PowerPoint-presentation

advertisement
Cytbussen
• Projekttid: april-maj samt septemberoktober 2012
• Deltagande enheter: Kvinnohälsan i centrala
Östergötland och
Barnmorskemottagningarna i östra
Östergötland
Bakgrund
•Nationellt screeningprogram
gynekologisk cellprovskontroll(GCK)
•I Östergötland: 23-60 år
Täckningsgrad
Målvärde 85% i alla åldersgrupper
2008 78%
2009 77%
2010 74%
2011 73%
Genomförande
Resultat
• 1675 kvinnor besökte bussen under
projekttiden
• Kvinnorna som besökte bussen var
genomgående mycket nöjda, framför allt
med tillgängligheten
Resultat
• Senaste provtagningstillfälle varierade mellan 16 dagar och 31 år.
• Ca fjärdedel av patienterna 23-60 år hade för långt
provtagningsintervall dvs. inte tagit cellprov på fyra respektive sex år.
• En person med cancer in situ (PAD visade mikroinvasion) hade inget
prov registrerat på 12 år.
• 358 personer (21,3%) har inget tidigare registrerat prov i vårt register.
• 23 % av dem som tog sitt första prov i bussen är 23 år och 56 % är
mellan 22-30 år.
• 4,77% av proverna var atypiska och 0,5 % hade måttlig atypi eller mer,
dvs totalt 5,27%. Detta kan jämföras med att total andel atypier brukar
ligga runt 4,4%.
Vad händer sen?
• Centrumledningen har fattat beslut om att i
nuläget inte permanenta cytbussen, utan i
stället arbeta på andra sätt för att öka
täckningsgraden.
Download