Energi i miljöarbetet i Östergötland Karin

advertisement
Energi i miljöarbetet i Östergötland
Karin Sigvardsson
Klimat och energistrategin
Temaområden
1
2
3
4
5
6
Hållbara transporter
Biogaslänet Östergötland
Energisnåla byggnader
Klimat och samhällsplanering
Klimat och teknisk utveckling
Hållbar livsstil
Drivs av flera aktörer och samordnas av
Länsstyrelsen
Energitillsyn i samverkan
• Utbildning av inspektörer och rådgivare
• Utbildning av verksamhetsutövare
• Granskning – Energikartläggning och
energiplan
• Tillsyn – Varje myndighet för sig
Energi i prövningar
Tillstånd till utsläpp av koldioxid
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Nya klimat och energimål
Vi drar nu igång en process för regionala mål
Vi vill ha era synpunkter!!
Tack för visat
intresse!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards