Workshop 20/4 kl. 14.00-14.40 och Workshop 20/4 kl. 14.45

Workshop 20/4 kl. 14.00-14.40 och Workshop 20/4 kl. 14.45-15.25
1. Lindningsteknik med Coban 2
Företag: 3M Svenska AB
Att lära sig linda ben med ett 2-lagers kompressionssystem i samband med bensår.
2. Kontrollerad NPWT behandling i hemmet.
Företag: Mölnlycke Health Care
Undertrycksbehandling av sår är idag en vedertagen behandling för många olika sårtyper och
utvecklingen har gått mot mindre pumpar som är lättskötta för patienten, framför allt de
som vistas i hemmet. Svårigheten är ofta att få ”det tätt” samt att inte skada
omkringliggande hud. I denna workshop kommer vi visa ett idag unikt undertryckssystem
som erbjuder en kontrollerad behandling och hur man kan applicera på ett både enkelt och
skonsamt sätt. Du får även själv får träna omläggningsteknik.
3. TÄNK GRÖNT GLOBALT!
Företag: Abigo Medical AB
Kom till en "grön" workshop! Svensktillverkade Sorbact® får en allt större spridning i världen.
Vi kommer att delge er om Sorbact's effekt på Mycobacterium Ulcerans ( Burulli ) samt
MRSA. Vi avslutar sessionen med praktiska tips!
4. Debridering: Why-When-When not?
Föreläsare: Carolyn Wyndham-White
Participant will gain knowledge about wound evaluation, the goals of debridement (when
and why) limits, dangers, and related measures. Attendees will be able to practice sharp
debridement and learn the necessary practical skills.
5. Klinisk algoritm – att identifiera biofilm i sår
Företag: ConvaTec AB
Syftet är att utifrån kliniska iakttagelser och vetenskapliga erfarenheter göra det enklare att
tolka både synliga och icke-synliga tecken på förekomst av biofilm i sår. Detta för att
eliminera en av utmaningarna inom behandlingen av svårläkta sår och därmed skapa bättre
förutsättningar för sårläkning. ConvaTec vill vid denna workshop gå igenom både synliga och
icke synliga tecken på förekomsten av biofilm och utifrån detta belysa olika
behandlingsstrategier för att hantera denna utmaning ur ett medicintekniskt perspektiv.
6. Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår
Föreläsare: Nina Åkesson
RiksSår:s Nationella koordinator föreläser om varför man ska använda Sveriges Nationella
kvalitetsregister för svårläkta sår. RiksSår fungerar som en checklista och påskyndar
införandet av ett systematiskt arbetssätt. RiksSår:s syfte är att alla patienter med svårläkta
sår ska få en god och likvärdig vård utifrån adekvat diagnos och evidensbaserad omvårdnad
och behandling; att verka tvärprofessionellt; att bidra till underlag för lokal och nationell
kvalitetsutveckling; att medverka till ökad kostnadseffektivitet och genomföra kliniskt
patientnära forskning.
2014-12-14
7. Hypoxia-syrebrist i såret
Företag: Meteko
En faktor vid fördröjd sårläkning, finns någon behandling för att påskynda läkningsprocessen?
8. Nya elstandarden
Företag: LikoAB/Hill-Rom
Nya elstandarden – vad innebär den för patientsäkerheten.
Workshop 20/4 kl. 16.15-16.55 och Workshop 20/4 kl. 17.00-17.40
9. Compliance till kompressionsbehandling
Företag: BSN
Förhindra sår-recidiv med förbättrad compliance till kompressionsbehandling. Praktisk
lindnings- och måttagningsteknik för ökad compliance till optimal kompressionseffekt.
10. Subbandage tryck- gissa eller veta?
Företag: MIK
Kompressionsbehandling med rätt subbandage tryck- gissa eller veta? Teori vs IRL
Kvalitetssäkra konsekvens av kompression av extremiteter, såväl i basutbildning som i
kvalificerad behandlings situation är grunden för önskad effekt. Utvärdera yttryck mellan
patient och bädd, stol.
11. Riskbedömning enligt App to Care
Företag: Care of Sweden
Lär dig mer om att göra en riskbedömning/ hud/sårstatus med App to Care utifrån patientfall
och trycksårsbilder.
12. Debridering Why-When-When not?
Föreläsare: Carolyn Wyndham-White
Participant will gain knowledge about wound evaluation, the goals of debridement (when
and why) limits, dangers, and related measures. Attendees will be able to practice sharp
debridement and learn the necessary practical skills.
13. Active Mobility Monitor Model of Care
Företag: Medema-gruppen
Mobility Monitor model är en mångsidig assistent för förebyggande av trycksår och som
mäter patientens rörlighet och stödjer sjuksköterskans hantering vid ompositionering i
sängen. Ett hjälpmedel vid vändning av patienten i sängen.
14. "6 veckors utmaning!"
