Energi i miljöarbetet i Östergötland Karin

Energi i miljöarbetet i Östergötland
Karin Sigvardsson
Klimat och energistrategin
Temaområden
1
2
3
4
5
6
Hållbara transporter
Biogaslänet Östergötland
Energisnåla byggnader
Klimat och samhällsplanering
Klimat och teknisk utveckling
Hållbar livsstil
Drivs av flera aktörer och samordnas av
Länsstyrelsen
Energitillsyn i samverkan
• Utbildning av inspektörer och rådgivare
• Utbildning av verksamhetsutövare
• Granskning – Energikartläggning och
energiplan
• Tillsyn – Varje myndighet för sig
Energi i prövningar
Tillstånd till utsläpp av koldioxid
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Nya klimat och energimål
Vi drar nu igång en process för regionala mål
Vi vill ha era synpunkter!!
Tack för visat
intresse!