1MB101: Introduktion till bioteknik och

1MB101: Introduktion till bioteknik och bioinformatik, 2012
Litteraturuppgift -­‐ återkopplingsschema
(Mailadresser finns på studentportalen!)
Namn:
Abbas, Shahad
Abdulla, Fatin
Agrell Eklund, Amanda
Ahlström, Christoffer
Aho, Milja
Andersson, Erik
Andersson, Thomas
Anlind, Nils
Annala, Katja
Appring, Niklas
Bashir, Nafisa
Bergman, Oskar
Björnberg, Gabriella
Boya Nather, Rebin
Braesch-­‐Andersen, Ken
Brorsson, Gustaf
Carlson, Maria
Celma, Gunta
Edblom, Johan
Eklund, Marcus
Eriksson, Alexandra
Frick, Irina
Gatu, Emily
Gummesson, Tobias
Hong, Marcus
Isgård, Caroline
Jungenfelt, Tove
Kalla, Christelle
Krantz, Erik
Laso, Dumitru
Lerman, Elias
Lindegren, Axel
Ljungström, Sara
Lundström, Alexander
Majed, Dalia
Markstedt, Olof
Milton, Anna
Molin, Iris
Nahlbom, Emma
Nelsson, Mikael
Nilsson, Carolina
Nilsson, Martina
Nordholm, Erik
Nyholm, Vilma
Olaisson, Fredrik
Ostermark, Michelle
Pears, Jinnie
Petersson, Nina
Rashyna, Marina
Sarkisjan, Arusjak
Schagatay, Felix
Sjölander, Johan
Sjöstedt, Victor
Strandgren, Mikael
Sundberg, Johanna
Söderström, Max
Varela, Inés
Vieider, Felicia
Virtanen, Alexander
Zachrisson, Louise
Ämne:
Immunologi
Oljeätande bakterier kan vara en livlina
Travhästens framgångsgen kartlagd
Genteknik i fiskar -­‐ framtiden för fiskodlingar
Insulin
Genmodifiering stänger portarna för HIV
GMO, en väg mot en hållbarare framtid
Antibiotika leder till övervikt
Encode-­‐genforskning
Bakteriebekämpande virus
Cybernetiska celler
Antibiotikaresistens
Genmodifierad tobak bryter ner TNT
Bakterier och biobränsle
HIV-­‐mediciner
Gammalt DNA får nytt liv
Är det vi som styr eller är det mikroorganismerna?
Odla organ
Kloning av människans hjärnceller
Telomerer
Onkolytiska virus
Genmodifierade tomater
Encode-­‐projektet
Bakterier som kan bilda biobränsle
Telomerer
Genmodifiering
Förnybar energi med bioteknik
Sjukdomar
Genotypens påverkan på sjukdomar
Pyrosekvensering och det mänskliga genomet
Stamceller kan reversera åldrandet
Stamceller
Differentiering av amöbor genom PCR
Syntetisk biologi
Personer med sällsynta blodgrupper får en större överlevnadschans
Bakteriofager
Proteinsjukdomar
Utvinna mer olja med hjälp av svamp
HIV
Genterapi på människan
Artificiell manet
Genmanipulation -­‐ framtidens idrottare?
HIV
Resistenta bakterier
Magnetiska bakterier
Geners påverkan
Gendiagnostik
Penicillin
Alger som biobränsle
Kloning
DNA, nyckeln till förståelsen av utdöda djur
Skräp-­‐DNA
Atavismer & genteknik
Att använda modifierade virus och bakterier för att behandla cancer
Svininfluensa
Utvinnandet av information om utdöda arter genom genetiska spår i fossil
Cancer
Överförbara gener eller myt
Potentiell användning för alger i framtiden med hjälp av genmodifiering
Framställt insulin
Får feedback ifrån:
Zachrisson, Louise
Abbas, Shahad
Abdulla, Fatin
Agrell Eklund, Amanda
Ahlström, Christoffer
Aho, Milja
Andersson, Erik
Andersson, Thomas
Anlind, Nils
Annala, Katja
Appring, Niklas
Bashir, Nafisa
Bergman, Oskar
Björnberg, Gabriella
Boya Nather, Rebin
Braesch-­‐Andersen, Ken
Brorsson, Gustaf
Carlson, Maria
Celma, Gunta
Edblom, Johan
Eklund, Marcus
Eriksson, Alexandra
Frick, Irina
Gatu, Emily
Gummesson, Tobias
Hong, Marcus
Isgård, Caroline
Jungenfelt, Tove
Lerman, Elias
Krantz, Erik
Laso, Dumitru
Kalla, Christelle
Lindegren, Axel
Ljungström, Sara
Lundström, Alexander
Majed, Dalia
Markstedt, Olof
Milton, Anna
Molin, Iris
Nahlbom, Emma
Nelsson, Mikael
Nilsson, Carolina
Nilsson, Martina
Nordholm, Erik
Schagatay, Felix
Olaisson, Fredrik
Nyholm, Vilma
Pears, Jinnie
Petersson, Nina
Rashyna, Marina
Sarkisjan, Arusjak
Ostermark, Michelle
Sjölander, Johan
Sjöstedt, Victor
Strandgren, Mikael
Sundberg, Johanna
Söderström, Max
Varela, Inés
Vieider, Felicia
Virtanen, Alexander