Romarrikets fall och medeltidens början

Romarrikets fall
och medeltidens
början
•
•
•
•
Senantiken
300-600
•
•
•
400-talet
•
•
•
•
•
•
378 Adrianopel
406 Rhengränsen
410 Rom plundras av visigoter
451 Katalauniska fälten
455 Rom plundras av vandaler
476 – Odovakar avsätter Romulus Augustulus
Viktiga händelser under
400 talet
•
•
•
•
•
Romarrikets fall?
Arvet från antiken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ideal
Språk
Juridik
Politik
Konst
Arkitektur
Litteratur
Filosofi
Religion
Sport
•
•
•
•
Gränsförsvar och allianser - foederati
Nomadiska folk och nya riken
Rom administrativt svagt
Kejsarens makt försvagas – magister militum
•
•
Viktiga mönster under
400 talet
•
•
•
•
•
•
Politisk instabilitet
”Hunnerstöten”
Små, kortvariga och mobila riken
Heterogena grupper
Allians och konflikt med Rom
Folkvandringar?
Folkvandringstid
370 - 600
•
•
•
•
Visigoter
Ostrogoter
Langobarder
Vandaler, sveber, alamanner, gepider, avarer…
Nya riken
•
•
•
•
•
Media aetas
Problematisk term, problematisk tid
Källproblematik
Demografisk nedgång?
Geografiska variationer
• Feodalism?
”Medeltid”
•
•
•
•
•
•
Skatteväsendet försvinner
Regionala folkminskningar och förflyttningar
Nya jordbruksförhållanden
Handeln minskar
Ruralisering
Kollektiva identiteter
Medeltida mönster
•
•
•
•
•
Politiskt – ekonomiskt sönderfall
Regna plurium gentium
Språkliga skillnader
Territorialisering
Lagar för mindre områden
Politiska mönster
•
•
•
•
•
Plundringsekonomi
Itinererande
Administrativt svaga
Fältherrar och stormannafraktioner
Sårbara och kortvariga
Tidiga stater
• Romerska traditioner
• Glansperiod
• Gränsproblem
• Justinianus – en romersk renässans
Bysantinska riket