könsbundet arv – färgblindhet

KÖNSBUNDET ARV
…VAD I HELA FRIDEN ÄR DET?
Ett exempel är färgblindhet
Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs – www.lektion.se
Micke Sundström ©
Färgblindhet
är ögat på killen som den där tjejen har träffat
Det här ögat får symbolisera enDet
tjejshär
öga
Tjejen har normal syn
Killen är färgblind
Om de skulle få barn, skulle då barnen bli färgblinda?
Micke Sundström ©
Färgblindhet
Anlaget för färgblindhet sitter på X-kromosomen och är ett vikande anlag
X-kromosomen
och anlaget
f
Vi kallar anlaget för ”f”
Y-kromosomen har inga anlag alls för färgblindhet.
Y-kromosomens huvuduppgift är att se till att det blir en pojke
Y-kromosomen är jätte liten jämfört med X-kromosomen
Micke Sundström ©
Färgblindhet
Anlaget för Normal syn, dvs ”inte färgblind”, sitter också på Xkromosomen och är ett Dominant anlag
X-kromosomen igen
och anlaget
F
Dominant anlag ger stor bokstav, alltså ”F”
Micke Sundström ©
Färgblindhet
Dags att kolla vad som händer om de skulle få barn
X Y
X X
Tjejen
(normal syn)
Killen
F
F
f
(färgblind)
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Tjejen
(normal syn)
Killen
F
F
(färgblind)
f
Om det blir en pojke…
F
Ej färgblind
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Tjejen
(normal syn)
Killen
F
F
(färgblind)
f
Om det blir en flicka…
F
f
Ej färgblind, MEN med
anlag för färgblindhet
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Tjejen
Killen
(normal syn)
F
F
f
(färgblind)
Alltså!
Dessa två kan inte få färgblinda barn
Men alla deras döttrar kommer att få anlag för färgblindhet
Anlaget kommer i detta fall från pappan
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Tjejen
(normal syn)
Killen
F
F
f
(färgblind)
Om en av döttrarna i sin tur får barn…hur blir det då?
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Dotter
(Med anlag för
färgblindhet)
F
f
F
Pojkvän till
dottern.
(Normal syn)
Om en av döttrarna i sin tur får barn…hur blir det då?
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Dotter
(Med anlag för
färgblindhet)
F
f
Pojkvän till
dottern.
(Normal syn)
F
Kan det antingen bli en tjej med…
Om dom får en flicka…
F
F
Normal syn & utan anlag
för färgblindhet
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Dotter
(Med anlag för
färgblindhet)
F
f
Pojkvän till
dottern.
(Normal syn)
F
ELLER…
Om dom får en flicka…
f
F
Normal syn & MED anlag
för färgblindhet
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Dotter
(Med anlag för
färgblindhet)
F
f
Pojkvän till
dottern.
(Normal syn)
F
Kan det bli en kille med…
Om dom får en pojke…
Normal syn
F
Micke Sundström ©
Färgblindhet
X Y
X X
Dotter
(Med anlag för
färgblindhet)
F
f
Pojkvän till
dottern.
(Normal syn)
F
ELLER…
Om dom får en pojke…
f
En färgblind pojke
Micke Sundström ©
Färgblindhet
Hur blev det här nu då?
Det är mycket vanligare att pojkar blir färgblinda, jämfört med flickor
Anlagen sitter på X-kromosomen och är vikande, vilket innebär att det krävs
två anlag för att en flicka ska bli färgblind
Alltså måste pappan vara färgblind och mamman bära anlaget för att en flicka
ska kunna bli det
En färgblind pojke ärver alltid anlaget av sin mamma
Vi kollar in ett ”virrvarr” av möjligheter
Micke Sundström ©
Färgblindhet
Alla möjligheter
Observera här är en
ny kille i familjen
Micke Sundström ©
Färgblindhet
SLUT
Micke Sundström ©