Egenbyggt luftförvärmare
Vi under tre veckors tid sökt fakta, planerat, konstruerat och skrivit om våran egen byggda luftfärvärmare. När vi genomförde detta så fick vi kunskap om luftfärvärmare och hur
det är att bygga en. Vi fick förvånansvärda bra resultat och allt detta kommer jag presentera i det här reportaget.
Vi började med att samla in fakta om hur en luftförvärmare fungerar och är konstruerad genom att läsa på
olika webbsidor och i olika tidningar. Sedan så skrev vi tre olika texter om detta och publicerade dessa på
bloggen ’’teknikprojektet.se’’. Mina tre faktasammanfattningar finns i slutet av detta reportage.
Under samma vecka så påbörjade vi även ett faktablad där det framgår vilka material vi använder, våra rittningar och hur vi har tänkt oss att allt ska fungera. Vi delade upp arbetet vid skapandet av faktabladet och jag
fick i uppdrag att göra ritningen.
Här är ritning på vår luftförvärmare.
Efter att ha diskuterat och sökt fakta så valde vi i gruppen att göra lådan i trä, röret är av återvunna läskburkar
och att ha folie i botten på lådan. Vi att göra vårt rör av gamla läskburkar för att dessa har en låv värekapacitet
Burkarna skulle även sitta i ett ormliknande mönster, för att de ska fånga upp så mycket sol som möjligt och
även för att luften får färdas en längre tid inuti röret. Vi gjorde så för att ju längre luften är i röret, ju varmare
kommer luften att bli. Vi valde att måla burkarna och lådan svarta för att färgen svart är den färg som drar till
sig solstrålar bäst. Varför vi valde att ha aluminiumfolie i botten av lådan var för att de solstrålar som missar
röret träffar aluminiumet och studsar upp på undersidan utav röret. Vi hade också en fläkt i slutet av röret för
att luften ska transporteras utifrån röret. Denna design kom vi fram till efter att ha diskuterat inom gruppen.
Uppstart av projektet
Under vecka två så gjorde vi klart vårt faktablad och fick
detta godkänt av våra lärare, därefter började vi bygga.
Redan första dagen hittade vi burkar som till viss d el redan
var målade och ihopsatta. Vi delade även upp oss i två olika grupper. En grupp som gjorde själva lådan och en som
arbetade med burkarna. Jag fick äran att vara sammanhållande projektledare och fick gå runt och förklara hur allt skulle
göras och också visa hur de andra i grupperna skulle utföra
sina arbetsuppgifter. Under första lektionen så gick det väldigt bra. Den ena gruppen började att limma ihop burkarna
medans den andra gruppen fick hjälp av mig att såga ut och
sätta ihop lådan. Oturligt nog så stötte vi på ett problem vid
ihopsättning av lådan. Vi hade gjort fyra lika långa plankor.
Detta löste vi enkelt genom att bara såga av ca 20mm på två
av plankorna.
Vid hopsättning av lådan så använda vi oss av fogmassa för
att förstärka limningen och för att täta mellan burkarna så
att luften inte skulle kunna läcka ut. Dagen efter så borrade
vi hål i sidorna av lådan för att kunna få fast burkarna. Sedan
så fortsatte vi att limma ihop burkarna. Vi målade sedan de
burkar som var färdiga och hela lådan.
Här är de nymålade burkarna.
Slutförandet av projektet
Vi limmade sedan fast foliet i botten av lådan och skruvade fast fläkten på utsuget. Sedan så fortsatte vi att foga ihop
burkarna. Vi stötte på problem även här, detta vid byggandet
av ”krökarna”. Detta löste vi genom att såga burkarnas ändar
i 45 grader och sedan limma ihop dem. Därefter så limmade
vi fast alla burkarna i varandra och målade de som inte redan
var målade.
Dagen därpå så limmade vi fast burkarna i lådan. Under den
sista dagen så satte vi dit ett plexiglas och sedan så utförde vi tester. Vi lämnade allt uppe på taket på skolan under
lunchen. Men när vi kom tillbaka så märkte vi att några av
burkarna hade glidit isär. Vi fick då snabbt ta bort plexiglaset
och sedan ta silvertejp och tejpa fast burkarna i lådan. Efter
att ha testat så att allt satt där det skulle så tog vi upp den på
taket igen. Vi påbörjade nu våra riktiga tester, men efter ett
missförstånd så fick vi inte fläkten att fungera. Vi beslutade
oss för att ändå genomföra testerna och detta är resultatet.
Här målar Niklas lådan vi byggde.
Det här diagrammet visar de resultat som vi fick när vi mätte temperaturen i mitten av vårat rör under en
timme. När man tittar på diagrammet så ser man tydligt att linjen börjar på ett högt värde och sedan så går
det nedåt. I mitten av diagramet så ökar tempraturen igen och i slutet så når vi upp till samma temperatur
som vi började med.
Temp
Tid
Slutsats
Varför blev då våra värden så här och varför är temperaturen så hög i början och varför sjunker den för att
sedan stiga igen? Att vårt diagram börjar på ett så högt värde beror på att innan vi började våra mätningar så
stod redan luftförvärmaren i solen och luften var därmed redan uppvärmd. Tempraturen sjunker sedan för
att solen gick i moln och stiger därefter då solen kommer fram igen.
Vår konstruktion gjorde så att luften blev mycket varm i röret. Detta kan förklaras genom att vi använde oss
av gamla läskburkar som bara var 66 mm i diameter och därmed så var det förhållandevis lite luft i röret.
När det finns mindre luft att värma upp i röret så kommer gå snabbare. Detta kan vara både en fördel och en
nackdel. Om man vill värma upp luften snabbt och mycket så blir det bäst om man använder ett mindre rör
med en längre sträcka. Om man vill värma upp mycket luft så ska man använda sig av ett rör som är tjockare.
Referenser
Blogginlägg Teknikprojektet.se:
1. http://teknikprojektet.se/?p=3837
2. http://teknikprojektet.se/?p=4324
3. http://teknikprojektet.se/?p=4329