ILR (Implantable Loop Recorder).

Patientinformation
ILR
(Implantable Loop Recorder)
Looprecorder Patientaktivator Patientmonitor
ILR (Implantable Loop Recorder)
ILR är en implanterbar EKG-monitor som övervakar hjärtats elektriska aktivitet, spelar in och lagrar EKG både automatiskt och
patientaktiverat.
En ILR kan inte stimulera hjärtat utan bara övervaka och spela in
eventuella rubbningar i hjärtrytmen och används för att hitta orsaken till eventuella svimningar, yrsel eller hjärtklappningar.
En ILR är ungefär 4 cm lång och 0.5 cm bred och placeras på bröstkorgen till vänster om bröstbenet i underhudsfettet.
En ILR har batteri som räcker i ca 3 år, men kan opereras ut när
behovet inte längre finns.
Inläggning av ILR
Operationsdagen
På operationsdagens morgon kan du äta frukost som vanligt. Innan
du åker till sjukhuset skall du vara nyduschad (kropp och hår) med
bifogad Descutansvamp.
Implantationen av din ILR sker på en operationssal under sterila
förhållanden.
Läkaren lägger lokalbedövning (liknande bedövning som hos tandläkaren), skär ett snitt på 2 cm och sedan placeras din ILR under
huden på bröstkorgen.
Huden tejpas ihop efteråt. Ibland kan såret behöva sys med ett par
stygn, då används resorberbar tråd (tråden löser upp sig själv).
Över operationssåret sätts ett plastat plåster som ska sitta i 14 dagar.
Efter operationen
Direkt efter operationen kommer inspelningsfunktionen i dosan att
aktiveras. Efter operationen kommer du att kunna leva precis som
vanligt.
Du kan duscha med plåstret men inte bada eller basta.
Efter 14 dagar avlägsnar du själv plåstret hemma.
Uppföljning
Din ILR kommer att spela in och lagra EKG om hjärtat slår för långsamt eller för snabbt.
Vid svimning kan du själv aktivera en EKG-inspelning genom att använda patientaktivatorn. För att spela in trycker du på knappen och
håller aktivatorn mot din ILR tills en grön lampa lyser på aktivatorn.
Din uppföljning kommer att ske via så kallad hemmonitorering. Det
innebär att du får med dig en patientmonitor hem. Den skall placeras i närheten av din säng, gärna på nattduksbordet. Den skall inte
stå under sängen och det är viktigt att monitorn alltid är ansluten till
elkontakt.
Varje natt kommer patientmonitorn att söka kontakt med din ILR och
skicka eventuella EKG-inspelningar via GSM-nätet till oss på pacemakermottagningen.
I vissa lägen kan du behöva göra en aktiv sändning via patientmonitorn, vi kommer då att kontakta dig och ge instruktioner.
Vi kommer alltid att kontakta dig om vi hittar tecken till rubbningar
på din hjärtrytm.
Svenska pacemakerregistret
Alla patienter i Sverige som får en ILR eller pacemaker registreras
enligt Socialstyrelsens anvisningar i en nationell databas.
Alla personuppgifter är givetvis sekretesskyddade. Ett identitetskort
med registrerade uppgifter skickas hem till dig. Detta kort ska du
alltid ha med dig för att kunna visa upp för läkare eller när du passerar säkerhetskontroll vid resor.
Du skall ta kontakt med pacemakermottagningen:
• Vid tecken till infektion från operationssåret.
Rodnad, svullnad, vätska, ömhet.
• Om du svimmar eller är nära att svimma.
Fotogruppen Aug 2015
Kontaktuppgifter:
Södersjukhusets pacemakermottagning
Telefon: 08-616 37 21
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00
SJUKHUSBACKEN 10, 118 81 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE