Bk9 Kap4v2 Betydelsen av Välsignade Par

advertisement
KAPITEL FYRA
Välsignade Familjer och registrering
Sektion 1. Registrering av de Välsignade Familjerna och vårt hemland
1,1. Vad innebär registrering?
Vet ni vad registrering är? När en kvinna väl har gift sig, så måste hon få
hennes namn inskrivet i hennes makes familjeregister. Hon måste få sitt
namn stryket ur registret från hennes ursprungliga familj och få det
flyttat till det av sin man. (177-302, 1988.5.22)
När en kvinna är gift, måste hon flytta in i sin makes hus, och av detta
följer att hennes namn också måste flyttas från det gamla familjeregistret
till det i den nya familjen. På så sätt ändras hennes familjeregistrering.
Vad är vår registrering? Det är det dokument som ger bevis på vår
relation baserad på sann kärleks ursprung. (178-207, 1988.6.4)
När hon väl är gift, vad är det att en kvinna borde göra? Det finns mer att
göra för henne än att bara registrera sitt äktenskap. Hon måste skrivas in
i hennes makes familjeregister. (195-227, 1989.11.15)
När en kvinna gifter sig, skrivs hon inte då in sig i sin makes
familjeregister? När det gäller västländer eller Japan, vad händer med
hennes efternamn? Det förändras. Eftersom hon inte har någon grund på
att stå på, kommer hon att bli ett med sin man genom att ta hans
efternamn, avsett om det är Inoue, Yamaoka, eller Kinoshita. När de
förenas, gör de detta genom att bilda en relation av kärlek. Eftersom
kraften i denna kärlek är starkare än livets uppkomst, är kvinnan inte
ledsen för att behöva lämna sin egen familj för sin man, tvärtom,
accepterar hon det som en självklarhet, och går till sin man med hopp
och ett leende. (258-244, 1994.3.20)
Låt oss säga att bruden följer sin man till hans hus på hennes bärstol. I
det ögonblick hon steg över trösklarna och blir en del av hans klan,
kommer alla tankar centrerade i sig själv, inte längre att vara tillåtet. Om
hon skulle uppträda på ett självcentrerat sätt, som hon brukade i sitt eget
hus, skulle det tolereras av hennes nya familj? Detta är frågan. Kan hon
be dem tolerera henne? Visst kan hon inte göra något sådant. Eftersom
hon är på en ny plats, måste hon vara försiktig med hennes varje rörelse
- hur hon ser, lyssnar och talar. Varför skulle hon vara försiktig? Hon
måste tänka på hur hon kan vara till nytta för sin makes klan och i den
nya miljö hon befinner sig i. Snarare än att vara en källa till konflikt.
Detta är en mycket svår sak att göra. (142-160, 1986.3.9)
Gud och Sanna Föräldrar väver samman historien, och en tid präglad av
registrering kommer. Vid den tidpunkten kommer ni att överföra era
namn i det nya familjeregistret. Är ni redo? Som söner och döttrar till
Gud, har ni blivit som Gud och Sanna Föräldrar? Det är lätt att säga,
men inte att uppfylla. Oavsett om ni sover eller är vakna, måste ni alltid
hålla detta i tankarna. Dessa tankar måste följa er varhelst ni åker och
vad ni än gör, oavsett om ni äter eller sover. För att uppnå detta måste ni
uppleva att bo i hemlandet innan ni går över till nästa värld. Eftersom
det är så, bör ni lära er koreanska, eller hur? Ursprungligen hade inte
människorna två eller flera språk. Det fanns bara ett. (201-234,
1990.4.22)
I framtiden kommer det en tid när ni måste registrera er själva.
Tidsåldern för registrering kommer, där ni kommer att ansluta till Sanne
Fars familj, den Kungliga Familjen. Men även när registreringens
tidsålder kommer, så kommer de som misslyckats att återupprätta sina
stammar inte att kunna registreras. Ni måste tänka på detta. Det är som
för av Israels tolv stammar. Ni kan inte registrera er innan ni har
återupprättat era stammar.
När människorna lär sig detaljerna om återupprättande av stammar,
kommer de att rusa till Enighetskyrkan att bli medlemmar. Vad är det då
som skulle ske vid registrering? Fram till denna tidpunkt, har ingenting från kärlek självt, till mänskligheten, till skapelsen - tillhört Gud. Därför
måste alla ting, som blivit Satans ting baserat på Satans kärlek, nu
återupprättas centrerat på Fars barn. Ännu har inte Far en egen nation.
Är det inte så? En nation måste återupprättas. (208-339, 1990.11.21)
Under hela historien har det aldrig förekommit en sådan sak som
registrering i Guds rike. Faktum är att det inte ens fanns något Guds rike
i andliga världen. Det fanns ingen familj och ingen nation där. När en
familj gick vidare till andliga världen, blev familjens samtliga
medlemmar, även föräldrarna, separerade. Om det fanns tio medlemmar
i en familj, skulle alla tio av dem nu vara separerade. Men det kommer
inte att vara så från och med nu. Ni måste förstå att om det inte hade
varit för Fallet, skulle Himmelriket ha varit en plats där hela familjen,
mor och far och alla de andra, skulle ha anlänt tillsammans. Om
morföräldrar, mor och far, ert par, och söner och döttrar förenade
tillsammans i sann kärlek, och omhuldade den sanna kärleken till Gud i
den familjen, så skulle Gud själv absolut visa lydnad för dem. I en värld
motiverad av kärlek till andra, där den ena är lydig till en sådan tradition
av kärlek och där människor lever för andras skull, kan basen för fred
förverkligas. (210-354, 1990.12.27)
När vi går in i en tid präglad av registrering, måste ett namnregister
upprättas, och detta är en uppgift som inte kan utföras slarvigt. Utan att
utföra Hemkyrkans aktiviteter kan ni inte skapa listan, inte kan ni heller
få era namn i familjeregistret i Guds konungarike. Även Välsignade
Familjer skulle uteslutas. Ni måste ha detta i åtanke, och skynda på med
att göra allt som ni har blivit tillsagda att göra med Gud. Ni bör utföra
vad ni har i uppdrag att göra, inte för att andra människor gör det, utan
eftersom det inte finns något annat sätt. Om ni inte slutför uppgiften ni
fått på jorden, så när ni går in i andliga världen, måste ni fortsätta med
det för alltid. Om ni inte slutför det på jorden, kommer ni att ha stora
problem i den kommande världen. (143-118, 1986.3.16)
Jesus, som förhindrades att fullborda Guds vilja på jorden, borde ha
hittat en brud på sin tid, etablerat Sanna Föräldrar och uppfostrat sanna
barn. Han borde ha förberett en viss standard på denna horisontella jord
som skulle kunna vara myndigheten för registrering, med himlens
myndighet, för rätten till arv och rätten till registrering in i riket. Men
han avled till den andliga världen utan att ha gjort det. I registreringen av
människor, skulle han ha registrerat dem som tjänare? Om han inte
kunnat registrera i namn av söner med direkt härkomst, skulle han
åtminstone ha registrerat dem i namn av adopterade söner, så de skulle
ha kunnat ta emot Guds arv. Då skulle de fått rätten att ärva. (155-309,
1965.11.1)
Vad är det vi försöker uppnå? Vi vill vara registrerade i position av
söner och döttrar som kan bli älskade för evigt av Gud och Sanna
Föräldrar. Registreringen börjar från och med nu och framöver. Ni
kommer att registreras i Livets Bok för Guds Konungarike. En ny form
av registrering borde äga rum baserat på den sanna föräldra-centrerade
ideologin och Gudism, och samtidigt borde också organisationen av
stammarna ske. Liknande de tolv apostlarna med Jesus och de tolv
stammarna av Israel, måste vi också organisera oss själva i stammar.
(146-230, 1986.7.1)
Från och med nu kommer ni att återvända till era hem och konkurrera
med varandra över hur, med er själva som central person, ni kan
expandera relationer i er omgivning, liksom med er egen stam så klart.
Ni kommer att konkurrera med varandra över denna fråga. Så, oavsett
vilken stam ni tillhör, kommer stammarna att organiseras tillsammans
enligt dem som har återvänt till sina hemorter. Vad jag menar med detta
är att den tid kommer där grenarna som pekar mot öster, väster, norr och
söder kommer att bestämmas och registreras i enlighet därmed i
familjeregistret.
Det kommer inte längre att finnas rasdiskriminering eller distinktioner
mellan industriländer och utvecklingsländer. Den största frågan är hur
väl ni kan enas centrerat på era förfäder i andliga världen och hur bra ni
kan lägga den grund, på vilken de kan komma ner på jorden och stödja
er. Ert arbete med att utveckla er hemort, och hur det genomförs,
kommer att bero på den punkten. Hur stor en gren är, blir därför en
fråga. Även om stammen är död, om grenen är stort nog, kan den tjäna
som stam.
Först kommer skotten, därefter spirar grenarna. Detta gäller för
mänskligheten också, men detta är inte huvudfrågan. Frågan är hur ni
kan få nya grenar att växa. Med andra ord, hur medlemmarna i er stam
kan registreras in i denna sfär och fås att återvända till det ursprungliga
hemlandet, Himmelriket. Ni måste förstå att ni står på vägen till
hemlandet. (189-224, 1989.4.6)
Registrering kommer att äga rum från och med nu. När Syd- och
Nordkorea är återförenat, så kommer ledamöterna i Enighetskyrkan över
hela världen, de Välsignade Familjer som har uppträtt på lämpligt sätt
kommer samtliga att registreras, även utanför deras stam. Detta kommer
att ske, om nord och syd är förenade under mitt inflytande. Jag kommer
att etablera lagen och organisera de lojala medlemmarna i
Enighetskyrkan runt om i världen, som företrädare för det folk och den
ras som bär fröna till släktlinjen. Även om jag gjorde så, vem skulle
motsätta sig? Ur historisk synpunkt har de arbetat så hårt för Koreas
befrielse och att etablera det som hemlandet. Vem skulle kunna motsätta
sig detta? (197-212, 1990.1.14)
Tidsåldern för registrering av stammen närmar sig. Det är inte en era av
individuell registrering. Den kommande tidsåldern är epoken för
stammens registrering, oavsett Kim eller Park. När denna fas har
passerat, kommer snart en tid präglad av nationell registrering. Saker
och ting händer snabbt nu. Allt kommer att ske så snabbt att det blir som
att fångas i en virvelvind. Förändras inte världens situation så snabbt att
det nästan gör er yra? Varför tror ni att det är så? Världen förändras så
snabbt på grund av Sanne Far. Det finns ingen annan anledning till det.
(197-363, 1990.1.20)
1.2 Registrering sker i en tid präglad av nationell nivå av Välsignelsen
Enighetskyrkans Välsignelse är en Välsignelsen på kyrkans nivå, inte på
nationell nivå. Så det finns tre etapper att passera till världsnivån av
Välsignelsen. Efter att ha passerat genom tidsåldern för kyrkans
Välsignelse, det som följer är en tid präglad av den nationella
Välsignelsen, som är eran av Guds Välsignelse centrerad på Guds
nation, baserat på en nation bestående av Nord och Sydkorea. Därefter
kommer en tid präglad av Välsignelsen där de fysiska och andliga
världarna är förenade. Vi måste passera genom de tre epokerna av
Välsignelsen. Ursprungligen skulle dessa tre ha skett i Adams
generation. Men detta materialiserades inte och det har skjutits upp till
tiden för Återkomstens Herre. Detta måste förverkligas i Sanne Fars tid.
Omkring år 2000, måste den världsomfattande Välsignelsen utföras
fullständigt på en gång. Det är så registrering kan börja på allvar. (290253, 1998.3.2)
Välsignade familjer i Enighetskyrkan blev alla vigda i en helig
bröllopsceremoni. Men denna ceremoni genomfördes inom ramen för
kyrkan, och inte nationen eller världen. Därför bör det finnas ceremonier
för Välsignelsen på kyrkans nivå samt på nationell nivå. Ni måste förstå
att bara när ni passerar genom Välsignelseceremonier på världsnivå, och
senare genom den eviga välsignelsen i Himmelriket, kan ni följa den väg
som går tillbaka till den ursprungliga världen. Ni kanske på ett enkelt
och bekvämt sätt tar emot Enighetskyrkan Välsignelseceremonin genom
att smyga och utan att jag märker det. Men även om ni påstod att ni var
välsignad, räcker det inte. Ni måste fortfarande gå genom den nationella
Välsignelsen. När ni därför går till andliga världen, tillsammans med den
stora initieringsceremoni, så måste ni också delta i Registrerings
ceremonin och vara organiserade i tolv stammar. Sedan, när det är dags
för Sanna Föräldrar att gå vidare till nästa värld och bli placerade på
tronen, centrerat på Gud, kan alla människor ta sina egna platser i
närvaro av Sanna Föräldrar på ett korrekt sätt. (185-36, 1989.1.1)
Välsignelsen i Enighetskyrkan går igenom tre steg: kyrkans, nationell
och global nivå. Det är anledningen till att Välsignade Familjer av idag
måste gå utöver sin nuvarande position. Ursprungligen skulle människor
som var fria från gottgörelse ha fått ta emot Välsignelsen. Men de
Välsignade Familjerna har gottgörelse att betala. Framför vår kyrka står
nationen som förföljer oss och över dem världen, vi måste besegra dem
alla.
Av detta skäl kan arvsrätten endast ges av Gud till Adams familj i en
förenad värld. Efter att tagit med våra familjer, måste vi övervinna och
nå den befriade positionen, där det inte finns någon förföljelse. Endast
då kan det finnas sann frigörelse. På denna grundvalen kommer det att
finnas kyrkan, nationen och världen. Först efter att vi gått förbi den
världsomfattande återupprättelsen av konungaskap, och genom att lämna
sfären av Satans anklagelse, och befriat de fysiska och andliga världarna.
Ni måste utvecklas till en sådan position och ta emot Välsignelsen. Ni
kommer att gå igenom detta tre gånger. (285-235, 1997.6.5)
För vilket syfte är de Välsignade Familjerna anförtrodda med missionen
att bli släktmessias? Det är så att deras stammar skall kunna registreras
och kunna arbeta för återupprättandet av Guds folk. Efter vilken de kan
ta emot den nationella nivån av Välsignelsen. Ja, släktmessias behöver
samla sina krafter för att återupprätta nationen. Genom att återupprätta
en nation och få den registrerad i världen, kommer det då göra det
möjligt att hålla en Välsignelse på global nivå. (268-251, 1995.4.2)
När Guds nation är återupprättad, kommer tiden för oss att registreras.
Eftersom Guds Konungariket ännu inte existerar, så närmar sig nu tiden
när hela mänskligheten kommer att registreras på nytt, som Guds familj.
