1 Wal-Mart. Fastställd av Folksams Etikkommitté 2002-02

Kapitalförvaltning
Corporate Governance
Gunnela Hahn
Oktober 2005
Wal-Mart. Fastställd av Folksams Etikkommitté 2002-02-01
Folksams synpunkter
Folksam investerar inte i Wal-Mart sedan början av år 2002. Beslutet togs i samband med
att Folksam införde etiska kriterier i sin kapitalförvaltning 2001. Wal-Mart är välkänt för
att motarbeta facklig verksamhet, trots att det är världens största företag! Bolagets
överträdelser av fackliga rättigheter är så pass grava och utsikterna så pass små att kunna
påverka dem genom en ägardialog, att vi har beslutat oss för att inte investera i bolaget.
Företagsfakta
Wal-Mart har runt 1,5 miljoner anställda, varav en miljon i USA. Företaget driver 3200
butiker i USA och ytterligare 1100 ställen i nio andra länder. Dess tillgångar uppgår till
105 miljarder dollar, och vinsten uppgick till 9 miljarder dollar år 2003. Företaget är fem
gånger större än sin närmaste konkurrent i USA. Wal-Marts omsättning utgör 2% av
USA:s totala BNP1. I bland annat Tyskland, Japan och Brasilien är personalen ansluten
till facket och omfattas av kollektivavtal, men inte i USA.
Bakgrund
Den senaste händelsen är att Wal-Mart nu stänger den butik som kommit längst någonsin
i Nordamerika i ansträngningarna att bilda ett fackförbund på Wal-Mart. Butiken ligger i
Quebec, Kanada. Personalen hade fått godkänt av myndigheterna att ansluta sig till
fackföreningen UFCW. Representanter från UFCW har förhandlat i månader med
företagsledningen om förbättrade arbetsförhållanden, men parterna har inte kommit
överens2.
Det förekommer till och med ett begrepp, ”walmartization”, som innebär att företag allt
mer tar efter Wal-Mart i social dumping, dvs erbjuder sina anställda allt sämre villkor
vad gäller t ex löner, förmåner och försäkringar. Flera kampanjer pågår mot bolaget,
bland annat uppmanar lärarfacken i 30 delstater föräldrar att bojkotta Wal-Mart.
Wal-Marts överträdelser av mänskliga rättigheter är väl dokumenterade. De har i flera
fall brutit mot lagar kring exempelvis barnarbete och diskriminering i USA. I fokus
1
http://www.union-network.org/UNIsite/Sectors/Commerce/Multinationals/WalMart_UNI_Report_Walmartization_2005.htm#_ftnref3
2
http://money.cnn.com/2005/02/09/news/international/walmart_canada/
Folksam 106 60 Stockholm. Telefon 08-772 60 00. Besök Bohusgatan 14. www.folksam.se
1
Kapitalförvaltning
Corporate Governance
Gunnela Hahn
Oktober 2005
Wal-Mart. Fastställd av Folksams Etikkommitté 2002-02-01
ligger dock anti-facklig verksamhet. Företaget har långtgående metoder för att avskräcka
sina anställda från att försöka bilda ett fackförbund. Nyligen blev vice ordförande i
företaget, Tom Coughlin, avskedad efter anklagelser om att ha mutat anställda att ge
information om vilka bland personalen som är positivt inställda till fackföreningar.
Coughlin nekar till att han använt bolagets pengar utan har betalat ur egen ficka. Han
misstänkts dock för att ha använt speciella fonder som företaget har för att spionera på
sina anställda. Enligt Wall Street Journal, som var först med anklagelserna, har Coughlin
betalat mellan 100 000 och 500 000 dollar till hemlig anti-facklig verksamhet3.
Wal-Mart är känt för att betala låga löner. Enligt en undersökning av University of
California/Berkeley ligger bolagets löner på i genomsnitt 31% lägre än i övrig
detaljhandel4.
Folksams kommentarer
Folksam anser att Wal-Marts agerande strider mot våra etiska placeringskriterier. Deras
affärsidé är att hålla låga priser. Låga priser får dock inte gå före grundläggande
mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Som världens största företag bör man ta sitt
samhällsansvar och inte vara drivande i social dumping. Bolagets kraftfulla och
konsekventa agerande mot fackligt engagemang är dessutom särskilt stötande för
Folksam, eftersom våra största kundgrupper tillika ägare är just fackföreningar. Trots att
Wal-Mart är världens största bolag och således väger tungt på världens aktieindex, avstår
vi därför från att investera i bolaget.
Källor:
En sökning på Altavista på ”Walmart union busting 2005” gav 31 300 resultat! För den
som är intresserad kan följande länk rekommenderas. UNI är en paraplyorganisation för
fackföreningar i världen, som bland annat H&M har inlett ett samarbete med.
http://www.union-network.org/UNIsite/Sectors/Commerce/
3
http://www.bcfed.com/NR/exeres/308C7F44-DFD4-4B96-9028-8235A910C492,28BCD7CA-E2F94324-B752-AC114CA3A5BF,frameless.htm
4
Arindrajit Dube and Ken Jacobs, UC Berkeley Centre for Labor Research and Education, Hidden Cost of Wal-Mart
Jobs, August 2, 2004
Folksam 106 60 Stockholm. Telefon 08-772 60 00. Besök Bohusgatan 14. www.folksam.se
2