PREDIKAN 3 e TRETTONDAGEN Förra söndagen gav Karin, som

PREDIKAN 3 e TRETTONDAGEN
Förra söndagen gav Karin, som då predikade, oss en hemläxa. Vi skulle
vara uppmärksammas på hur Gud visar sig i våra liv en helt vanlig vecka.
Och lugn, det kommer inte att bli något läxförhör.
Det finns ju inget entydigt och färdigt och rätt svar på frågan om hur Gud
visar sig i livet.
I varje fall känner jag inte till något.
Men frågan gjorde mig nyfiken och det första som slog mig var att man
inte ens vet hur man ska börja leta efter det uppenbara, efter meningen
och heligt tilltal i det vardagliga livet. Eller hur Jesus skapar tro, som
DAGENS ämne heter.
Det blev liksom övermäktigt och för stort.
Så jag tog hjälp.
Det närmaste en bruksanvisning man kan komma som jag känner till om
Guds närvaro i livet är
Bibelns berättelser. Och det fick bli de två berättelser som vi hörde läsas
idag,
Och jag la dem bredvid varandra och jämförde med mitt liv,
Och jag tyckte mig se några gemensamma drag som stämde för mej.
Du får väl fundera om de stämmer för Dej.
Det börjar med ett MOTSTÅND.
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare blir riktigt sjuk;
Spetälsk. Det var fr den gammaltestamentliga berättelsen.
I evangeliet träffar vi en man i kunglig tjänst som hade en son som låg
sjuk.
Livet stoppade upp. Bromsade in och gjorde motstånd för de här två
männen, som det annars gått bra för. Jag försökte använda berättelserna
som tolkning av mitt eget liv en vanlig vecka. Och jag kunde plocka upp en
del, även om jag inte har det som Naaman och mannen i evangeliet. Och
det jag såg var saker som tornade upp sig, som jag inte blir klok på. Som
jag inte vet hur jag ska hantera, saker som berör mej på ett djupt sätt och
förhindrar mej att komma vidare.
Har MOTSTÅND i livet med Guds uppenbarelse att göra? Ja, jag börjar
faktiskt tro det.
Jag tror inte att Gud sänder sjukdomar och livsmotstånd i sig. Men NÄR
det händer, händer också något med mej som människa.
När jag INSER att jag inte kan komma vidare, inte blir av med det svår hur
jag än ber och önskar, när jag INTE komma runt motståndet eller hindret
måste jag gå rakt in i det.
Våga möta livets motstånd fullt ut.
DEN PUNKTEN, den insikten tror jag är en del av hur Gud visar sig i livet.
När jag börjar titta mej om efter hur Gud öppnar en väg som jag inte tänkt
då har livets motstånd talat till mej, som en gudsnärvaro.
Nästa sak jag la märke till är HJÄLP FRÅN ETT OVÄNTAT HÅLL.
Någon som berättar, ger ett tips. En BUDBÄRARE som man inte förväntat
sig.
Ingen hade förväntat sig att en liten flicka från Israel som tagits till fånge
(som GT texten berättar om.) skulle kunna vara en flicka som visar sig
både modig och klok. Tänk er att vara ett bortrövat barn i fångenskap. Hur
mycket mod måste hon inte plocka fram för att komma med sitt förslag
på räddning! Hon kunde fått lida ordentligt för att hon vågade öppna
munnen.
Och tänk om Naamans hustru straffat flickan och bett henne att tiga. Då
hade det kunnat bli stopp på Guds ingripande.
Och jag undrar hur många budbärare från oväntat håll som jag lyssnat på.
Och som jag struntat i.
I båda berättelserna idag lyssnar man på budbärare från oväntat håll och
så ger sig de mäktiga männen iväg och letar upp en enkel profet. Tog
risker, skämde ut sig. De var Mäktiga människor som kommer med ett
hov omkring sig OCH ber en oansenlig person om hjälp. Kan ni se scenen
framför er. Viljestarka ledare som är vana att ta beslut står här med
mössan i hand.
Jag är ingen människa med mycket makt.
Trots det tänkte jag på hur sällan det är som jag ber någon om hjälp. På
riktigt. Hur sällan jag lägger över mina dilemman till någon. Och hur ofta
jag vill klara allt själv. Jag hjälper gärna, men att BE om hjälp, utblottad,
Nej det är sällan.
Men när det sker är Guds uppenbarelse nära.
Och så får jag ett svar som jag alls inte vill ha. Alldeles för enkelt.
Bada sju gånger i floden Jordan, lät profeten hälsa till Naaman.
Inga häftiga böner och handpåläggning.
Gå hem, din son lever, säger Jesus till mannen i kunglig tjänst.
Inga hokus pokus under. Inga magiska upplevelser som förvandlar allt.
Men Jesus ber mannen i kunglig tjänst att gå hem i tillit. Utan några yttre
garantier.
Så visar sig Gud i det vanliga livet
De stora erfarenheterna kommer inte först.
Tvärtom. Jesus skapar tro genom Alldeles vanliga handlingar.
Som en övning i tillit.
Två berättelser med barnperspektiv lär oss idag något om hur Gud visar
sig i livet. Berättelser som ber oss flyta blicken.
Från det glamorösa till det oanade.
Och sist finns det en fin knorr i evangeliet.
Mannen kollade upp Guds ingripande med en liten undersökning. Hur
dags började han bli frisk…?
Ville veta att det var sant.
Guds ingripanden tål att granskas.
Gud öppnar vägar som vi inte tänkt oss.