Därmed kommer också eran för det stora uttåget. Kommunismen
arbetade kraftfullt på ett destruktivt sätt - i den kapitalistiska världen,
men i framtiden måste ni vara beredda att ta initiativet själva. (259-223,
1994.4.10)
När era av registrering kommer, så räcker det inte att bara vara en
medborgare av Korea. Alla nationer måste vara vunna med kärlek. Ni
måste förneka familjen, stammen, samhället, nationen, världen, även
helvetet i den andliga världen och djävulen själv. Detta sätt att bekräfta
representerar Fallet. Eftersom Fallet uppstod på detta sätt, måste ni
återupprätta det genom att gå den motsatta vägen. (259-223, 1994.4.10)
I dag, sker Välsignelsen inom kyrkan, eftersom vi inte har en nation.
Men i framtiden måste vi vara registrerade i nationen. Ni kan registreras
först när ni har uppfyllt ert ansvar som släktmessias. Genom att vara
registrerade i nationen och världen och bli ett med Sanna Föräldrar, så
med dem som subjekt och Välsignade Familjer som objekt och parter,
måste ni få er familj att tjäna Gud. Endast då kan det kosmiska idealet av
Välsignade Familjer skapas. Sådant är Himmelriket på jorden och i
andliga världen! Amen! (269-65, 1995.4.7)
1.3 Registrering kräver en suverän stat
Utan en nation, finns det ingen nationalitet. Utan en nation, finns det
ingen grund på vilken ni kan registreras. Vi måste skapa ett folk, och på
nytt registreras. Vi måste etablera Guds Rike på jorden, och som dess
medborgare, älskar det riket och dess människor, leva tillsammans på
jorden med våra stammar och familjemedlemmar, och vara de segrande
sönerna och döttrarna som har ärvt sanna släktlinjen av godhetens
föräldrar. Först efter att ha gjort detta kan vi gå in i Himmelriket i
andliga världen. Detta är undervisningen i de Gudomliga Principerna.
(58-143, 1972.5.22)
Ni är ännu inte registrerade i Guds Rike. Eftersom det inte finns någon
Guds nation, kan ni inte ens göra registreringar av födelser inför Himlen.
Ni kan inte gifta er. Ni kan inte ens registrera dödsfall. Så religiöst
troende har gått en väg av klagan, där de inte haft annat val än att falla
ner när de knuffades, och ingen att överklaga till efter döden. Ni måste
inse att Sanne Far har gått svåraste vägen av alla. Att gråta bittert kan
inte få den att upphöra. Han måste stå ut med den, även om det är fara
för livet och förödmjukande. (283-222, 1997.4.12)
Även om ni föddes som en Guds son eller dotter, eftersom det inte finns
något Himmelrike, måste registrering till konungariket skjutas upp. Ni
måste längta efter att bli en man i Himmelriket, att få en fru, att bilda en
familj och att ha barn som medborgare registrerade i det riket. Ni måste
alltid vara medvetna om detta. Ni måste komma ihåg att det är en
etablerad sanning att ni måste kämpa ivrigt varje dag, varje timme, varje
sekund, oavsett om ni sover eller är vakna, och segra. Detta är den väg ni
alltid skulle leva. (122-280, 1982.11.21)
Måste ni inte registrera era födslar? Det är registrering. Om ni är från
Japan, så måste ni registrera er som medborgare i Japan som föddes på
en viss plats. Hittills har inte Guds rike existerat. Eftersom det inte
funnits någon familj centrerad på Sanna Föräldrar, följer att det inte
fanns någon stam eller nation heller. Vi måste gottgöra allt detta, från
den sataniska världen och den sataniska nationen och därmed återfå
familjen, stammen, folket, nationen och världen. Centrerat på den
religiösa sfären måste vi förena hela den icke-religiösa världen, och
återupprätta allt som tillhör Satan till Guds sida. Om inte detta uppnås,
kan ni inte leva bekvämt i andliga världen när ni har gått bort. Det är
tiotals, hundratals och tusentals gånger svårare att skapa en relation med
den fysiska världen från andliga världen. (250-112, 1993.10.12)
Det är Enighetskyrkans Välsignelse som ger kärleken, livet och Guds
släktlinje i arv. Den Fallna mänskligheten kan inte registreras förrän de
tar emot Välsignelsen. Detta gäller för alla samlats här i dag. Hur borde
n i då registrera er själva? Ursprungligen var det tänkt att ni skulle
registreras vid födseln. Ni föddes i Korea, så ni har gjort registreringar
av födslar i Sydkorea, eller hur? På en viss dag, var ni födda på en viss
plats som den första eller andra dottern eller den förste sonen till en viss
far och mor, och ni gavs ett visst namn. Alla dessa detaljer är nedskrivna
som en del av registreringen. Då blir ni medborgare i Sydkorea för alltid.
Har ni blivit medborgare i Guds rike? Har ni eller har ni inte? Ni är inte
ens i närheten. (211-109, 1990.12.29)
Det finns inget Guds rike. För närvarande är ni registrerade i den
Sataniska världen. Men den tid kommer snart där ni kan ta bort era namn
från det gamla registret och föra in dem i registret för Guds rike. De
människor som har gått vidare till nästa värld utan att veta om detta, blir
nu upprörda. När ni har registrerats som en medborgare, familj, stam,
nation och värld i Himmelriket och när Konungariket i andliga världen
är förenat med konungarikena på jorden, kommer ni att kunna styra båda
världarna med kärlek, som Guds högra hand. Men innan ni kan gå in i
andliga världen, måste ni gå igenom registreringsproceduren. (287-40,
1997.8.10)
Den tid kommer då ni kan registrera er. Att ta emot Välsignelsen är inte
samma sak som att registreras. Välsignelsen är bara en symbolisk
registrering. Det är därför vi försöker återupprätta den nation där vi kan
registreras. Vilken typ av nation skulle det vara? Det skulle vara en där
en treenighet som består av, föräldrar tar platsen för suveränitet,
medborgare, som är som barnen, och nationellt land som ersätter
ägodelar. För att en nation skall kunna skapas, måste det finnas
suveränitet, medborgarskap, och territorium. Samma princip gäller för
religion. (35-282, 1970.10.25)
Vi har inte vår egen nation. Även om det finns många söner och döttrar
av Välsignade Familjer, måste vi ändå skapa ett idealiskt rike och
idealisk nation som önskades av Gud. Följaktligen finns det ingen plats
för er att registrera namnen på era söner och döttrar, och att registrera
alla giftermål eller dödsfall länge fram. Om det inte finns någon nation
kan det inte finnas någon lösning. Detta betyder att ni inte kan stanna på
ett ställe för länge. Om ni inte har ert pass med er, kan ni inte tillåtna att
besöka några andra länder. Med andra ord, ni är inte erkända som
medborgare i ert land. Detsamma gäller för oss. Vi har inte pass för vår
nation, eftersom vi inte har en nation.
Var hör medlemmarna i Enighetskyrkan, som är här hemma? I USA?
Vilken annan nation? I Guds nation. Var kommer ni från? Är inte det en
vanlig fråga i den sataniska världen? När ni tillfrågas "var kommer ni
från?" Brukar ni inte då svara att ni kommer från USA, Tyskland, Japan
eller varifrån det nu är ni kommer ifrån? Av alla dessa nationer, är den
allra bästa nationen Himmelriket. Den mest värdefulla nationen är
Himmelriket på jorden, Guds rike. Så, när ni tillfrågas, " Vilket land
tillhör ni?" så måste ni svara, "Jag tillhör Guds konungarike." Från och
med nu kommer svaret att vara denna plats, där Himmelriket börjar.
(277-251, 1996.4.18)
Medlemmar av Enighetskyrkan kommer att kunna registrera sina namn i
en inte alltför avlägsen framtid. Den dag när Nord- och Sydkorea är
enade som en nation, där Gud kan glädjas, kommer att vara den dag då
ni kan registreras. När en sådan dag gryr, även om ni är blinda eller har
nedsatt hörsel eller en deformerad arm, om ni välsignades först skulle ni
betraktas som den äldre. Ni skulle vara den äldre svägerskan. Om ni var
välsignades senare, så måste ni tjäna en person med nedsatt hörsel och
deformerad arm som er äldre, även om ni är äldre med en hög
utbildning.
En sådan dag kommer. När den dagen därför kommer, så blir alla dessa
särskilda villkor som uppstår, att bli viktiga faktorer som avgör mellan
framgång och misslyckande. (58-113, 1972.6.6)
När Syd- och Nordkorea är återförenat, och nationen är fylld med dem
som har fått ta emot Välsignelsen, kommer vi att gå in i tiden för
registrering. När ni väl har ärvt Sanna Föräldrars släktlinje, kommer en
tid präglad av registreringen att vara nära förestående. Genom den
världsomspännande expansionen av Välsignelsen och efterföljande
registrering av världens fem miljarder människor, kommer förfädernas
generationer att avgöras. Även om de alla har fått den Välsignelsen
samtidigt, kommer vissa att vara tusentals generationer högre än andra.
En mycket skrämmande tidsålder är på väg. (252-246, 1994.1.1)
Om ni skulle dö utan att ha återupprättat en nation, är det bästa ni kan
hoppas på att ni bara skulle kunna komma tillbaka till jorden och stödja
individer och familjer. Ni skulle inte kunna ge någon form av öppen och
kunna ge någon form av order eller auktoritativt stöd. Ni skulle inte vara
kvalificerade att delta i kampen för att erövra den sataniska världen.
Därför kan ni bara bli registrerade först efter vår nation existerar. Har ni
registrerats? Även om ni kanske har registrerat era namn med
Enighetskyrkan, så har ni ännu inte registrerats i Guds enade nation. Kan
ni bli medborgare i en nation som inte existerar? Nej, det är omöjligt.
(54-277, 1972.3.26)
1.4 Hemlandet vi måste återfå
Det hemland som vi måste återerövra är inte en existerande nation på
jorden med sin egen historia och traditioner. Det skiljer sig fullständigt
från de andra nationerna i sitt inre. För att vi ska kunna ärva en sådan
nation som står på en helt annan nivå än andra, behöver vi bli
medborgare med en ändamålsenlig, proaktiv ideologi. En sådan proaktiv
ideologi bör vara i samklang med den allsmäktige Skaparens ideologi.
För en nation som önskas existera av den absoluta Varelsen, bör ni
längta efter att vara en nation där medborgarna skulle vara förenade
tillsammans centrerat på landets suveränitet. Därför borde den nationen
ta form baserat på en sådan medborgarskapsstandard. (49-93, 1971.10.9)
Var är Guds hemland? Det är den plats där Sanna Föräldrar och den
Sanna Familjen är bosatta. Därefter var ligger Sanna Föräldrarnas
ursprungliga hemort eller hemland? Det är den plats där Gud och Hans
söner och döttrar. Var är Sanna Föräldrarnas hemland? Det är där Gud
och Hans barn, subjekt och objekt partners som Sanna Föräldrar kan
älska, kan uppehålla sig. Hemlandet är där ni kan få kärleken från
subjekt och objektet partners. Om så är fallet, var är då barnens
hemland? Det skulle vara en plats där de kan älska sina Föräldrar med
Gud som subjekt partner, och där barnen själva kan bli älskade som
objekt partners. En sådan plats är det ursprungliga hemlandet för de
fyra-positioners grundval som undervisas av Enighetskyrkan och dess
representanter. Det är det idealiska hemlandet. Varför är det ett idealiskt
hemland? Det beror på att där finns den sanne Gudens kärlek, Sanna
Föräldrarnas kärlek och barnens kärlek kan hittas där. Världen som
utvecklas därifrån på denna grund skulle bli en idealisk värld. En sådan
princip finns i de fyra-positionernas grundval. (124-266, 1983.2.27)
Var ligger hemlandet? Hemlandet är moderns och faderns nation. Det är
våra förfäders nation. För att summera, det är våra mödrar, fäders och
våra förfäders nation. Det är de första mänskliga förfädernas nation. Det
är en nation som gått i arv och älskats av, de första mänskliga
förfäderna.
Eftersom den kärleken är oföränderlig, så borde även den nationen vara
oföränderlig. När ni tänker på de historiska bakgrunderna av dem som
hävdade nationen som deras hemland, förstår man att det har inte funnits
en enda nation som kunnat upprätthålla sig själv som föräldrarnas
älskade hemland. Hemlandet gick alltid förlorat. (173-68, 1988.2.14)
Hemlandet som Guds vilja önskar är hemlandet och mänsklighetens
ursprungliga hemort, baserat på sann kärlek. Korea bör bli ett sådant
hemland och hela mänsklighetens hemland ursprungliga hemland. (185131, 1989.1.3)
Om ni ser på kännetecknen för en nation, kan ni förstå att för att en
nation skall kunna etableras måste den ha sin egen suveränitet. Utifrån
detta perspektiv, när ni överväger frågan om att förverkliga Himmelriket
på jorden, vem skulle då vara ägare av Himmelriket? Vem skulle vara
härskare? Gud skulle utan tvekan vara Härskaren. Vem skulle vara
medborgare? Medborgarna skulle omfatta alla människor i världen. Var
skulle då nationens territorium vara? Det skulle vara planeten Jorden.
(96-15, 1978.1.1)
Var skulle den ursprungliga hemorten och hemlandet vara? Hur skulle
hemlandet se ut? Det är klart hemlandet skulle standarden för att vara en
viss nation för att skapa ett fundament, men av mänsklighetens hemland
som söks av Gud är i själva verket denna planet Jorden. Det är denna
jord att vi lever på. Detta planeten jorden är hemlandet som hela
mänskligheten söker. Det är mänsklighetens hemland som är önskad av
Gud. I den gångna historien, har många generationer av våra förfäder
gått offrets väg. Och varför gjorde de det? För vilket hopp gick de en
sådan väg, vädjande till himlen? Det var med orden, "hoppas tiden för
hoppets hemland komma snart!"
Genom att etablera en Guds nation, borde vi ha döma himlens
ärkefiende, den store Satan, och utrota ondskan från världen, och på
jorden bygga Himmelriket för fred, centrerat enbart på godhet. Ni måste
tydligt förstå att detta är en önskan från Gud, Jesus och förfädernas
önskan som stort har bidragit till försynens väg fram till denna dag.
(155-321, 1965.11.1)
Det kan inte finnas några nationella gränser i en värld skapad av Gud.
Det kan inte bli rasdiskriminering mellan svarta och vita. Det kan inte
finnas någon anledning till konflikt, mellan gott och ont. Men vi ser att
världen vi lever i är uppdelad i flera nationer med nationsgränser.
Missämja och splittring som uppstår inte bara på grund att
rasdiskriminering, utan även på grund av konflikter inom familjen
mellan man och hustru och mellan föräldrar och barn. Goda människor
kämpar med dem som är onda. Med tanke på den rådande situationen i
världen, kan vi lätt se att den Återvändande Herren måste ena världen till
en. Vilket gör det till en plats utan rasdiskriminering och utan barriärer
mellan nationer. Han måste återförena alla brustna familjer, och skapa
ett konungarike för fred i denna värld där godhet och ondska är i
konflikt. (53-72, 1972.2.9)
Vårt mål är att etablera en enad värld. Att förvandla världen till en
nation centrerad på Gud. Denna nation skulle ha en och endast
suveränitet, medborgare, territorium och kultur. Dess människor skulle
vara förenade via en härstamning centrerat på Sanna Föräldrar. I denna
nation skulle alla vilja bli de perfekta arvtagarna genom att fullända
hjärtats sfär. De skulle kunna uppnå det som lärs ut i Bibeln som "älska
era fiender!" (Gods Will-789)
Det är ingen tvekan om att Guds Rike är en plats som regleras enligt
Guds vilja, vars herravälde ärvs av Hans barn i direkt nedstigande led,
som följer order som utfärdas av Honom som sitt centrum. I en sådan
plats, kan inte demokrati eller kommunism existera. När det är etablerat,
skulle Konungariket behålla sitt system för herravälde för evigt. Med allt
detta i åtanke, hur verkligt bedrövligt det är att ni inte kan vara
medborgare i en sådan nation. Ni bör därför beklaga att ni inte är bosatta
i den nationen. Ni bör beklaga att ni inte är kvalificerad att vara en del
av den. Vi borde alla beklaga att vi inte har ett sådant oföränderligt
herravälde någonstans. (72-292, 1974.9.1)
Målet för vår tro är att bli medborgare i Guds rike. Om vi inte blir
medborgare i detta rike, finns det ingen möjlighet för oss att fritt ta emot
kärlek eller känna stolthet över att vara Guds barn inför världens
människor eller skapelsen. De utan nation är benägna att bli attackerade.
De är i eländiga situationer. I de flesta fall, blir de lätt misshandlade. Var
finns den nation som önskas av Gud? Var finns den nation där Gud kan
hitta Sitt fotfäste? Dessa är frågorna. (55-79, 1972.4.23)
Medborgarna i en nation utan suveränitet är i en bedrövligt svår
situation. Det är därför som Jesus predikade, av oro: "Därför ska ni inte
vara oroliga, och säga: "Vad skall vi äta"? eller "Vad skall vi dricka"?
eller "Vad skall finna kläder"? Vanliga människor söker alla dessa saker,
och er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Men sök först hans
rike och hans rättfärdighet, och alla dessa saker skall också bli era."
(Matt. 6:31-33) Sa han att ni först skall söka era barn eller hans rike?
Han berättade för er att söka Guds rike först. (34-337, 1970.9.20)
Anledningen till att vi utgjuter blod och svett för detta folk och dess
människor är att etablera det eviga Guds rike, den välsignade mark där
våra framtida ättlingar under tusentals generationer kan prisa Gud. (14193, 1964.10.3)
Nu kan vi etablera hemlandet. I detta hemland skulle det finnas
suveränitet, territorium och medborgarskap. Dessutom skulle folk ärva
släktlinjen av en homogen ras, och historien som bara kan skrivas av
denna ras. Vi måste fullgöra åligganden som emissarier för hemlandet.
Ju tidigare ni slutför denna mission, ni har blivit kallad att göra, ju
snabbare kan grunden för återupprättandet av hemlandet förverkligas.
Det arbete vi utför idag kommer att vara den grund på vilken vi kan
välkomna befrielsens dag för hemlandet. Med detta i åtanke skall ni
marschera framåt, beslutna i era hjärtan att slutföra uppdraget som
emissarier så länge ni fortfarande kan stå. Annars kan vi inte ta emot
som våra egen, den historiska Världsvälsignelsen och himmelska lyckan
som Gud kan ge oss i denna tidsålder. (29-40, 1970.2.16)
Sektion 2. Villkoren för registrering
2,1. Byte av äganderätten, härstamning, och hjärtats sfär
2.1.1. Ändring av äganderätten
Ni måste vara registrerade i det nya riket. Men precis som Gud skapade
alla ting före människan, måste också alla ting i skapelsen registreras,
därefter kommer människor att registreras och därefter förenas med
Gud. De sex tusen års historia, kan därför sägas vara historien av
ansträngningarna att uppnå detta.
Precis som att förenas med Gud genom alla ting i skapelsen som det
beskrivs i Gamla Testamentet, måste vi gå genom denna fullkomliga
väg, genom det Fullbordade Testamentets Tidsålders Föräldrar. Men
denna uppgift borde inte bara ske inom gränserna av dagens
Enighetskyrka. Vad ni måste förstå är att om vi inte expanderar detta
arbetet till hela världen, bortom nationen, och fullborda den en gång för
alla, så kan vi inte välkomna dagen av fullständig återupprättelse. (23332, 1969.6.15)
Varje föremål i världen kom att tillhöra Satan genom de fallna
föräldrarna. För att alla familjer i framtiden, skall kunna återupprätta
denna situation centrerat på Sanna Föräldrar, borde de i framtiden inte
ha några ägodelar. Ni borde inte behålla era egna ägodelar. Era egna
kroppar tillhör inte er. Era söner och döttrar tillhör inte er, och er partner
tillhör inte er. Allt måste betraktas att tillhöra Adam. Inget bör tillhöra
Eva. Ni borde inte tänka på något att tillhöra er själva.
Tidsåldern för ens äganderätt kommer endast när ting som har fastställts
tillhöra Adam, blir återupprättade till Gud och erkänns som Hans och
därefter ges tillbaka till er genom Adam, och ni tar emot dem
Sådana företeelser kan ske bara efter att ni har gått in i Guds rike och har
blivit registrerade. Först då kan ni vara återupprättad till positionen av
ofallna ägare i Edens Lustgård och vara innehavare av alla ting i världen.
På så sätt kan vi gå in i Himmelriket på jorden. (165-284, 1987.5.27)
Inga av era ägodelar tillhör er. Ni måste återlämna dem till Gud och få
dem inympade i honom. De är inte era. Ni har ingen rätt till kräva
ägarskap över dem. Adam är inte ägaren centrerat på sann kärlek. Ni
måste förstå att Gud är centrum, och därför centrerat honom som ägare,
måste ni tänka på er själva som stående i en relation till Honom som
Hans objekt och partner. Det är Gud som borde ha äganderätten först,
och därför måste den rätten återupprättas till Honom. (219-214,
1991.8.29)
Ni måste frivilligt kunna erbjuda alla era ägodelar. Men här finns inte en
enda person som har gjort det. De som har egna hus och andra former av
rikedomar i deras namn, och som inte följer Fars instruktioner, kommer
att hamna i trubbel. De av er lyssnar på vad jag nu säger kommer att
finna er själva intrasslade vid registreringen, om ni har hus och andra
saker i era namn. Far har ingenting. Även om han får tjänar en massa
pengar, är det inte för eget bruk, utan för världen. Det är inte för någon
särskild person. I frälsningen av alla människor i världen, kan han inte
låta bli att smälta ner hela nationen och hälla det som om det vore vatten.
I en sådan tid av brådska, de som vägrar att låta smälta ner sig med
andra är fiender och förrädare till himlen. Om nationen Japan var
förlorad, och frågan uppstod om hur dess konungaskap skulle kunna
återupplivas, de som kan satsa inte bara sina hem utan även sina liv, är
de sanna patrioterna för den nationen. Men detta är inte bara en fråga för
Japan ensam. I återupprättelsen av kosmos, måste ni under alla
omständigheter vara beredda att satsa allt mellan himmel och jord för
Gud. (286-238, 1997.8.11)
Världen tillhör Satan, inte Gud. Men återhämtningen av äganderätten
kommer nu att ske, så universum kommer att förenas som en, utan att ta
till krig. I framtiden kommer människor att bilda en oändlig rad utan
motstycke i världens historia, och tränga sig fram för att bli registrerade i
Guds rike genom stammen, och ta med sig allt i sin besittning. Beroende
på vem som registreras först, kommer äldre bror och yngre bror att
avgöras. (208-346, 1990.11.21)
På en plats där en fredlig omgivning existerar och det enade riket av
Guds vilja börjar, det faktum att ni skulle kunna vara registrerade som
familj, visar att nationen själv skulle kunna återupprättas omedelbart.
Fundera ett ögonblick på det fall där tolv släktmessias och deras
stammar har alla blivit registrerade. Vad skulle hända med den nationen?
Det skulle bli återupprättad omedelbart. Detta skulle vara sant i alla
länder, vare sig Japan eller någon annan nation. De skulle vara helt
återupprättade på en gång.
Vad detta innebär är att centrerat på Gud, kommer varje fallen person,
sedan tiden för Adams familj att bli förlåten och omfamnad av kärlek.
(269-56, 1995.4.7)
Eftersom en sådan epok finns tillgänglig, så har Far utfärdat dessa order:
"Återupprätta era stammar genast! Återlämna ägarskapet till Gud! Bli
registrerade omedelbart"! Detta är den största hopp för mänskligheten.
De hopp som har funnits i tusentals generationer, ända sedan de första
mänskliga förfäderna, bygger på att uppnå detta. Ni måste ha detta
inskrivet djupt i era hjärtan, så att ni aldrig kommer att glömma det.
Genom att göra så, kommer ni inom en snar framtid att uppleva lyckan
av att kunna hälsa den nya solen som stiger upp på Japans gryende
himmel. (227-107, 1992.2.10)
För att ni skall kunna återlämna ägarrätten till Gud, måste ni gå igenom
Sanna Föräldrars namn. Det finns ingen annat sätt att göra det än genom
att gå genom deras namn. Därför kan världens förening endast uppnås
genom Enighetskyrkan. Även om ni inte göra något för att uppmuntra
det, kommer det att finnas en lång rad av människor som väntar, tävlar
med varandra, att bli den första att registrera sig. Det kommer en tid när
de kommer att kämpa och göra sitt yttersta för att vara den första, andra
eller tredje att registrera sig. (198-242, 1990.2.3)
Ni måste göra det offer som kallas Totalt Livsoffer. Togs inte allt bort i
Edens Lustgård på grund av falska föräldrar? Allt togs bort från sann
kärlek. Därför måste ni ge allt i det Totala Livsoffret. Ni måste offra
varje sak, även sådant ni har i era liv. Ni får inte lämna någonting bakom
er. Det fungerar inte om ni lämnar ett bankkonto för er själva eller ett arv
till era söner och döttrar.
När Ananias och hans fru sålde sitt hus och bara erbjöd hälften av de
pengar de hade inför Peter, dog de inte direkt på platsen? Visste ni detta?
Visste ni att det var vad som hände med Ananias och hans hustru? En
begravningsceremoni kommer att passera framför era ögon. En sådan tid
är nu inför oss. (302-44, 1999.5.18)
Vad är det Totala livsoffret? De fallna falska föräldrarna stal den
himmelska världen och blev tjuvar, och därför måste hela världen
återupprättas och offras till Gud, centrerat på Sanna Föräldrar. Innan
detta erbjudande görs, kan inte Far påstås vara ägare. Han måste etablera
konungaskap på jorden och i andliga världen, lämna det i arv ner det till
hans arvingar, och få det att slå rot och sedan leva här på jorden innan
han lämnar den här världen. Först då kan Himmelriket på jorden och i
andliga världen utgöra en komplett förening. Genom fullständig förening
menar jag total enighet. Vi använder fraser som: "fullständig förening
mellan himmel och jord" och "den totala enigheten mellan man och
kvinna." (299-48, 1999.2.1)
Ni har alla samlats här för att göra det Totala livsoffret. Ni måste utföra
ceremonin av befrielse och förenande. Förr i tiden, när vi erbjöd offer till
Gud, måste vi först dela dem i två halvor, en för Guds sida och en för
Satans sida. Kan ni föreställa er, vilken skrämmande sak det här måste
ha varit för Gud? Offret delades upp i två delar, höger sida tillhörde Gud
och den till vänster tillhörde Satan. Detta var sant för människor. Detta
var sant för Abel och för Adam. Först när ni kan erbjuda allt centrerat
om Guds kärlek kan Satan skiljas från er fullständigt. (298-22,
1998.12.31)
2.1.2. Byte av härstamning
Utifrån Principernas perspektiv i Enighetskyrkan, så är alla dagens fallna
människor bundna till helvetet så snart de är födda. Är det inte så? De är
registrerade för helvetet från födseln. Det är bara alltför sant. (48-200,
1971.9.19)
Alla ättlingar förenade genom den falska härstamningen alltsedan Fallet
är registrerade till Satan. Religionen kom att existera för att ta tillbaka
nationen och världen från Satan. Religion finns för att fostra anden och
kroppens enhet och att återförena det som är splittrat. (272-83,
1995.8.30)
Återkomstens Herre kommer ned till jorden för att helt uppfylla Guds
försyn för återupprättelsen, i den mån det har förblivit ouppfyllt av
Jesus. Med andra ord, han kommer som fröet till den sanna, ursprungliga
bebisen, som kommer att fullkomna den ideala skapelsen, och idealet
med Sanna Föräldrar, som är ursprunget till Guds sanna kärlek, sanna
liv, och sanna härstamning. Han kommer på den segerrika grundvalen av
den grundläggande försynen som redan etablerats av Guds sida alltsedan
tiden för Jesus. Detta betyder att Herren vid hans andra ankomst står på
det segrande fundament som redan lagts fram till den tidpunkt när Jesus
blev vuxen, och fortsätter därifrån för att uppfylla vad Jesus inte kunde
göra: att finna en brud, och tillsammans bli de Sanna Föräldrarna, och
frälsa hela mänskligheten. Genom Välsignelseceremonin, som tillåter
förändring av den fallna släktlinjen, kan Sanna Föräldrar rädda hela
mänskligheten och omvandla dem till sanna män och kvinnor genom att
inympa dem till sann kärlek, sant liv, och Guds sanna släktlinje. De kan
sedan fortsätta att skapa sanna familjer och skapa Himmelriket på
jorden. (282-223, 1997.3.13)
Den internationella heliga Välsignelseceremonin är själva ritualen för
uppståndelsen som helt likviderar och återupprättar alla nedsmutsade
ting som växte fram ur den första familjens falska äktenskap, genom
vilken vi ärvde falsk kärlek, falskt liv, och falsk släktlinje från fallna
falska föräldrar.
