Pressmeddelandet i pdf här

advertisement
2014-02-21
Så kallade anvisningsavtal som kunder får när de är nyinflyttade är
nödvändiga för att alla kunder ska få tillgång till el direkt. Dessa avtal kan
vara dyrare än andra avtal men med förbättrad information hoppas Svensk
Energi att alla kunder ska känna att de vill vara aktiva.
Tydligare information om elavtal –
rätt väg menar Svensk Energi
Under gårdagens möte med energiminister Anna-Karin Hatt la Svensk Energi fram
rekommendationer med följande innehåll:
Svensk Energi påminner om att byte av elhandelsföretag ska ske 14 dagar från anmälan till
nätkoncessionshavaren (elnätsföretaget på orten), enligt ellagen och allmänna avtalsvillkoren.
Branschens åtaganden:


Kunder som flyttar in i nytt boende utan ha valt elhandelsföretag ska få ett avtal som
benämns anvisat avtal med anvisat pris. Kunderna ska informeras om att de har ett
anvisat avtal med anvisat pris och att de ska ta kontakt med kundcenter för att finna
avtal som passar dem bättre.
Kunder vars avtal löper ut med ett elhandelsföretag ska enligt redan gällande regler
informeras 90–60 dagar i förväg om att avtalet löper ut och de konsekvenser detta får.
För kunder som inte valt en ny avtalsform ska kunden på fakturan få besked om att
avtalet löpt ut och att kunden nu därför fått ett rörligt, 1-årigt, 3-årigt eller annat
tidsbundet avtal och uppmanas att kontakta kundcenter för att försöka hitta avtal som
passar bättre.
En enkätundersökning bland Svensk Energis medlemsföretag visar att elhandelsföretagen
generellt sett är bra på att informera sina kunder om vikten av att välja avtal. Den visar också
att även om anvisade kunder i genomsnitt betalar mer än andra kunder så handlar det oftast
om kunder med låg elanvändning. Det är främst lägenhetskunder som har anvisningsavtal och
som stannar kvar längst i dessa avtal, trots att de flesta av kunderna får information flera
gånger om året. För dessa kunder handlar det om 30 till 50 kronor per månad i merkostnad.
– Vi delar uppfattningen att huvuddelen av de anvisade kunderna betalar mer än aktiva
kunder. Passiva kunder innebär högre risker för elhandelsföretagen då uppsägningstiden är
kort. Dessutom kostar det att fullgöra den informationsplikt som den här typen av avtal
medför, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.
Intressant är att en femtedel av de anvisade kunderna har avtal som är billigare eller minst
lika bra som de avtal som aktiva kunder får. En del av de anvisade kunderna skulle därför
förlora på att göra ett aktivt val. Enkätsvaren visar att tre av fyra kunder med anvisningsavtal
bor i lägenhet med låg elanvändning medan knappt två av hundra bor i villa med elvärme.
Svensk Energi – Swedenergy – AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31
Tel: 08 – 677 25 00, Fax: 08 – 677 25 06
E-post: [email protected], Hemsida: www.svenskenergi.se
- Svensk Energi Pressmeddelande – Kom ihåg att kunderna utan besvär kan ändra sitt avtal. En uppsägningstid på 14 dagar
gäller för kunder med anvisningsavtal, men hos de flesta elhandelsföretag räcker det med ett
samtal till kundtjänst för att få ett nytt avtal redan samma dag, avslutar Kjell Jansson.
Läs Svensk Energis enkätundersökning här och bilder från undersökningen här
Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se. Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker Svensk Energi, mobiltel 0733-92 57 61
Svensk Energi – Swedenergy – AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31
Tel: 08 – 677 25 00, Fax: 08 – 677 25 06
E-post: [email protected], Hemsida: www.svenskenergi.se
Download