I regioner som är fattiga på jod ses en förhöjd risk att utveckla struma

advertisement
1
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
I regioner som är fattiga på jod ses en förhöjd risk att utveckla struma, vilket innebär en
förstoring av sköldkörteln.
Fråga 1 (4 poäng):
Förklara utifrån dina kunskaper om tyreoideas funktion och reglering varför jodbrist kan bidra
till körtelförstoring.
Svar: Sköldkörtelhormoner innehåller jod och syntesen kan bli begränsad vid jodbrist. Låga
nivåer av T3, T4 i blodet får hypothalamus och adenohypofysen att utsöndra mer TRH resp
TSH. TSH reglerar de flesta stegen i syntesen av T3/T4 och försöker kompensera låga nivåer
med ökat upptag av jodid och ökad syntes. Vid allvarlig brist på jod räcker inte detta. TSH’s
proliferativa och metabola effekter kan förklara förstoring av körteln.
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
2
Kodnr:_________
Bilden visar ett histologiskt snitt av tyreoidea i stor förstoring.
A
Fråga 2 A (1 poäng):
Namnge substansen i A
Svar: Kolloid
Fråga 2 B (1 poäng):
Namnge celltypen vid B
Svar: Epitelceller (kubiskt-)
B
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
3
Kodnr:_________
Fråga 3 (4 poäng):
Redogör utförligt för hur bildandet av tyroxin (T4) går till.
Svar: Follikelcellen tar upp jodid (mot en koncentrationsgradient) mha ett membranprotein
med co-transport av Na+ (NIS). Jodiden passerar cellen och släpps ut i lumen och vid
utträdet oxideras jodiden till jod mha ett specifikt peroxidas (TPO). Tyroglobulin, som
syntetiseras i follikelcellen och utsöndras till lumen, är ett glykoprotein i form av långa kedjor
med tyrosylgrupper. Förstadier till tyroxin (och T3) bildas genom att jod binder till dessa
tyrosylgrupper (MIT och DIT). Tyroxin bildas genom att två DIT-enheter konjugeras. Flera
av dessa steg stimuleras av TSH som också stimulerar att joderat tyroglobulin införs i
follikelcellen genom endocytos. Endosomerna fuserar med lysosomer och härmed kan
tyroglobulinet klyvas genom hydrolys varmed T3 och T4 frigörs och kan utsöndras.
Tyroglobulin, MIT och DIT återanvänds.
4
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
T3 och TSH utövar sina effekter på olika sätt på cellulär nivå.
Fråga 4 (4 poäng):
Redogör för dessa principiellt sett olika verkningsmekanismer.
Svar: T3 verkar via intracellulära receptorer som tillhör den stora kärnreceptorfamiljen. T3
diffunderar in i cellen och binder sin receptor, som i komplex med RXR binder till specifika
sekvenser i DNA varmed gentranskription regleras. TSH är ett peptidhormon som binder
receptorer i cellmembranet. Signalerar med G-protein, AC och cAMP vilket kan leda till en
mängd effekter genom fosforyleringar och även gentranskription.
5
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Både mutationer och polymorfismer i genernas nukleotidsekvens kan förändra funktionen hos
proteinet. Nedan är början av nukleotidsekvensen för TSH-genen angiven, exonerna med feta
bokstäver och intronerna med kursiverade bokstäver.
Fråga 5 (4 poäng):
Vilka konsekvenser får mutationerna a) och b) för proteinet?