Centrerat på kärleken från Sanne Gud och Sanna Föräldrar, så kan
således våra par underkuva vänstern och högern genom upprätta en
mitten-ideologi på den yttre nivån, medan den interna nivån övervinner
samvetet och den andliga världen genom Gudism, det vill säga sann
kärlek, och blir därmed de Sanna Föräldrar som kan skänka den stora
Välsignelsen genom att inympa i alla fröet av sann kärlek, sant liv, och
sann släktlinje. Vilket leder till en förening av Gud och mänskligheten i
kärlek. (275-58, 1995.10.31)
Herren måste återvända i köttet vid Hans Återkomst och åstadkomma ett
nytt blodsband. Genom att gottgöra i sfären av världsfamiljen, det som
gick förlorat i Adams familj, kan därefter den sanna äldste sonens rätt,
sanna föräldrars rätt, och rätten till sant konungaskap, återvinnas och
omvandlas till Himmelriket på jorden under Guds herravälde. Vi är
registrerade i Konungariket i andliga världen, och går in i konungaskapet
på jorden och i himlen centrerat på Gud, och återfår en värld av seger,
frihet, enighet, och lycka. Vi kan välkomna Himmelriket på jorden och i
den andliga världen, som är Guds skapelses ideal. Sådan är Principernas
ståndpunkt på historien om frälsningens försyn. (277-211, 1996.4.16)
De tre mål för återupprättelse genom gottgörelse är bytet av
härstamning, förändring av rätten till ägande, och förändring av hjärtats
sfär. Ni har hört detta förut, eller hur? Eftersom härstamningen blev
nedsmutsad, om den inte ändras tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd,
kan ni inte förenas med Guds rike och registreras i det. Den ursprungliga
ägaren till härstamningen är Gud. Genom den fallna släktlinjen, blev allt
stulet från Gud och Hans äganderätt blev borttagen. Denna situation kan
endast rättas genom att ansluta till Guds släktlinje genom Hans kärlek.
Det är anledningen till att härstamningen måste ändras. Släktlinjen blev
pervers genom den fallna kärleksrelationen. Eftersom härstamningen
vreds i fel riktning, kommer det inte att finnas någon väg för
mänskligheten att återvända till Gud, om inte den härstamningen
omvandlas. (258-287, 1994.3.20)
Till vem skall allt tillhöra från och med nu? Hittills har inte en sak skulle
kunna sägas tillhöra Gud. Allt som finns hos djävulen måste ges till
Guds händer. Genom att förändra härstamningen och samtidigt ta emot
Välsignelsen, måste ni återge äganderätten till Gud, följt av hjärtats sfär.
Hjärtats sfär är klanen själv. Det är den relation som skapas mellan
familjer i släkt i fjärde till åttonde generationer. Det är en hjärtats sfär.
När ni samlar släkten, kan de närstående familjerna från fjärde och femte
generationer upp till den åttonde förenas centrerat på farfar. (272-214,
1995.10.5)
Vad ska ni göra för att kunna möta Sanne mor och Sanne Far? Ni kan
inte gå in i deras närvaro, hur som helst. Ni kommer från en annan
härstamning, eller hur? Ni kan inte få arvsrätten till arv innan ni är
registrerade. Fram till nu har ni inte varit registrerade. Har ni fått era
namn inskrivna i Sanne Fars familjeregister? Det har inte skett ännu. Så
när kan det ske? Registrering innebär inte att ta emot Välsignelsen
ensam. Den position där ni har tagit emot Välsignelsen är
fullkomlighetsnivån på tillväxtsteget. Ni har fortfarande de sju åren i
fullkomlighetssteget att uppfylla. Det är så Principen fungerar. Centrerat
på denna Princip, utför vi återupprättelsearbetet. (139-279, 1986.1.31)
2.1.3. Byte av hjärtats rike
Det finns villkor som måste uppfyllas för att kunna passera in i
Himmelriket. Ni kan inte gå in det om ni inte har en egen familj. Så
länge ni är Guds söner och döttrar, har ni missioner att fullborda. Efter
att ni uppfyllt dessa uppdrag, är ni förutbestämda att möta Sanna
Föräldrar i evighetens värld. Om ni inte uppfyller denna formel är det
inte möjligt att möta dem. När ni är välsignade, öppnas portarna till
Himmelriket för er. Men ni kan inte bara gå fram till dem. Först måste ni
göra allting enligt Sanne Fars instruktioner och registreras i positionen
av att ha slutfört missionen som släktmessias. (250-112, 1993.10.12)
Om ni vill uppnå enhet mellan själ och kropp, måste ni först återupprätta
den grundläggande kärleken till Gud. Ni måste förstå att ni fortfarande
har denna uppgift till att uppfylla. Oavsett vilken typ av svårigheter som
drabbar er, så måste ni lösa detta och uppnå detta tillstånd, om ni går in i
andliga världen utan att ha gjort det, befinner ni er i stora problem. Ur
denna logik om sann kärlek, förväntas vi människor att bli ett med den,
och därmed komma in i sfären av enighet, det är så Guds liv blir vår
kärlek, och Guds kärlek blir vår kärlek, och Guds härstamning blir vår
härstamning. Om ni inte har tänkandet att den skapade världen, som
tillhör Gud, också tillhör er, och har hjärtat av en moder och fader som
omfamnar universum, kan ni inte registrera er i Himmelriket. (200-230,
1990.2.25)
Varför försöker ni inte alla att be? Ju mer ni ber, desto mer kommer ni
att hamna i tårar. Ju närmare ni kommer till himmelske Fader, desto mer
kommer ni att sörja och beklaga. Ni behöver passera detta stadium och
nå den punkt där ni enbart genom att tänka på himmelske Fader kommer
att få er att dansa av glädje. Men ni har inte nått det stadiet ännu. Det är
därför ni fortfarande måste uppfylla gottgörelsevillkor för passerad
historia och fram till den nuvarande åldern som Gud har längtat efter att
se genomförd. Ni som inte besitter de kvalifikationer som Gud hoppas
på, måste därför nu uppfylla de krav som gör det möjligt för Gud och er
att längta efter varandra. Ni bör känna till att en sådan Guds familj.
Dessutom, skulle ni inte vara den enda som längtar efter det. Hela
mänskligheten måste längta efter en sådan dag. (8-114, 1959.11.22)
Ni måste alla ärva sanna föräldrars rätt. Då, centrerat på de sanna
barnens rätt, sanna föräldrars rätt, och rätten av sant konungaskap, en
förenad himmel och jord måste förverkligas i Sanna Föräldrars värld.
Först kommer Himmelriket på jorden att uppstå. Därefter Himmelriket i
andliga världen. För det tredje konungaskapet och den kungliga
familjens rike. Vad är den kungliga familjens sfär? Kainvärlden existerar
fortfarande. Därför måste vi återupprätta rätten för den äldste sonen i
Kainvärlden, omvandla den som kan sluta i helvetet till en absolut lydig
andra son, och ta honom med till Guds rike. Det är så den kungliga
familjens rike kommer att skapas. Om Kain inte hade fallit, skulle han
ha blivit en medlem av den kungliga familjen. Men hittills har han inte
haft något annat ställe att gå än till helvetet, och därför måste vi göra det
möjligt för honom att komma in i Guds rike.
Därför uppstod riket för den kungliga familjen. Vad kommer därefter?
Det är rättfärdigande genom att tjäna. Dvs. ni måste fullkomna familjens
liv av tjänande. Med andra ord, när ni väl står på ett segerrikt fundament
centrerat på Himmelriket på jorden och i andliga världen, konungamakt,
och sfären för den kungliga familjen, måste ni fullkomna en familj som
tjänar och följer Sanna Föräldrar och Gud. Genom att skapa en vertikal
relation till Gud, så måste ni alla bli registrerade; dvs ni måste alla inta
positionen som förfäder. (274-183, 1995.10.29)
Ni måste komma ihåg att den förmån som kommer genom Sanna
Föräldrar är en stor Välsignelsen som inte kan uttryckas i enbart ord. Det
kan inte bytas mot något i hela universum. Era klaner är inte ett problem,
inte heller er rikedom och ägodelar. Gud vill inte ha sådana världsliga
saker. Han kommer att förakta dem. Ni måste passera dem genom mina
söner och döttrar, genom Sanna Mor, och genom Sanne Far, och föra
dem genom tre släktled. Vad ni än äger går tillbaka till Gud genom
ärkeängeln, ärkeängelns son, Sanna Mor, och Sanne Far. När de har
återvänt till Gud, återvänder de till sina ursprungliga tillstånd. Efter att ni
har blivit en del av Guds familj, måste ni få tillbaka er del. Detta är inte
mina ord. Detta är en princip av återupprättelsens försyn. (264-320,
1994.11.20)
2.2 Ni måste fullgöra missionen som stammens Messias
2.2.1 Verksamhet för Stammens Messias
Nu måste era rötter rättas till. Vad hände med era rötter? Genom Fallet,
gick far och mor åt fel håll. Därför måste ni gå tillbaka i omvänd
riktning centrerat på Sanna Föräldrar och de Sanna Barnen och centrerat
på den ursprungliga rätten för föräldrarna och rätten för den första
sonen. De kan inte ansluta som de är. Bara när de vänder runt 180 grader
och ansluter, kan ni börja på nytt. Det betyder att ni fortfarande har ett
öde att uppfylla, vilket är att gå tillbaka till era hemorter för att ändra era
släkt. (178-99, 1988.6.1)
Vad måste då släktmessias göra? De behöver återupprätta allt som Adam
misslyckats med att uppnå. Sanna Föräldrar kom till jorden och
återupprättade alla de ouppfyllda uppdrag av Jesus och de Adam
misslyckades med. Adam är familjemodellen, men familjerötterna kunde
inte förenas från Adam och Eva och generationerna ättlingar. Det är
därför, genom att omvända detta i positionen av stam-Messias, så måste
ni omvända era egna föräldrar och stammar. Detta omfattar minst fyra
generationer: er farfar/morfar och farmor/mormor, mor och far, er själva
och era söner och döttrar. Genom att ansluta dessa fyra generationer,
planterar ni era förfäders rötter, där inga rötter har funnits före, centrerat
på föräldrar. (210-273, 1990.12.25)
Släktmessias avancerar till positionen av föräldrar. Från föräldrarnas
position, samlar de sönerna och döttrarna tillsamman. Detta är vårt
oundvikliga öde. Det finns inget sätt för er att undvika detta. Om ni inte
gör detta, kan ni inte registreras, och ni kommer inte att kunna gå in i
riket, när ni går vidare till nästa värld. Det finns ingen plats för er att
existera. Därför borde ni vara tacksamma för att ha en plats säkrad för
er.
Detta är den största gåva som jag kan skänka er. Jag ber er att göra detta
stora arbete, vilket jag själv inte kunde åstadkomma med min egen klan,
och som kan lindra, för min räkning, min historiska sorg. På detta sätt
blir inte bara mina föräldrar befriade, utan även era föräldrar kommer
också att få stora fördelar. Era mödrar och fäder kommer att omvandlas
till mödrar och fäder som inte har fallit. (220-39, 1991.10.13)
För att återupprätta era stammar, måste ni fullgöra uppdraget att vara
släktmessias. Ett sådant kommando är helt nytt i historien. Positionen av
stam-Messias är densamma som ställningen av att vara en andra sanna
föräldrar, och därför en bättre situation än Jesus. En sådan position har
stort värde och den kan inte bytas mot något i denna värld. Varför måste
ni uppfylla ert ansvar som släktmessias? Det första skälet är att ni
behöver frälsa era föräldrar. Era föräldrar står i en position av den första
Adam, och ni står i positionen av den andra Adam. Ni måste fullborda
Adams uppdrag genom att återupprätta och återskapa era föräldrar. Det
andra skälet är att ni behöver en hemort. Genom att uppfylla er mission
som släktmessias, kommer ni att ha er egen hemort. Till sist,
anledningen ni behöver uppfylla ert ansvar som släktmessias är för att
fullkomna Adams familj. Konkret måste ni undervisa era stammar.
(Tribal Messias - 178)
Alla ni som har samlats här i dag måste uppfylla uppdraget liknande att
vara stam-Messias, vilken klan ni än tillhör, vare sig det Kim, Park, eller
annan. Var och en av er måste tänka, "Jag är Messias!" representerande
var och en av era klaner i förverkligandet av Guds rike. Ni måste se på
er själva som Frälsare. Ni måste förstå att ni är frälsaren av Kimklanen
om ni är en Kim. För att kunna göra detta måste ni uppfylla uppgifterna
som överstepräst på uppdrag av hela Kim klanen. (155-265, 1965.10.31)
Utan att registreras kan ni inte bli medborgare i Himmelriket. Om så
vore fallet, skulle ni bara flyta i luften, och Satan skulle vara fri att
attackera er som han behagar från alla håll; framifrån, bakifrån, från
vänster, höger, upp och ner. Alla av er står nu i positionen att kunna
befria era egna föräldrar genom uppdraget som släktmessias på uppdrag
från Sanna Föräldrar. (236-322, 1992.11.9)
Varför är släktmessias nödvändigt? Om det inte finns några
släktmessias, så kan inte alla familjer kopplas till dem. Utan detta kan ni
inte skapa er hemort. Jag har min egen hemort, men ni inte har en. Efter
att ha återupprättat alla familjer, skall det komma registreringens
tidsålder i framtiden. När tidsåldern för registrering kommer, kommer
stamformation att äga rum. Den ordning i vilken ni registrerar er
kommer att etablera er position. De som registrerar sig först kommer att
vara de äldste och ett nytt system kommer att utvecklas så att de kan
tjänas på samma sätt som förfäderna. Först när hela världen är
omvandlad i enlighet med detta, kommer himmelriket på jorden att
förverkligas. (210-273, 1990.12.25)
Släktmessias är absolut nödvändiga! De som inte uppfyller sina
missioner kan inte ansluta till den första och andra Adams värld. De kan
inte vara förenas med Sanne Far, de kan inte heller registreras. Därför är
släkt eller stammessias absolut nödvändigt, eller hur? De är nödvändiga.
