
GMC i Storuman ansvarar för drift av AXG. Medicinskt
ansvarig för AXG är distriktsläkare i Storuman.
•
Akut och Katastrofmedicinskt Centrum har det övergripande
utbildningsansvaret för AXG. Svarar för uppföljning samt
vetenskaplig förankring.
•
Samordningssköterska,vid GMC Storuman, övergripande
samordningsansvar, organiserar kurser, förvaltar läkemedel
och utrustning. Instruktions- och utbildningssjuksköterskor i
NLL (Jokkmokk) och JLL (Funäsdalen) har delansvar för
Norrbotten respektive Jämtland .
•
Utbildade läkare och sjuksköterskor i JLL, NLL, VLL ansvar för
att delta i utbildningar, får fortsatt vidareutbildning genom
AXG och avropsanställs vid kurser inom AXG.
Organisation
•
Samebyar och helikopterföretag utbildas i AXG. Varje sameby heart start.
•
Helikopterföretag m avropsavtal, förses med mobilt, i ryggsäck eller låda, medicinskt utrustningspack och en ”body chart”. Avropsavtal förvaltas av
VLL
•
Förslag på baser med avtal: Funäsdalen, Klimpfjäll, Tärnaby, Arjeplog, Porjus/Kvikkjokk, och Kiruna.
•
På baserna förvaras medicinsk utrustning inlåst. Medicinskt pack består av två delar – lekmän - legitimerad personal.
•
SOS-Alarm tar emot larm från skadad eller närstående. Tre samtal går ut från SOS-Alarm, 1 till ambulanshelikopter för kontroll om de kan ta
uppdraget, 2 till distriktsläkare i beredskap som kopplas till den skadade eller närstående för rådgivning och eventuell ordination, 3 till närmaste
upphandlad helikopter för att flyga utrustning till platsen.
•
Storumans distriktsläkarberedskap dygnetrunt- beredskap för rådgivning och ordination. Efter utvärdering, kanske 1 år tar man ställning till om
ytterligare hälsocentral med dygnetrunt- beredskap med distriktsläkare ska knytas till systemet, möjligen en i varje landsting.
•
När ambulanshelikopter eller annat terrängfordon med förmåga att flytta den skadade/sjuke inte kan nå platsen inom rimlig tid, avgörs av
distriktsläkare i beredskap, kan helikopter flytta den skadade till närmaste farbar väg där ambulans möter, position anges av SOS-Alarm.
Budget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läkare MLA 0,10 = 120 000
Läkare AKMC Utbildningsansvar, uppföljning, vetenskaplig utveckling 0,05 = 60 000
Samordningssjuksköterska 0,20,108 000 , VLL
Instruktionssjuksköterska 0, 10 X 2 = 54 000, per NLL och JLL
Kostnad för beredskap, del av ”normal beredskap”, ingen kostnad.
Kostnad för SOS-Alarms tjänster, del av landstingens avtal, ingen kostnad
Förvaltning av avropsavtal, del av VLL:s ansvar, ingen kostnad
Förvaltning av läkemedel och utrustning: 30 000/ år(10 000/landsting)
Uppdatering av utbildningssläkare/ ssk 1 gång/år 100 000
Befattningsutbildning lekmän 1 kurs/landsting/år 3 x 140 000
Administrativa utgifter 10 000
Oförutsedda utgifter 10 000
Totalt för driftsorganisationen 966 000 att delas per tre landsting = 322 000 per år
Helikopter kostnad för uppdrag, 10/år/landsting, 30 x 10 000 (10 000 /flygtimme) =
300 000, delas per tre landsting = 100 000 per år
•
•
•
•
•
•
•
•
Överförbart
Ökar förmågan
Fler HLR-utb
Riskgrupp
Potential
Kan säljas
Efterfrågan
Stärker förvaltningslandstingen