Europeisk identitetspolitik

advertisement
Åsa Lundgren
Europeisk identitetspolitik
EU:s demokratibistånd till Polen och Turkiet
Uppsala 1998
Innehållsförteckning
1. Demokratibiståndets drivkrafter
Strategi, handel och identitet
EU:s demokratipolitik
Tre hypoteser om EU:s demokratibistånd
Avhandlingens uppläggning
2. Demokratisering utifrån
Smitta, kontroll och samtycke
Avsiktligt och oavsiktligt inflytande
Att exportera demokrati
Olika aktörer - olika roller
Instrument
Diplomati
Villkorlighet
Ekonomiskt bistånd
Militära ingripanden
Moraliskt stöd
Politiskt bistånd
EU:s politiska bistånd
Kanalisering
Sammanfattning
3. EU som utrikespolitisk aktör
Att definiera en utrikespolitisk aktör
Att avgränsa EU som aktör
Sammanfattning
4. EU:s politiska bistånd
Att bistå demokratisering
Mot en mer medveten politik
5. Demokratibiståndet till Polen och Turkiet
Polen
Politiskt bistånd till Polen
Stöd till civila samhället
Stöd till politiska institutioner
Turkiet
Politiskt bistånd till Turkiet
Stöd till civila samhället
Stöd till politiska institutioner
Skillnader mellan EU:s politik i Polen och i Turkiet
Omfattningen
9
12
16
18
21
23
26
29
33
35
38
38
40
41
42
42
43
45
47
48
49
52
59
63
65
68
73
77
82
84
84
89
92
94
94
95
96
96
Variationen
Kanaliseringen
Sammanfattning
6. Demokratibiståndet och EU:s säkerhet
Polen och säkerheten i Västeuropa
Turkiet och säkerheten i Västeuropa
Vid kritiska vägskäl
Slutsats
7. Demokratibiståndet och EU:s handel
Polen - nyckelindikatorer
Turkiet - nyckelindikatorer
En jämförelse Polen-Turkiet
Demokrati och marknad
Slutsats
8. Demokratibiståndet och EU:s identitet
På jakt efter Europas själ
Vad är Europa?
Europa enligt EU
Europeiska polacker och icke-europeiska turkar
Identitet, ansvar och medlemskap
Identifikation och demokratistödets utformning
Sammanfattning
9. Sammanfattning och slutsatser
Avhandlingens resultat
EU, Turkiet och den europeiska identiteten
Kultur, identitet och internationella relationer
Rationellt eller inte?
Summary and conclusions
Results of the dissertation
The EU, Turkey and the European identity
Culture, identity and international relations
Rational or not?
Referenser
97
100
101
103
104
106
109
111
113
115
116
116
118
119
121
124
130
134
143
151
156
157
161
161
166
173
177
181
181
185
192
196
201
Download