De människor som inte inser det sanna värdet av sådana välsignelser
från Gud, kommer att behandla allting som ges dem, med slarv, även om
det är en skatt dom får. Dessa människor kommer att dömas enligt
samma tanklösa standard som de har visat. Allt kommer att fullbordas
när alla stammar är återupprättade. (192-233, 1989.7.4)
Endast genom att ta emot Välsignelsen kommer det att vara möjligt att
registreras in i Himmelriket. Genom denna, kan mänskligheten äntligen
ärva Guds rike. De kan bilda himmelska familjer, stammar, ett folk,
nationer, världen och kosmos. På så sätt skapas Himmelriket, och de blir
medborgare i detta rike genom att vara registrerade i det. Ursprungligen
borde släktingarna till de första föräldrarna ha blivit registrerade i
konungariket. Men eftersom dessa föräldrar föll, blev vi tvungna att
passera genom många perioder i historien, och samla dem som skall
registreras från hela världen. Därför måste ni genom gottgörelse
återupprätta Jesus ouppfyllda mission, genom att uppfylla ert ansvar som
släktmessias. För att göra detta måste ni ta ansvar för varje nation i
världen och offra den nationen till Himmelriket. (269-303, 1995.5.1)
Ju fler människor som blir släktmessias, desto mer kan de komma
tillsammans, och centrerat på detta kan ni skapa en rörelse att återfå er
egen nation. Från öster och väster, faktiskt från alla håll runt 360 grader,
kommer Välsignade Familjer att träda fram och tävla med varandra om
vem som skall nå toppen först. Ni kan inte upprätthålla ställningen som
förfäder innan ni är registrerade i Guds rike. Om ni misslyckas med att
inta den positionen finns det ingen som vet när ni blir utkastade. (26993, 1995.4.8)
Om medlemmarna i den Enighetskyrkan skulle graderas efter hur många
personer de har vittnat till under tjugo år, kommer de som inte har vittnat
till en enda person, att ses som att åka snålskjuts. I framtiden, vid
tidpunkten för registrering, kommer antalet att vara av stor betydelse. Vi
kommer snart in i eran av registrering. Därför måste personer som ni har
vittnat till bli en del av er klan, centrerat på er familj. Är inte Adam
familj en del av hans klan?
Tänker vi på Adams familj, så kan ni se att så länge det finns söner och
döttrar av Adams familj och hans klan, kan en nation etableras. När ni
återupprättar er stam kommer därefter en nation automatiskt att skapas.
(240-27, 1992.12.11)
I er familj,har ni era egna söner och döttrar och era föräldrar. Betyder
inte det att det finns tre generationer i en familj. ? Det finns hundratals
och tusentals familjer som kan ärva familjeidealet på horisontell nivå,
centrerat på egen vertikala släktlinje. När de väl är anslutna, kan de bilda
en nation. Utan att göra någonting annat, kommer en nation att skapas.
Världen är inte komplicerad eller svår. (240-27, 1992.12.11)
Det religiösa samfundet som kallas Enighetskyrkan är en stam. Jag säger
er att det är en stam. Samma blod flyter i alla dess delar. När jag därför
fäller tårar, så borde ni också göra det, och när jag är glad, bör ni vara
det också. Vi är alla släkt med samma blod. Vi är ett folk som samlats,
förenat till ett, överskridande de fem raserna och de olika nationella
standarderna med olika kulturella bakgrunder, nedbrytande alla barriärer
mellan oss, i syfte att etablera det nya Guds rike. Den dag när denna nya
ras är helgad, kan Guds konungarike förverkligas. Först när ni lever
varje dag som en helig ras i riket, kan en ny värld skapas, och då kan det
kosmiska Himmelriket på jorden och i andliga världen uppstå genom
den världen. (168-136, 1987.9.13)
Jag gav er namnet messias. Stammessias! Vad ska ni göra med det? Vad
ska ni göra som messias? Allt ni kommer att behöva för att vara
nationella messias, världsmessias och kosmisk messias är redan förberett
för er. Ett högt berg av skatter har förberetts för er. När ni blivit messias,
kommer varje del av detta berg av skatter att lämnas i arv till er. En
rörledning kommer att anslutas mellan skatterna och er, och de kommer
flöda ner genom röret direkt i ert knä, lika naturligt som vatten flödar.
(189-247, 1989.4.9)
Tror ni att titeln "stam messias" skapas enkelt. Även om en sådan
intelligent Sanne Far ägnat hela sitt liv till att uppfylla missionen som
Messias, skäms han fortfarande att han inte alls har gjort tillräckligt. Det
faktum att namnet som stam Messias har skämts er är verkligen otroligt.
Genom den kan ni stå i ett läge med mycket större värde än Jesus själv.
Även de som mycket motsatte sig Enighetskyrkan och kastade alla
möjliga förolämpningar mot oss, kan bli upphöjda till positionen ofallen
Adam. Vem kan då göra ett sådant uttalande i den här världen? Jag har
genomfört allt detta. Jag har talat tills nu. Eftersom jag, pastor Moon,
stod i position av Sann Förälder. Det finns inte ett enda av mitt ord som
inte har blivit uppfyllt. (219-150, 1991.8.29)
2.2.2 Slutförande av återupprättelsen av 160 familjer
Ni måste uppfostra alla medlemmar i er stam till Välsignade Familjer,
mellan 160 och 180 familjer. Först då kan ni bli registrerade i riket.
Centrerat på detta kan ni söka nationen. Eftersom en sådan tid har
kommit, borde ni bli släktmessias, eller inte? Denna tid är inte en era av
individuell frälsning. Vi lever i en tidsålder när familjen, stammen,
nationen och världen alla kan återupprättas samtidigt. Så om ni fortsätter
att hänga kvar på familjenivån, vad tror ni kommer att hända? (285-207,
1997.5.4)
Välsignade familjer måste uppfylla missionen som släktmessias. Jesus
kunde inte utföra detta eftersom han inte kunde förena 120 familjer.
Genom att förena 160 familjer, så måste släktmessias uppfylla sina
uppdrag. Denna gång genom att föra samman och förena 160 familjer på
global nivå, så kan ni skapa familjemessias som kan bosätta sig på
jorden, genom att uppfylla vad Jesus inte kunde uppnå, och etablera en
ny historia av ofallna sanna föräldrar. Först när ni har utfört detta kan
registrering ske. Först då kan ni registreras i den Guds nation och den
nationen kan bli er. Ni kommer att ingå i familjeregistret över den
nationen. Sanne Far utförde denna uppgift under förföljelse. Men ni kan
utföra samma arbete och sammanföra 160 familjer, inte under
förföljelse, utan genom att välkomnas. På detta sätt, genom att
välkomnas av 160 familjer, kan ni genom gottgörelse återupprätta vad
Sanne Farn har uppnått i 160 nationer samtidigt omgiven av förföljelse.
(266-182, 1994.12.25)
Eftersom vi har gått in i tidsåldern av konungaskap, sänder Sanne Far
Messias till ett stort antal nationer, nämligen 160 nationer, på uppdrag av
Gud. Gud utförde frälsningsarbetet hittills genom en Messias. Sanne Far,
å andra sidan, slog sig ner på jorden i sina strävanden att utföra Guds
frälsningsarbete, och världen blev fri från Satan. Sanne Far kan därför
sända Välsignade Familjer ut i världen i syfte att uppfylla deras uppdrag
som släktmessias. Om dessa släktmessias skulle förenas med alla
familjemessias och bli registrerade i Guds nation, då skulle vägen som
leder till en återupprättad värld öppnas. (274-184, 1995.10.29)
När 160 nationer förenas i ett, kommer också världen och kosmos att
automatiskt att förenas. Ni måste förstå att Far har lyckats i 160 nationer.
Frågan är hur ska ni återupprätta 160 familjer? Hur kommer ni att frälsa
160 familjer som släktmessias? Genom att lyckas med detta kan ni
förenas med Sanna Föräldrars fullbordande av 160 nationer. Därefter
kan ni bli registrerade. Om er familj arbetar för detta, då baserat på de
160 familjerna, kommer också nationen att återupprättas, resulterade i
den samtidiga återupprättelsen av alla 160 nationer. Därför behövs
släktmessias. (267-110, 1995.1.3)
Genom Adam och Evas Fall, förlorades inte bara Adams familj utan
även hela hans stam. Konungariket skulle ha byggts på bara sju
generationer. Under sju generationer, skulle fundamentet för
Himmelriket på jorden ha varit färdigt centrerat på Adams klan. Men
dessa sju generationer misslyckades att ärva Guds släktlinje. Ett par
tusen familjer skulle ha kommit från sju generationer. Individen
symboliserar utformning, familjen symboliserar tillväxt och stammen
symboliserar fullkomlighetssteget. De hör alla hemma i en kategori.
Man kan inte avskiljas, även om man försöker. Processen omfattar tre
steg. Det är därför ni inte kan leva ensamma på trons väg. Ni måste leva
för er familj och för er stam. Om ni inte passerar stammens nivå, kan ni
inte som en nation, komma in i världens sfär. Ni vet alla att ni kan inte
träda i den globala nationen, världens territorium, utan att först
återupprätta en stam, eller hur? Bara efter att ha Välsignat minst 160
familjer kan ni bli registrerade in i Guds rike. Bara att uttala orden
räcker inte. Vi måste faktiskt praktisera dem. (275-214, 1995.12.30)
Vad ni måste förstå är att om det fanns några släktmessias vore det
detsamma som att förlora bron till principen om återfödelse på vilken
människor kan återuppstå, enligt principen om återfödelse. Släktmessias
kan inte registreras före de först har återupprättat 160 familjer. Tiden för
registreringen kommer att göra åtskillnad på tusentals generationer. Ni
måste inse att även bland de fem miljarderna av världens befolkning,
kommer det att finnas luckor bland generationerna. Genom att därför
samla all er styrka, måste ni anstränga er att fullgöra uppgifterna som
stammessias. (265-142, 1994.11.20)
De som är registrerade centrerat på Sanna Föräldrar kommer att bli
framtidens förfäder. De kommer att bli förfäder till nästa värld, och
baseras på de traditionella klanerna, på de gemensamma
familjesläktlinjerna där, kommer Himmelriket att skapas. Det är därför
ni måste vara registrerade. Ni kan inte registreras utan att göra något för
det. Ni måste först återupprätta 160 eller 180 familjer. De som
misslyckas med att åstadkomma detta kommer att tas bort. Den tidsålder
då ni skulle kunna hävda er position som en av de 36 paren eller något
liknande har redan passerat. Vi lever nu i en tid präglad av utjämning,
och den enda frågan i denna era är vem som kommer att vara de första
att uppfylla detta ansvar. (286-247, 1997.8.11)
Fulländningen av personligheten innebär fulländningen av absolut sann
kärlek, absolut sant liv, absolut sann släktlinje och absolut sant samvete.
Efter att ha uppnått detta, kan man sedan gå vidare för att återupprätta
familjen som förlorats genom Fallet och bli bofast. Eftersom Sanna
Föräldrarna har bosatt sig, måste ni också följa i deras fotspår genom att
bli släktmessias, förena 160 familjer och få tillgång till över 160
nationer.
Genom att göra så kommer ni kunna resa fritt, mellan Guds
Konungariket i himlen och på jorden. Detta är något ni absolut måste
ärva till varje pris, så det inte är fråga om enkel rikedom, utan en fråga
om oundvikligt öde. Bara genom att genomföra denna uppgift kan ni bli
registrerade, och bara efter registrering kan ni äga Himmelriket på
jorden och i andliga världen. Endast efter att ha registrerats kan ni hävda
att det är ert folk och ert rike. (268-88, 1995.3.5)
När ni registreras kommer ordningen ni registreras i att bestämma vilka
förfäderna kommer att bli. Ja, det avgörs vem som är den första att bli en
stam messias och registreras. Jesus försökte registrera hans 120
anhängare, men kunde inte uppnå detta. Vid tiden för Återkomsten
måste ni registrera er baserat på 160 eller 180 familjer. Det kom att bli
160 par familjer eftersom alla ville ha 160, inte 180. Talet 6 är Satans
tal, så ni behöver fullända det i den sataniska världen. Nummer 4 är det
ideala talet. Därför symboliserar fyra gånger talet 4 det hela. (253-83,
1994.1.7)
Frågan är hur ni kan åstadkomma 160 familjer. Det är missionen för
stammens messias. På detta sätt, genom att sammanföra de 160
familjerna, centrerat på er familj, kan ni sedan ansluta till de 160
nationerna. Det är så ni kan fullkomna Adams familj som var förlorad.
Så, behöver ni absolut 160 familjer, eller inte? Varför behöver ni dem?
Det är för att ni skall kunna ärva allt som Gud och Sanna Föräldrar
vunnit. Ordet "ärva" innebär att allt befrias och blir som Gud. Förstår ni
äntligen hur viktigt släktmessias är? Utan dem kan ni inte följa Sanne
Far. Detta betyder att ni inte kan gå in i Himmelriket. Det innebär också
att ni inte kan befria den sataniska världen. Det är därför som ni behöver
fullgöra uppdraget som släktmessias, oavsett vilka svårigheter som
kommer i er väg. Endast genom att uppfylla denna mission kan ni gå in i
Himmelriket. Först då kan ni registreras. Annars kan ni inte komma in i
Himmelriket. (268-85, 1995.3.5)
Ni måste återupprätta 160 familjer för att kunna ansluta dem till världen.
Jakob hade 12 familjemedlemmar, Moses hade de 72 äldste, Jesus hade
120 anhängare, och den Återvändande Herren har 160 huvudlärjungar.
Det innebär att de är huvudlärjungar. Jesus kallade sitt folk hans
lärjungar. Orden "huvudlärjunge" som används för första gången av mig.
Ingen annan känner till det.
Eftersom Japan är Eva nationen, har Sanne Far lärt det varje hemlighet
han vet. Jag har lärt er saker som även koreanska ledarna aldrig har hört
talas om innan. Så om ni inte fullfölja era ansvar kommer det att finnas i
era huvuden. Om ni misslyckas med att befria 160 familjer, kan ni inte
ärva de segrande världarna av första, andra och tredje Adam. Om ni bara
uppfyller sfären för den första Adam, kan ni inte skapa en förbindelse till
den andre eller tredje Adam. Men den återvändande Herren har uppfyllt
de uppdraget av den första, andra och tredje Adam och kommer att
inympa er så länge ni har lagt utformningssteget, den förste Adams sfär.
(265-127, 1994.11.20)
Under de senaste 40 åren, så har Sanne Far byggt missionscentra i 160
länder under förföljelse. Nu, måste Välsignade Familjer, medlemmar av
Enighetskyrkan bli släktmessias och samla 160 familjer. Denna samling
kommer att bli som en kristall. Även om Far var förföljd i sina
ansträngningar, har vi nu gått in i en era där medlemmar av
Enighetskyrkan kan frälsa sin stam, inte under förföljelse, utan i en
välkomnande situation. De som påstår att de inte kan åstadkomma detta,
kvalificerar inte att vara släktmessias. Så länge ni har 160 familjer som
har fått Välsignelsen, kommer ni att få rätten att registrera er i Guds
nation. Genom fullgörandet av detta, kommer ni säkert fram till det
välsignade landet Kanaan, och går in i den position där ni kan ni tjäna er
nation. (252-288, 1994.1.1)
Om världen hade lyssnat på mina ord, så hade en värld av fred,
Himmelriket, ha etablerats på jorden med början 1952. Då, skulle det jag
undervisar er om nu, nämligen släkt, eller stammessias, ha varit
etablerad. Eftersom det finns 800 miljoner kristna i världen, skulle 800
miljoner människor ha stått på Sanne Fars sida, och släktmessias skulle
ha uppstått ur alla sorters hembygder, med tre generationer från varje
familj som så hade släktmessias. Om detta hade skett, hade den sataniska
världen helt upphört. Därefter skulle en konstitution, som dikterar hur
morgondagens värld skall styras, ha varit genomförd och efterlevd.
