Debridering och rengöring och av sår

Debridering och rengöring och av sår
Rengöring och upprensning av sår sker med ljummet kranvatten - renrutiner används. Steril
koksaltslösning undviks p.g.a. den höga kostnaden och används endast i undantagsfall t.ex.
vid sår som går ned på djupet och angriper områden som förväntas vara sterila t.ex. inre
organ, skelett, leder osv. samt när dricksvattnet inte är kontrollerat.
Autolytisk debridering
Autolytisk debridering av fibrin och nekroser är sårets egen förmåga att rengöra såret.
Rengöringen sker endast i fuktig miljö, vilket de flesta moderna förband bidrar till.
Mekanisk rengöring
Mekanisk upprensning görs med sax och pincett. Försiktighet och beslut i varje individuellt
fall vid diabetes och arteriell insufficiens. Sluta med rengöring då frisk vävnad nås (blödning).
Bedövning
Mekanisk upprensning är ofta smärtsam och lokalt applicerad
bedövningskräm/gel/salva/lösning kan användas vid behov t.ex. lidocain (Xylocain) eller
lidocain/prilocainkräm (EMLA). Maximalt 10 gram EMLA kräm användes per omläggning
före mekanisk upprensning.
Ansvarig: Carita Hansson