a) 498 c>t (2p)
b) 700 t> c (2p)
1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
1141
1201
1261
1321
actcagcaca
ccatgaattt
gtcggggagg
tgtctctcca
agaaagagat
tcagtcccac
gtcagtcatg
caaagaatcc
ccagaatctc
ctggggtcga
attatggagt
gcagctccct
……………………
caccccttcc
atcatagcgg
acgatgccca
gaggggccct
gaacaagcaa
cagacagaga
gaacacaggt
cctcctcaca
gccagaggct
acaggcagct
gtaagtgatg
ccattaccca
agctttacaa
acaaaaaaaa
cggagagctc
ccttttccac
aatagtcgga
tggagacatc
cagtgtgggg
ttatgctatc
cttgaagtca
gtctcaggta
acactctgaa
ggccttttcc
gtgctgagag
agacctggtc
ctccacacgc
ctgtgggaag
aggttctcag
cagccccacc
acaggggtca
aggaacgcag
caaaggagag
gcagaacaca
cggcccacca
ctctgcccca
actcatcaga
agagcccgca
ccgccgccat
aaaatgccgt
gtctttattt
tctctggaac
cggtggacac
acacattcag
gtgtgaagaa
atagtcatga
cacactcgaa
cccccgacca
gccctgggca
ggagatgtgg
cacttacacg
atgaggggac
gctctctcaa
aggaaagatg
gggggtgggc
acgcctttgc
atcctgcatc
acaaattcag
acgtcccaat
cttcagctcc
ctgttgctgc
gacaagagga
cagccggaga
tgggaggagg
ccaggacccc
tgaccacagc
tgatggggat
gacccccaag
gctcttcacc
tccaaggaca
ggtgggctgt
cctcagccct
ccttccctac
gctacgacaa
gaagatggct
gacccggctg
ctgtgctctt
ccaggacagc
gtgggaaagg
aagggctcca
cctcctacac
caggccagca
aggagaaggt
gaaggacttc
Svar. Först måste man identifiera var translationen startar och det gör den i
nukleotidposition 63 med ett ATG.
6
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
a) CAA>TAA (Gln> Stop) punktmutationen resulterar i bildningen av ett stop-kodon som
trunkerar proteinet vid translationen
b) splice site (donator site) förstörs (gt > gc) resulterar i att avläsningen av den genetiska
koden fortsätter in i intronet med bildning av 1 aminosyra, Ala (gca), innan det 2:a kodonet
är ett Stop (tga) och proteinet trunkeras där.
Sköldkörtelhormon ökar metabolismen och kroppstemperaturen stiger.
Fråga 6 (2 poäng):
Förklara hur en ökad metabolism frigör värme.
Svar: Alla reaktioner i kroppen drivs av att det frigörs energi i form av värme.
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
7
Kodnr:_________
I närvaro av syre kommer de väten som i katabolismen överförs till NAD och FAD att reagera
med syre.
Fråga 7 (1 poäng):
Var i cellen sker denna process?
Svar: Mitokondrierna
8
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 8 (5 poäng):
Beskriv processen där väte överförs från NADH +H+ till syre, speciellt hur energiinnehållet i
det NAD-bundna väte/elektronen tillvaratas.
Svar: Elektrontransportkedjan och ATP syntaset, processerna beskrivs tydligt i alla
läroböcker.
9
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 9 (4 poäng):
Vad händer med NADH + H+ när det inte finns tillgång till syre? Varför?
Svar: Pyruvat reduceras till laktat, för att oxidera NADH + H+ till NAD+ så att glykolysen
med sin ATP produktion kan fortgå.
10
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Det energisubstrat som i cellerna ger mest reducerat NAD och FAD är fettsyror, som vi bland
annat får från fettet i födan.
Fråga 10 (2 poäng):
Vilket hormon stimulerar frisättning av galla och var produceras detta hormon?
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
11
Kodnr:_________
Fråga 11 (4 poäng):
Redogör för produktionen av galla och det enterohepatiska kretsloppet.
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
12
Kodnr:_________
Fråga 12 (2 poäng):
Vilken roll spelar gallan vid upptag av fett?
13
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Utförsgångarna från lever och bukspottkörtel mynnar vanligen i en gemensam öppning i
tunntarmen.
Fråga 13 (2 poäng)
Vad heter denna öppning? Var är den belägen? Vissa människor har också en accessorisk
öppning. Vad heter denna? Vilken anatomisk struktur mynnar genom den accessoriska
öppningen?
Svar: Papilla duodeni major (finns hos alla), är belägen i pars descendens duodeni. Den
accessoriska öppningen heter papilla duodeni minor, och är utförsöppning för Ductus
pancreaticus accessorius.