Därför har jag ännu inte lärt er i detalj, den riktning ni måste ta med er
familj. En sak ni måste komma ihåg är att tidsåldern för den stora
folkvandringen kommer. De familjer som har följt mina ord, och har
blivit släktmessias och välsignade 160 familjer, är behöriga att
registreras. Som Fader är jag den första generationen, därför måste jag
sedan bestämma vem som blir den andra, tredje och fjärde generationens
förfäder. När förfäderna har upprättats, kommer konungaskapen att
existera. Därför måste vi etablera den utvidgade familjen som hör till
konungaskapet. (273-46, 1995.10.21)
Gud har inte behov av människor utan resultat. Ni behöver ha verkliga
resultat baserade på kärlek. Det är därför ni kan gå in i Himmelriket först
när ni har era stammar av 36 par, 72 par och 120 par. Utan dem kan ni
inte registreras. Är det inte så de Gudomliga Principerna fungerar? Är
det så, eller inte? De 36 Paren är stolta över det faktum att de är de
äldste. Men kan ni vara stolta över detta faktum i sig? Det är en
skrämmande situation. Ni vet inte vem Satan kommer att få tag i och
angripa. (303-166, 1999.8.17)
2.3 Bildande av stammar och släktforskning i de himmelska nation
När vi väl har återupprättat nationen, måste ni alla registreras. Vet ni vad
registreringen är? Det är utarbetandet av stam registret. I framtiden, när
ni registreras i nationen centrerat på Enighetskyrkan, måste stamregister
upprättas. Vid utarbetandet av släktregistret, måste allt ni äger
återlämnas till Gud. Vare sig de är många eller få, allt från era liv, allt
som utgör det liv ni har levat, måste erbjudas nationen.
Vet ni varför skattesatserna är så höga i dessa dagar? Det är därför de tar
in allt. De tar så mycket som 98 procent. Anledningen till detta är att
tiden kommer när ni måste offra allt till Guds nation. Det är så att hela
världen är just nu. De följer omedvetet denna trend. När detta kommer
att ske, och världen blir en enda genom att ärva traditionen, och när
människor tar emot Välsignelsen, måste varje sak i världen lämnas
tillbaka till Gud. (101-289, 1978.11.7)
I framtiden kommer det att bli den nya uppgiften att registrera sig i
Himmelriket. Era namn måste vara inskrivna i familjeregistret. Guds
nation måste uppstå innan ni kan göra det. Om ingen nation, finns det
ingen plats för er att vara registrerad. Därför måste ni förstå hur viktigt
det är att upprätta Guds nation. Först när vi har återupprättat en nation,
kan Gud utföra sina önskningar genom den nationen, och grunden läggas
på vilken vi äntligen kan steget över sfären av förföljelse som finns i den
sataniska världen. Därför, oavsett vad ni är engagerade med, oavsett vad
ni gör, måste ni alltid ha tankarna om riket inom er. (54-228, 1972.3.24)
Familjeregistret måste ändras. Det måste skapas på nytt. Den sataniska
världens familjeregister kommer alla att förstöras. De tillhör helvetets
värld. Det är därför ni behöver bli registrerade på nytt i familjeregistret
över Guds konungarike. Ni behöver få en tydlig förståelse av detta nu,
och från denna dag och framåt samla er själva och arbeta hårt för att
sprida denna sanning till de omkring dig. För att göra detta, måste
centralpersonen ständigt investera allt och därefter glömma bort vad
han/hon investerat. (251-273, 1993.10.31)
Registrering sker när ett nytt familjeregister för Guds rike upprättas.
(105-189, 1979.10.21)
Tidsåldern för registrering kommer att komma då de 160 familjerna är
förenade baserat på 160 nationer. Det kommer att vara mycket likt den
nuvarande tiden, när er födsel måste registreras, era äktenskap måste
registreras och er död måste registreras. Med grundandet av nationen,
måste grundläggande lagar formuleras som kan formulera och styra
familjeregistreringen baserat på konstitutionen. För att ni ska bli
berättigade till registrering i den nationen, måste först 160 familjer bli
helt förenade.
När ni registrerar er kommer ni inte att accepteras om ni inte kan
hemlandets språk. Om inte ert språk, er kultur och livsmiljö tar till sig
Sanna Föräldrar värld och kultur, och om ni inte uppnår nivån av en
representativ familj i världen, baserat på den hjärtats kultur, kommer er
rätt att få gå in i Himmelriket att tas från er. (276-216, 1996.2.24)
Ni måste följa lagarna i Guds konungarike och lära er att respektera
lagarna i Guds rikes palats. Från och med nu måste vi göra förberedelser
för den dag då Nord- och Sydkorea är återförenat. Ni har fortfarande
träning ni måste gå igenom. Den dagen kommer då inte alla kommer att
beviljas inträde. Epoken av registrering kommer då att ha anlänt. När
den dagen kommer, kommer det att vara mycket svårare att komma in i
Guds nation, än att ta examen från gymnasium, få en doktorsexamen och
bli en professor. Ni måste lyckas samla historien av alla medlemmarna i
er stam i er generation. Både de andliga och fysiska världarna kommer
att göra en bedömning av er och avgöra om ni har uppnått den
nödvändiga standarden.
Med detta i åtanke, skulle ni säga att ni har klarat eller misslyckats med
att följa Sanne Fars instruktioner under de senaste 45 åren? Ni kommer
att bedömas efter hur mycket ni har gjort för att komma upp till den
standarden. Detta är inte ett hot. Vänta och se. Jag ger bara instruktioner
när jag har omsatt dem i praktiken på mig själv och har åstadkommit
dem. De återfinns alla skriftligt i de förmaningar den första artikeln i
Guds rike, alltså i lagen. Frågor och svar kommer alla att komma från
dem. (210-370, 1990.12.27)
När himmelska lagar stiftas och offentliggörs som konstitutionen, om ni
bryter en av dem, kommer ni att skickas till fängelse. Ursäkter som "jag
visste inte om det" kommer inte att accepteras. Kvinnor som hyser
sådana tankar i deras sinnen borde ångra sig här och nu. Ni får aldrig
leva gömd. Jag varnar er, kvinnor har större ansvar än män. Män
tenderar att lyssna på kvinnor. Förstår ni vad jag säger? (250-344,
1993.10.15)
När japanerna ockuperade Korea, skapade Satan först rörelsen för att
tvinga det koreanska folket att byta efternamn, och utbildade faktiskt
vårt folk i detta. Så varför skulle det vara svårt för er att ändra era namn
nu? Allt detta skedde under den japanska ockupationen. Är det inte sant?
Jag är den personen som har kommit för att ändra era efternamn. Jag har
kommit att utrota ert stamregister. Är ni kränkta av det, eller inte? Jag
säger att jag kommer att utrota stamregister över slavar och få era namn
inregistrerade i register över kungliga prinsar och prinsessor. Så vem vill
inte det? Om ni inte gillar det kan ni bara lämna. Sådana människor
kommer att minska i antal. Det är därför ni måste verkligen vilja det.
(39-111, 1971.1.10)
Ett himmelskt stamregister har inte skapats sedan tiden för Adam. För
den första gången någonsin, kommer tiden mot oss, för att upprätta
stamregister. Familjenivåns registrering närmar sig! Ni måste inse att en
sådan avundsvärd och otrolig tidsålder närmar sig. (290-167, 1998.2.18)
2.4 Tidsåldern för den stora folkvandringen närmar sig
Efter att ni har registrerats som släktmessias, om ni inte kan det
koreanska språket, kan ni inte bo i närheten av Sanna Föräldrar. En
sådan dag kommer inom en snar framtid. Registrering skall ske
internationellt och utöver rasgränserna. Tiden för den stora
internationella folkvandringen närmar sig. Därför måste ni skynda er att
bli nationella Messias till era etniska grupper. Varje ord som uttalats av
Sanne Far blir verklighet i den här världen. Det är så det är tänkt att vara.
(253-48, 1994.1.1)
Centrerat på order för registrering, kommer i framtiden en stor nationell
folkvandring att äga rum. Då måste de som har motsatt sig
Enighetskyrkan packa ihop sina väskor och lämna oss. Eftersom Stalin
symboliserade Återkomstens Herre på den Sataniska sidan, beordrade
han det koreanska folket i Sakhalin att förvisas till öknar i Centralasien,
och de lämnades kvar där för att dö. Icke desto mindre, kunde de
överleva. Den koreanska rasen är mycket uthållig. Den koreanska folket
enades med varandra och överlevde i öknen. Nu måste folk på liknande
sätt flytta. Vid förra tillfället, tvingades människor att flytta. Men nu
kommer de att flytta frivilligt. Detta är i enlighet med Principerna.
Genom att säga detta kommer de att gå till Himmelriket, kan de flytta till
en plats där de kan leva ett bra liv? Självklart inte. När Himmelriket
visar sig på jorden, kommer en stor invandring att äga rum. För
registreringen kommer människor att radas upp, med början från alldeles
intill Sanne Far. Då kommer de som motsatt sig oss, att fördrivas ut ur
Korea. De kommer att tvingas packa sina väskor. (253-299, 1994.1.30)
De välsignade människorna står i en mer lyckligt lottad position än Jesus
gjorde, eftersom de har fått Välsignelse av äktenskapet. Därför har
tidevarvet kommit där Far kommer att välkomnas utan motstånd från
alla stammar. Sedan kommer ingenting att vara enklare än att samla 160
familjer som släktmessias. Ni kommer inte att stöta på några som helst
problem. Ni måste snabbt ta itu med det. Om ni låter bli att fullgöra
denna uppgift, kommer ni att skickas iväg. När tiden är inne för alla i
världen att rada upp sig för att vinna inträde till riket, om ni inte är
inkluderade, när antalet personer som väntar på att registreras överstiger
40 miljoner, kommer ni att få packa era saker och flytta till Sydamerika
eller Afrika. Den tiden kommer då ni kommer att behöva flytta även om
ni inte vill göra det. En tid präglad av den stora folkvandringen kommer.
(274-175, 1995.10.29)
Några av de som är här kommer en dag att säga, "Herre God! Hur kunde
detta hända mig! "Ni behöver bara vänta och se vad som händer. Dessa
människor kommer att packa sina väskor och skickas till Söderhavet.
Mer än 10 miljoner av Enighetskyrkans medlemmar från hela världen
registrerar sig för att komma hit. De flyttar alla till Sydkorea. De som
inte vet något kommer att packa ihop och lämna. En stor folkvandring
kommer att äga rum. En stor folkvandring på nationell nivå kommer att
äga rum. Det kan inte hjälpas, det kommer att ske. Eftersom jag vet vilka
svårigheter ni kommer att möta i världen, har jag fört er hit för att låta er
lyssna till dessa ord till er med ett allvarligt lyssnande hjärta. Så lyssna
noga. De som kom hit utan att noggrant lyssna och som därefter avlider,
kanske anklagar mig och säger: "Varför berättade ni inte tydligt för oss
om detta vid den tidpunkten?" Därför förklarar är jag allt detta mycket
tydligt för er, så att jag inte kan anklagas. (283-211, 1997.4.12)
Registrering kan endast utföras när Guds nation skapats. Vid den
tidpunkten kommer ni att kunna rapportera födslar, giftermål och
dödsfall i den nationen. Trots otaliga familjer i Enighetskyrkan har tagit
emot Välsignelsen, kan de inte gå igenom med detta ännu. De kan inte
börja detta. Ni måste förstå att eftersom vi inte har en nation, så måste
registreringar göras på nytt när vi väl upprättat en.
Det är därför en stor folkvandring kommer sedan äga rum. Människor
från Nordpolen kommer att flytta till Sydpolen, och vice versa. I
framtiden kan er nationaliteter och era stammar att ändras enligt
ordningen av procedurerna. En stor utvandring kommer att äga rum.
(278-327, 1996.6.23)
Sektion 3. Välsignelseceremonin för de fyra positionernas grundval
3.1 Välsignelsen ceremoni för enighet under övergången av de tre
tidsåldrarna
Människorna på jorden har fått Välsignelsen genom Sanna Föräldrar,
medan de i andliga världen fått Välsignelsen genom Heung-jin. Dessa
två grupper av människor, separat välsignade genom föräldrarna och
sönerna och döttrarna i de fysiska och andliga världarna, måste samlas
och förenas till ett. Vad sonen har uppnått i den andliga världen centrerat
på hans föräldrar på jorden måste föras ned till jorden, så att grunden för
Välsignelsen tilldelad genom föräldrarna, dvs. Välsignelsen som utförts
av föräldrarna på jorden, och grunden för Välsignelsen i den andliga
världen, kan enas och förenas. Den andliga världen, som står i position
av ärkeängeln, måste fullkomnas. Den måste anpassa sig till normen för
Välsignelsen, och istället för att föräldrarna välsignar sina söner och
döttrar på jorden, måste Heung-jin komma ner till jorden och lägga
villkoren för att far och son har förenats till ett. Det måste erkännas att
Sanna Föräldrars resultat har uppnåtts tillsammans med Heung-jin. (332287, 2000.9.24)
Den tid då en åttio år gammal man reser runt världen för att välsigna
människor kommer snart att passera. I stället kommer en ny era att börja,
där ni utför Välsignelsen på uppdrag av Sanna Föräldrar tillsammans
med Heung-jin, som också utför Välsignelseceremonin, på uppdrag av
Sanna Föräldrar, i andliga världen. Därför har jag lämnat i arv till min
son, Heung-jin i andliga världen, befogenheten att utföra Välsignelsen,
utifrån positionen av fadern i den fysiska världen. Dessutom har den
grund på vilken Välsignelsen utförs i den andliga världen samma värde
som den standard som Far kan ge genom att gå dit och när som helst
utföra Välsignelsen. Vad detta betyder är att den Välsignelsen som
utförs i två världar är av lika värde och på samma nivå. Oavsett om det
utförs av Sanne Far som för hans son till jorden, eller som utförs av
Sanne Far som går till sonen i den andligen världen. Därför måste ni
förstå att Sanne Far har givit rätten att utföra Välsignelsen till sin son,
för att betona betydelsen av förenade Välsignade Familjer, som står på
jämlik nivå. (332-287, 2000.9.24)
När en far går över till andliga världen kommer han att bli den äldre
brodern och hans son kommer att bli den yngre brodern. Därför är
Himmelske Far, fadern till både far och son. I närvaro av Gud, är alla
söner. I detta avseende, är de alla Guds söner. Men eftersom fadern
föddes före sonen, kan han inneha ställningen av den äldre brodern på en
övergripande nivå.