Företag: Smith&Nephew
Kickstarta svårläkta sår! Definitionen av ett svårläkt sår: "ett sår som inte läker inom 6
veckor." Vi skall under workshopen arbeta för att kunna ge svar på frågor som:
 Hur du med små förändringar kan skapa stora skillnader för patienten och
arbetsplatsens ekonomi genom ett hälsoekonomiskt mindset?
 Vari ligger nyckeln till en lyckad sårbehandling?
 Konkreta tips och idéer kring behandlingsalternativ
 Är det verkligen möjligt att en och samma produkt kan bidra till att läka upp till 68%
av alla behandlade sår inom 9 veckor?
2014-12-14
15. Förband som reducerar inflammation och smärta? Företag: Partner Med AB
Kan ett förband reducera inflammation och smärta? Ja! Teknologin bakom PolyMem och hur
det kan påverka inflammationen och smärta. Fallstudier för att demonstrera egenskaper.
16. Förskrivningsstöd
Guideintro
Företag: One Med
Vill ni kvalitetssäkra era produktval och vårdprocesser kopplade till hud- och sårbehandling?
Behöver ni ett beslutsstöd som systematiserar kunskaps- och produktvalsprocessen – då behöver
ni Guide.
Vårdpersonalen utgår från sin bedömning av vårdsituationen och kopplar med hjälp av Guide
bedömningen till rätt medicinteknisk produkt. Vårdpersonalen kan fokusera på patienten och
vårdsituationen utan att för varje tillfälle inhämta kunskap om olika produkters specifika styrkor och
svagheter.
OneMeds beslutsstöd Guide är skapat med ambitionen att erbjuda vården ett stöd i grundläggande
kvalitetsarbete samt en guide till att välja produkter på ett leverantörsneutralt sätt. Vi anser att fokus
ska ligga på patienten och den unika vårdsituationen vid val av produkt – på så vis skapas mervärden
som leder till såväl ökad kvalitet som ökad effektivitet.
Workshop 21/4 kl. 13.30-14.10 och Workshop 21/4 kl. 14.55-15.35
17. Kompression med lågelastisk binda.
Företag: Hartman
Demonstrera ny produkt Pütterflex, en tunn bielastisk linda som har ”gamla” Pütter lindans
egenskaper men nu med bielastik vilket medför att patient kan ha vanliga skor, man
slipper ”strutarna” över hälen. Vi vill att deltagarna provar, vi har med Kikuhime tryckmätare
för att få respons på sin lindning.
18. Debrisoft – När, Var och Hur?
Företag: Lohmann&Rauscher AB
Debridering utgör en viktig faktor i sårbehandlingen, eftersom en ren sårbädd är en
förutsättning för optimal sårläkning. Det finns en rad olika metoder tillgängliga på
marknaden, som alla har sina styrkor och svagheter! Hittills har det inte funnits någon metod
som är snabb, säker, effektiv och näst intill smärtfri. Men nu finns Debrisoft tillgänglig, en
helt ny och revolutionerande debrideringsmetod.
19. Puclas3, ny trycksårsutbildning
Föreläsning: Carina Bååth
”Presentation av nya Puclas 3” med dess fyra moduler om bla trycksår och
inkontinensassocierad dermatitis.
20. Virtuoso II
Effective, proven prevention & therapy.
Företag: Linet Sweden AB
21. Biofilm och problematik inom sårläkning?
Företag: B Braun
Vad är biofilm och dess problematik inom sårläkning?
Workshop med bland annat Prontosan och antiseptiska produkter.
2014-12-14
22. Justerbar kompression vid sårbehandling
Företag: Medi Sweden
Under 2015 introducerar vi ett mer ekonomiskt, effektivt och tidsbesparande alternativ till
bandagering. Sortimentet heter Circaid och består av justerbara kompressionsprodukter.
Med hjälp av patenterad och integrerad teknik blir trycket alltid medicinskt korrekt och
avtagande. Med den justerbara funktionen anpassas materialet i takt med att ödemet
förändras i omfång. Produkterna är så enkla att hantera att brukarna själva både kan ta av
och på bandagen, samt justera dem.
Under året kommer produkterna att introduceras i flera landsting varför intresset kommer
att öka för detta sortiment varför vi vill öka förståelsen och kunskapen kring sortimentet.
Produkterna finns i många utföranden, storlekar och modeller (även måttsydda varianter).
Under workshopen kommer vi att dels att visa delar av sortimentet och produkternas
funktion men även gå igenom utprovning av material, storlekar och anpassning.
23. Mikroklimat i bäddmiljön
Företag: Arjo Huntleigh
Kontrollera mikroklimatet i bäddmiljön. Ett sätt att förebygga trycksår och förbättra
läkningen vid förekomst av trycksår.
24. Appar i vården.
Föreläsare: Yvonne Wengström
Presentation av projekt där man utvecklar och testar appar i vården bla. Cancervård och
Hemsjukvård. Ett projekt i samarbete med patienter och personal och som kan fungera som
beslutsunderlag. Presentation av appar i vården.
25. AAI. Dopplermätning.
Föreläsare: Agneta Bergsten, Margareta Grauers
Praktiska övningar i föreläsningssalen.
2014-12-14