Därför har Sanna Föräldrar fullkomnat positionen av föräldrarna, så att
de därefter kan fullkomna positionen av sonen, genom att ge honom
rätten och förena det som har samma värde i både andliga och fysiska
världarna. Sanna Föräldrar kallade på Heung-jin, den äldste sonen i
andliga världen och samlade de välsignade familjerna på detta sätt och
genom att göra denna deklaration av enighet i deras närvaro, kommer vi
nu in i den epok där jag inte längre behöver utföra Välsignelsen, utan
Heung-jin kommer att genomföra den, och i hans frånvaro, kan HyunJin hålla Välsignelsen på uppdrag av Sanne Far. (332-289, 2000.9.24)
Den tredje generationen, och Välsignade Familjer, får under inga villkor
falla, när de väl tagit emot Välsignelsen. Om de faller, kommer den tid
vilken Sanna Föräldrar kan frälsa världen att upphöra. Släktlinjen av
män och hustrur som har ärvt rätten till konungaskap representerar
förfäder av de Tre Tidsåldrarna, där den nedsmutsade släktlinjen helt har
förändrats, och blir de som själva utför Välsignelsen. De får aldrig får
aldrig falla under tusentals och tiotusentals år framöver. Den fallna
blodslinjen får inte fortsätta. Ni måste upprätthålla er kyskhet. Detta är
mycket allvarligt.
Ni kommer inte längre att kunna be om förlåtelse och säga, "Snälla
förlåt oss i Sanna Föräldrars namn". Det blir inget annat sätt för er att
frälsas annat än genom att offra era egna förfäder och era älskade bröder
och systrar. Den släktlinjen skulle inte vara ren, och därför måste den tas
bort. En ren härstamning måste förmedlas vidare. Detta är mycket
allvarligt. (332-291, 2000.9.24)
Jag vill varna er, att Välsignade Familjer i fråga om de tre
generationerna från Gud får inte under några omständigheter, bli
familjer som smakar Fallets bittra sorg. (332-294, 2000.9.24)
De kvinnor som deltar i den särskilda registrerings workshopen har
registrerats, och kan därför ta ansvar för sina söner och döttrar. Modern
bör förena sig tillsammans med sina söner och döttrar och hjälpa sin far
ångra sig, och därmed upprätta positionen av ofallna föräldrar. Man och
hustru bör alltså följa i fotspåren av de kommande Sanna Föräldrar, tjäna
Gud på sin tron längst fram, och måste stå i position av att ha offrat, med
ett glädjefyllt hjärta, allt i kosmos, som är det Gamla, Nya och
Fullkomnade Testaments tidsåldrar och alla ting i skapelsen, era söner
och döttrar, och ert par.
Den plats där ni kan ärva den verkliga kärlekens auktoritet, är själva
startpunkten av att ha er egen hemort, och början av återupprättelsen av
hemlandet. Fortsättningsvis kommer allt önskat i frälsningshistorien,
men som har varit ouppnåeligt för Välsignade Familjer, bör gottgöras så
att vi kan ta ansvar för den kaotiska tiden av återföreningen av Nordoch Sydkorea. I denna högtidliga uppgift att återupprätta förfädernas
ursprungliga hemland med våra egna händer, och därigenom återta vårt
hemland och vår hemort, är ni mödrarna och söner och döttrar till
soldaterna i frontlinjen.
Ni måste förstå att ni har fått order att marschera framåt på en
enkelriktad väg mot seger och fullkomlighet, steg för steg, arbetar ni
tillsammans med himmel och jord. Föräldrarna till himmel och jord
hoppas och ber att ni blir soldaterna som, enligt den första, andra eller
tredje generationen, inte lämnar en outplånlig fläck på himlens anseende
och traditioner, och i stället bli stolta familjer som inte skäms att visa era
ansikten inför era förfäder i andliga världen. Tillsammans med de
välsignade äldre sönerna Heung-jin och Hyun-Jin, tillsammans med hela
min familj, önskar jag att ni alla kommer att bli de segrande prinsarna
och prinsessorna av himmel och jord, genom att ni uppnår fullkomlighet
och färdigställande, ner i minsta detalj, i uppfyllandet av syftet med
enighetens ideal Amen! (332-298, 2000.9.24)
Jag utropar donerandet av Sanna Föräldrars segrar i den fysiska världen
som de segrande traditionerna och förenads ideal centrerat på Heung-jin,
representanten för den äldste sonens rätt i den andliga världen. Därför
borde varje varelse i kosmos, med ett tacksamt hjärta, lova lojalitet och
hängivenhet till den eviga och oföränderliga nationen av kärlek och
kärlekens Himmelrike på jorden och i den andliga världen, och uppfylla
skyldigheterna för trogna söner och döttrar, patrioter, kyska kvinnor,
helgon, och allvetare! Detta lovar vi! Amen! Detta lovar vi! Amen!
Detta lovar vi! Amen! (332-302, 2000.9.24)
3.2 Registrering av De Fyra Positionernas Grundval
Ni kan inte registreras om ni inte har grunden av en familj. De Sanna
Föräldrarna är familjen på världsnivån som representerar grunden för
Välsignelsen av familjer. Så ni måste komma ihåg att det inte finns
något annat sätt att vara registrerad, än genom att bilda en objektiv sfär
med dem. Med andra ord ni måste registrera födelsen av er familj. På
denna plats, där en fridfull miljö och det enade riket för Guds vilja
startar, bara det faktum att ni är registrerade som familj, antyder att
nationen själv kan återupprättas omedelbart. (269-55, 1995.4.7)
På grund av Syndafallet i Adam och Evas familj, blev allt registrerat i
Satans namn. Vid den här tidpunkten, centrerat på er familj, måste ert
folk och allt i världen återlämnas till Gud och registreras i Hans namn.
Detta är Principens väg. Fallet inträffade centrerat på familjen. Därför
måste det gottgöras. Eftersom denna princip existerar, om det fanns
några presidenter i världen, skulle deras länder föras fram inför Gud för
att registreras. På registreringsdagen skulle hela nationen frälsas. (18496, 1988.12.20)
Ni måste bli registrerade baserat på familjen. Ni har inte registrerat er
ännu, har ni? En verkligt skrämmande tid kommer snart att vara över
oss. Jag tänker inte gå in på några detaljer om det. Om en familj bryter
mot den himmelska lagen, bör den skäras bort. Detta är i enlighet med
lagarna i Principerna. (28-333, 1970.2.11)
Ni ska älska Sanna Föräldrar som ni älskar Gud, och ni måste älska era
bröder och systrar som ni gör Gud och Sanna Föräldrar. Den person som
älskar alla människor som han har hans familj och syskon är kvalificerad
att bli medborgare i Himmelriket. Med andra ord, han är kvalificerad för
registrering. (190-122, 1989.6.18)
Den inkommande strömmen flyter på mycket snabbt i början. Ni inser
inte hur snabb den är. Men när väl vattnet kommit in och når sin högsta
nivå, så byter inkommande och utgående tidvatten platser på mindre än
en minut. I denna tid av nåd, tar det mindre än en minut för alla att stå på
samma nivå. Därför är kan de entusiastiska ungdomarna i
Enighetskyrkan bli välsignade tillsammans med människor från den
sataniska världen, och världens befolkning av fem miljarder människor
kan förenas över en enda natt. På detta sätt kan tiotusentals generationer
förenas horisontellt genom Välsignelsen. Därefter kommer Guds nation
att upprättas. Vid etablerandet av den nationen, kommer dessa familjer
att uppstå som förfäderna. (253-299, 1994.1.30)
När ni tar emot Välsignelsen, från denna tid och framåt måste ni ta
ansvar för er stam. Även om de med våld drivs att ta emot Välsignelsen,
kommer de fortfarande att få ett pass för att kunna komma in i
Himmelriket. (283-295, 1997.4.13)
3.3 Sanna Föräldrarnas instruktioner till registrerade Familjer
a. Orubbliga försvar för den rena släktlinjen
b. Bosättandet av oföränderligt hjärta
c. Utbildning av barn i utöva sann kärleken
d. Nedbrytning av nationella gränser och korskulturella (gyocha)
äktenskap
e. Återupprättandet av hemlandet och etablerandet av Himmelriket
f. Memorerandet av Hoon Dok Gyeong och Principerna
g. Uppfyllandet av de Familjelöftet
h. Etablerandet av middagssolståndet
(333-233, 2000.9.26)
3.4 Mobilisering av välsignade hustrur och återupprättande av hemlandet
Den tid där familjen måste ta ansvar står nu för dörren. Först när detta
sker kan registrering börja. Därför kommer de som inte skickade ut sina
hustrur att fastna. När de fastnar, finns det ingen möjlighet att hjälpa
dem, även om de kommer gråtande till mig. Inte ens jag kan göra något
åt det. (37-264, 1970.12.27)
Nu har tiden kommit för alla i era klaner att registreras. Om ni inte deltar
i mobiliseringen, kan ni inte registreras. Eftersom detta är fallet borde ni
Välsignade Familjer delta i mobilisering, eller hur? Vad sägs om tidigare
gift Välsignad par? Vad händer med de tidigare gifta Välsignade parer?
De är fria att delta om de vill, men det är inte bindande. Om andra
människor utanför Välsignade familjer vill bli mobiliserade, kan de få,
men om inte så låt det vara. Men alla kommer att vilja delta. Denna tid
har nu kommit. (164-292, 1987.5.17)
De återvändande Herren kommer i Faderns position. Den äldste sonen är
den företrädare som genom sin mor, ärver alla himlens Välsignelser, och
också ärver moderns traditioner följt av föräldrarnas traditioner. Den
andra sonen ärver alla dessa och även traditionen från den första sonen.
Därför borde mamman vara absolut lydig till kommandon från fadern.
Den äldste sonen bör absolut lyda modern och de yngre syskonen bör
absolutl lyda den äldste sonen. Det är så det ska vara. Därför är det den
övergripande synen av Principerna att varje familj som misslyckas med
att nå en sådan standard, som just beskrivits, kan inte bli en familj som
kan tjäna Gud. (283-56, 1997.4.8)
Eftersom Sanne Far känner Guds hjärta mycket djupt, kan ett enda ord
från någon komma att starta strömmar av tårar från hans ögon. Det
faktum att Gud, som fritt borde styra över hela universum och styra alla
nationer, fick sin ideal trampade på. Idealet att Han är alla furstars
furstar och härskar över hela mänskligheten i föräldra-barn relation med
autkoriteten och makten hos en konung över alla tidsåldrar är verkligen
en dödlig verklighet. Vid denna tiden, kommer ärans dag som vi
kommer att stiga upp med, besegra alla onda makter i denna världen och
återupprätta den suveränitet som Gud längtat efter, är nu mitt framför
våra ögon. (164-216, 1987.5.16)
Ni måste förstå att hoppets dag, då vi kan leva i en oberoende stat
centrerat på Gud, blir den mest dyrbara tid på jorden som inte kan bytas
ut mot någonting. Bland dem som har gått vidare till andliga världen,
finns det inte en enda person som har bott i en nation centrerad på Gud.
Sanne Far vet detta. Även jag har lett medlemmarna i Enighetskyrkan
genom många svårigheter, förstår ni vilken prestigefylld sak det är att ha
den ursprungliga mänskliga naturen och att leva i värdighet som
medborgare inför härskaren, i den återupprättade providentiella
nationen?
Detta är den standard enligt vilken Sanne Far har levt efter hela sitt liv.
Även om jag gav mycket lidande till många människor, så gjorde jag det
i min kamp för ärans dag, när vi kan jag kunde sätta hela mitt hjärta till
att offra allt i mitt liv att tjäna Gud, suveränen som lever för
medborgarna i den nationen. (164-216, 1987.5.16)
Det hemland som vi måste återerövra är inte en existerande nation på
jorden med sin egen historia och egna traditioner. Den skiljer sig
fullständigt från de andra nationerna i sitt inre. För att vi ska kunna ärva
en sådan nation som står på en helt annan nivå än andra, behöver vi bli
medborgare med en ändamålsenlig, proaktiv ideologi. En sådan proaktiv
ideologi bör vara i samklang med den allsmäktige Skaparens ideologi.
För en sådan nation som den absoluta Varelsen önskar, bör ni längta
efter att vara en nation där medborgarna skulle vara förenade
tillsammans centrerat på landets suveränitet. Därför borde den nationen
ta form baserat på en sådan 국민성 medborgarskapsstandard. Eftersom
det inte fanns några människor kvalificerade att upprätthålla en sådan
nation, kunde en sådan nation inte etableras [ännu]. (49-93, 1971.10.9)
I denna värld som vi lever i, hur många är hemländerna? Kallar inte det
koreanska folket Sydkorea för sin hembygd? Människor i Nordkorea
hävdar att det är deras hemland, centrerat på Kim Il Sung. Det japanska
folket kallar Japan sitt hemland, eller hur? Det kinesiska folket ser Kina
som sitt hemland. De otaliga raserna i världen, som har sina rötter i en
viss nation eller i ett särskilt folk, och har spridit ut därifrån, hävdar att
nationer eller fäderneärvda platser är deras hembygd. Men ursprungligen
skulle det inte ha funnits hundratusentals hemländer i den mänskliga
världen. Det finns bara ett enda ursprungligt hemland. Det borde bara
finnas ett enda hemland. (241 - 291, 1993.1.1)
Vårt hemland är bara en nation. Var och en av oss försöker att hitta
vägen tillbaka till den enda hemort som ligger i den nationen. För
närvarande finns det ingen nation som kan sägas vara hemland i Guds
namn, där Han kan existera och leva med oss i vårt hem. Varken
Moskva eller Washington är den hemorten. Den existerar inte. Vad jag
säger är därför att vi borde söka efter den skatten, det vill säga
etablerandet av vårt hemland och vår hemort. (102-260, 1979.1.14)
Även när jag låg ner, hade jag alltid tankarna om Guds hemland i
minnet. Eftersom denna plats inte hör till Guds nation, har jag ingen
särskild känsla för den. Jag är bara existerar här, med barn och lever mitt
liv här, eftersom jag inte har något annat val.
Hur mycket längtar inte Gud och den andra världen efter förenandet av
hemlandet! Hur mycket skulle ni inte längta efter det! Skulle de inte
hoppas i deras hjärtan, "Även om jag är i helvetet, även om jag är på den
lägsta nivån av andliga världen, önskar jag att vårt hemland snart
etableras…"? Bara när hemlandet manifesteras här på jorden skulle de
kunna ta emot befrielse. Om det är så, borde de beviljas en amnesti.
Sådant var arbetet jag utförde under min fängelsetid. Jag fick portarna
att öppnas brett. Jag har gjort en motorväg både i andliga och fysiska
världarna. Jag hoppas och ber, "Hela den andliga världen skulle ha
samma riktning som Sanna Föräldrar går, och marschera framåt mot en
Guds nation!"
Den andliga världen ber för den fysiska världen, och uppmuntrar Sanna
Föräldrar i deras arbete. Ni måste veta detta. Är inte detta vad Gud
önskar? "Sanna Föräldrar på jorden, kämpa hårt och segra, och befria
den andliga världen från dess sorg och jämmer!" Ni borde skämmas över
det faktum att ni varken föddes eller uppväxte i Guds nation, utan har
istället bott i er nuvarande ålder i den sataniska världen. (164-218,
1987.5.16)
Sektion 4. Registrerings tidsålder och våra ansvar
4.1 Registrering kommer från Sanna Föräldrars nåd
Människor som lever i denna ålder har ärvt Satans släktlinje. Därför
behöver de ångra sig. Det är en stor skam, för vilken de inte kan visa
sina ansikten inför Universums Store Ägare. De är skamlösa barn som
inte kan ropa ut till Gud, utan måste istället gömma sig bakom stenar så
Han inte ser deras ryggar. De ärvde blodet av kärlekens fiende. De måste
kräla på sina magar, fälla tårar med rinnande näsor och kunna erkänna,
"jag förtjänar att straffas," även med risk för sina liv. De måste hitta
deras sanna jag och kunna gråta av tacksamhet från djupet av sina
hjärtan, även om de möter en säker död. De är tragiska varelser som är
okunniga om det faktum att de fallit i en grop av evig plågsam smärta,
som inte kan ge ut någon kärlek.
Jag kom att förstå att de grundläggande frågorna om mänskligt liv inte
kan lösas utan att förstå de problem som manifesterats genom historien,
den sanna karaktären av universum, och Guds sorg. Ni vet inte vilka
prövningar jag var tvungen att gå igenom för att finna denna vägen,
okänt av alla. Ni kan inte ens börja tänka er det lidande jag gick igenom
i min ungdom, blint famlande i mörker, i sökandet efter svar. Men jag
triumferade till slut och byggde upp en organisation som kan fullgöra
denna uppgift, inte bara i ord utan i handling. Och nu vittnar detta
världsomfattande fundament om detta. Nu har tidsåldern kommit då
någon som kommer springande till oss, håller fast vid banderollen, och
vänder om kan komma in i Guds rike. (209-292, 1990.11.30)
Fundera i era sinnen hur mycket ni har släpat er omkring, spridande en
avskyvärd stank, besudlat Enighetskyrkan och skapat en scen för Satan
att agera på. Efter att ha övervägt allt detta, skulle ni inte bara våga sitta
med bröstet svällande ut inför Gud och Sanne Far. Fråga er själva, skulle
ni kunna göra det? De som växer upp i naturlig sfär av Guds kärlek och
härstamning, där de kan befria och ärva rätten av äldste sonen och rätten
till konungariket, kan sitta rakt inför Gud och mig, men kan ni göra
anspråk på att vara en sådan person? Ni är svaga ihåliga stockar, redo att
rasa när som helst, och ändå är det människor som ni som skrytande
hoppar omkring. Ni borde inse detta. (206-255, 1990.10.14)
Vilka rättigheter kan ni påstå er ha, när allt jag ser hos er är ni är
värdelösa? Kan ni hävda att ha rätten att få Välsignelsen? Ni sitter där
och väntar på att få Välsignelsen. Men vad har ni åstadkommit under de
år ni har varit på Enighetskyrkan? Välsignelsen är inte något ni kan få
efter att inte ha gjort någonting utom att sitta och vänta. Allra bäst är om
Välsignelsen endast kan erbjudas efter att ni har arbetat outtröttligt under
tiotusentals år, och efter att ättlingarna har kommit och uttryckt sin
tacksamhet i högtidliga ord, miljontals gånger och efter alla i himlen och
på jorden har samlats i vördnad för att prisa den härlighetens dagen.
Låter detta som något ni kan göra? (30-224, 1970.3.23)
Vänta och se om Sanne Fars ord är sant eller falskt. Om ni vill ta reda på
om vad jag har sagt är sant eller alla är lögner, så dö här på fläcken och
se för er själva. Ni borde verkligen förstå att allt jag har lärt er är i
överensstämmelse med verkligheten i nästa värld och följa dessa läror.
Under alla omständigheter är detta en väg ni alla måste gå. Om ni inte
följer Sanne Fars undervisning, kan ni inte gå över toppen. Det finns
ingen annan vägvisare.
Det är därför Gud undervisar, genom en person som mig, den väg som
Kristendomen och den fria och demokratiska världen bör ta i denna vår
tids eländiga värld. Det är härifrån som Sanna Föräldrars logik, både i
namn och verklighet, kommer från. (209-227, 1990.11.29)
Är orden, "Ta efter Sanne Far", en Välsignelse eller en förbannelse?
Dessa ord innebär att jag kommer att lämna över till er alla Välsignelser
som jag har förberett. Efter att Sanne Far har klättrat över en stor höjd,
baserat på hans prestation bör ni då följa efter. Ni kommer också att få
samma vertikalitet. (199-188, 1990.2.16)
Ni borde alla praktisera absolut kärlek och absolut lydnad. Familjerna i
Edens Lustgård har inget de kan göra anspråk på som sitt eget. När de
blir sanna söner och döttrar, och står i enighet med Gud och Hans
absoluta kärlek och härstamning, kommer varje sak i hela universum att
tillhöra dem. När ni har blivit en i kärlek, kommer allt att bli ert. (300303, 1999.4.11)
4.2 Etablerande av traditionen för Välsignade Familjer
Detta är en tidsålder av att organisera, centrerat på Guds kungliga familj.
Den dagen kommer när alla värdelösa kommer att drivas bort som med
en bulldozer. När ni går ut i världen med Principerna och allt annat jag
har lärt er, kommer det inte att finnas en enda person i Korea som kan
stå i vägen för den himmelska globala traditionen, precis som
Enighetskyrkan själv inte kan stå i vägen för dessa traditioner. Sådana
människor måste dras upp med rötterna. Ni borde utföra detta utan att
tveka. När det är nödvändigt att vidta en stark ställning i upprättandet av
traditionerna i det himmelska konungariket, måste ni ha modet att göra
det. Se på mig. Titta in i mina ögon. Se hur jag talar snabbt. Jag är en
mycket bestämd person. Om ni gör något fel, kommer ni inte hitta
förlåtelse i mig. När vi betänker det faktum att den dag snabbt närmar
sig, när vi måste gå ut till världen och upprätta denna tradition, så bör ni
visa allvarlig ånger för era tidigare misslyckanden, och rätta er själva
och era familjer. (184-243, 1989.1.1)
I framtiden kommer hela mänskligheten att behöva registrera sig i riket.
Vid registrering i en av de tolv stammarna, måste hela era liv, inklusive
allt ni gjorde från det att ni gick med i kyrkan tills nu, registreras. Om ni
tog så mycket som en bit tyg som hör till kyrkan till er själv, skulle det
registreras. Om den registrering som således upprättas inte motsvarar det
dataregister som hålls i andliga världen, kan ni inte komma in. Ni måste
allt skriva en ärlig bekännelse, ett skriftligt uttalande. Den dagen
kommer när ni måste ta ut allt i det fria för att det skall rättas till för gott.
Detta är anledningen att ni måste ta emot Välsignelsen på tre nivåer: dels
i kyrkan, andra gången efter enandet av Nord- och Sydkorea, och tredje
gången efter föreningen av världen. Så är det.
Vi borde alla längta efter tiden av ett enat Nord- och Sydkorea skall
komma så snabbt som möjligt. Först efter ni har tagit emot Välsignelsen
på världsnivå, kommer ni att kunna komma in i Himmelriket. När ni
kommer till andliga världen, får ni annars vänta det oändliga. (212-59,
1991.1.1)
Det kan bara finnas en slutsats för alla mänskliga värden. Vad är kärnan
i denna slutsats? Det är sann kärlek. Om ni hade frågat vad sann kärlek
är, skulle ni inte kunna definiera den. Den ideologiska bakgrunden till
Enighetskyrkan är att skapa en värld baserad på kärlek. Det dikterar
tydligt och konkret hur en individ, en familj, och en stam bör leva. Dessa
regler för beteende är inte bara uppfattningarna hos pastor Moon. De
återspeglar himlens lagar. Annars skulle ni inte kunna registrera er i
nästa värld. (147-194, 1986.9.21)
Utifrån det teoretiska perspektivet, finns det inte längre något att förklara
med hänsyn till Guds vilja. Allt ör fullbordat. Den är nu en tid med lätta
resultat. Nu när vi för till fulländning historien som flödar från Gud och
Sanna föräldrar, så kommer snart en tid präglad av registrering. Då
måste ni registreras. Har ni alla blivit som Gud och Sanna Föräldrar i
positionen av söner och döttrar till Gud? Det är lätt att säga, men inte att
uppfylla. Oavsett om ni sover eller är vakna, måste ni alltid hålla detta i
tankarna. Dessa tankar måste följa med er vart ni går, och vad ni än gör,
oavsett om ni äter eller sover. För att kunna göra detta måste ni
erfarenhet av att vara bosatta i hemlandet innan ni passerar över till nästa
värld. (201-234, 1990.4.22)
Genom Fallet, finns allt i överflöd i världen, som inte skulle finns, allt
som är motsatt till himlen finns. Alt det måste utplånas. Det måste skäras
bort. Ord räcker inte för att uppnå detta. Världen är fylld med brokigt
antal vanor och vardagliga livsstilar för olika raser, från olika historiska
och kulturella bakgrunder som är kopplade till varandra endast genom
Satans kärlek, liv, och släktlinje. Därför kommer det inte vara lätt att
undanröja allt detta.
Det är anledningen till att det står skrivet i Bibeln, de som söker att dö
kommer att leva. Detta är så den paradoxala logik bildas. De som
försöker att dö kommer att leva. Med andra ord, ni måste investera era
liv i detta. Därför, måste allt blekas och tvättas, alltså återupprättas
genom gottgörelse. En sådan process är absolut nödvändigt. Om inte
detta utförs, och ni fortfarande är kvar med de vanliga tendenserna eller
brottsliga karaktären, som rester från den sataniska världen, kan ni inte
bilda en gemenskap med Gud. (213-98, 1991.1.16)
Ni kommer inte att kunna hitta vägen till frälsning genom er nuvarande
vanliga livsstil. Ni måste gå en helt ny väg av gottgörelse. Frälsningens
väg betyder återupprättelse, och försynen för återupprättelse är
återskapande. I enlighet med detta, för att kunna återskapas, måste ni
återupprättas till den ursprungliga positionen före Fallet, tillståndet av
fullständig självförnekelse. I ett sådant tillstånd skulle det inte finnas
medvetande om självet, inga vanor, och inga efternamn som Kim eller
Lee, som det är nu. Ni måste nå ett sådant tillstånd av tomhet. Med
hänsyn till Guds ursprungliga standard för skapelsen, kan ni se till att
alla är skapade av Honom startar från en nollpunkt. (213-98, 1991.1.16)
Medlemmarna av den Enighetskyrkan kan inte leva som de vill. Ni kan
inte lura era egna samveten, eller hur? Kan ni lura ert medvetande? Så
länge ni inte kan lura era samvete, kan ni inte lura familjeregistret över
Guds konungarike. Allt registreras. Varje rörelse som jag utför, vare sig
det är en höjning av min hand, är videoregistrerad, eller hur? Om det är
möjligt att registrera sådana saker i den fysiska världen, tror ni att det
skulle vara omöjligt i Guds rike? Om en man ville ta reda på hur en viss
Välsignad Familj gör, skulle det bara behöva trycka på en knapp. Ni
skulle då kunna se inte bara er barndom, utan även deras förfäders. Det
skulle ta mindre än ett ögonblick. Det skulle inte lång tid alls. På jorden
finns begreppet tid. Men i den andliga världen skulle det vara färdigt på
ögonblickligen. (148-290, 1986.10.25)
Även om en ny brud var obeskrivligt vacker, om hon gifte sig med en
känd ädel familj, så måste hon följa reglerna i hennes nya familj. Om
hon inte följer dessa regler, skulle hon bli förvisad. Kan ni tänka er hur
hårt det skulle vara? Det skulle vara desto svårare om livsstil, vanor, och
seder i de två familjerna vore mycket olika. Att hålla i gång med ett liv
fyllt med regler och förordningar och samtidigt upprätthålla kärlek,
skulle inte bli lätt. Det skulle vara mycket svårt. Om ni misslyckats med
att leva enligt dem, skulle ni bli förvisad. (184-243, 1989.1.1)
Absolut lydnad! Ni måste praktisera absolut lydnad. Detta är inte Sanne
Fars ord. Dessa ord är i enlighet med Principernas synsätt. Detta är
verkligt, inte bara ett begrepp. Absolut tro! Absolut kärlek! Absolut
lydnad! Först då kan individualismen vändas upp och ned. Först då
kommer Satan att fly. Satan kommer att fly! Därför måste ni praktisera
absolut lydnad.
Om Nord- och Sydamerika följde detta sätt, skulle de vara eniga. Jag
talar om absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad. Det är rätt spår.
Ni måste följa denna väg. När ni står i en sådan ställning så kan ni
återupprätta släktlinjen, äganderätten, och hjärtats sfär. Genom
återupprättelsens av er stam, kan ni hävda, "Denna nation är min nation.
Det är absolut min nation! Familjen, stammen, ett folk och en nation är
alla absolut mina! " (269-94, 1995.4.8)
Adam och Eva förlorade den standarden genom vilken de kunde
praktisera absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad. De ingick ett
oprincipiellt äktenskap, och besudlade därigenom släktlinjen, och
omvände helt äganderätten, och förde hela sin stam i fördärvet. Därför
måste den absoluta återupprättelsen av härstamningen ske.
Med andra ord måste ni skydda den rena släktlinjen av Sanna Föräldrar
så att den kan vidarebefordras till er avkomma för evigt. Adam och Eva
misslyckades med det och startade en fallen relation. Därför måste ni
behålla renhet och bli välsignade i äktenskap. Ni kan därefter
återupprätta den absoluta härstamningen, den absoluta äganderätten, och
den absoluta hjärtats sfär. Detta bör vara vårt motto, egentligen tre
motton. (269-94, 1995.4.8)
Download