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
14
Kodnr:_________
Fråga 14 (1 poäng):
Vad heter lever och gallblåsa på latin?
Svar: Hepar; Vesica biliaris
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
15
Kodnr:_________
Levern är belägen kranialt i abdomen och upptar en stor del av utrymmet under höger Arcus
costalis (revbensbågen). I medial riktning sträcker sig levern över medellinjen och når
vanligen en punkt nära vänster medioclavicularlinje. Makroanatomiskt indelas levern i två
delar.
Fråga 15 (2 poäng):
Vad heter den struktur som avgränsar levern i dess två delar? Från vilket groddlager stammar
den?
Svar: Lig. faciforme hepatis; mesoderm.
16
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Levern uppstår embryonalt som en avknoppning av tarmröret, och dess parenkym består av
celler från samma groddlager.
Fråga 16 (1 poäng):
Vad heter detta groddlager, och från vilken del av tarmröret sker denna avknoppning?
Svar: Endoderm; framtarm (distal)
17
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Våra cellmembraner är nyckelstrukturer, inte bara för enskilda celler, utan också nödvändiga
för funktionen hos vävnader och hela organismer.
Fråga 17 (2 poäng):
Beskriv hur ett cellmembran är uppbyggt ur biokemisk, principiell synpunkt.
Svar: Här förutsätts en beskrivning av lipidskiktet och hur olika membranproteiner kan
associera sig med membranet
18
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 18 (2 poäng):
Beskriv hur olika membrankomponenter kan röra sig i ett cellmembran - rita gärna.
Svar: Här förväntas en beskrivning av lateral diffusion, molekylär rotation och ”flip-flop”.
19
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 19 (4 poäng):
Beskriv principiellt vilka typer av kommunikation som försiggår över membranet och ge
exempel på membranstrukturer som gör detta möjligt - rita gärna.
Svar: Här ingår ett flertal processer: Receptorsignalering, jonkanaler (olika typer),
vattenkanaler (aquaporiner), lipidmodifikationer (olika fosfolipaser, kinaser), allosteriska
proteinmodifikationer, proteinfosforyleringar-defosforyleringar, inbindning av
adaptorproteiner,.., men också endocytos, fagocytos, exocytos, secretion liksom beskrivning
av olika membrandomäner med specifika funktioner ( villi, caveolae, coated pits, lipid rafts.
Även kommunikation förbi celler paracellulärt (via ”tight junctions” =täta fogar) och mellan
två celler (via ”gap junctions”=nexa) är ett korrekt svar.
20
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Binjuren producerar flera olika hormon. Vid 21α-hydroxylas-brist uppstår en obalans i
produktionen som bland annat yttrar sig i virilisering av kvinnliga foster (adrenogenitalt
syndrom, AGS).
Fråga 20 (3 poäng):
Beskriv binjurens uppbyggnad histologiskt och anatomiskt.
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
21
Kodnr:_________
Fråga 21 (4 poäng):
Förklara utifrån dina kunskaper om binjurens funktion och reglering hur hormonsyntesen kan
tänkas bli förändrad vid 21α-hydroxylas-brist!
Svar: I binjurebarken produceras flera steroider med kolesterol som utgångspunkt. Från
progestiner bildas såväl androgener som glukocortikoider. För den senare omvandlingen
behövs 21α-hydroxylas. Vid brist på detta enzym bildas mer androgener av två skäl. För det
första så kan poolen med progestiner endast omvandlas till androgener, dvs ingen konkurrens
med cortisolbildning. För det andra driver ökad ACTH-utsöndring på ökad steroidsyntes i
binjuren. ACTH ökar eftersom negativ feedback från cortisol uteblir.
22
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
21α-hydroxylas-brist kan vara ärftlig och nedärvningsmönstret är autosomalt recessivt.
Fråga 22 (3 poäng):
Förklara vad detta innebär och rita upp ett släktträd (pedigree) som skulle kunna representera
denna form av ärftlighet!
SVAR: Autosomalt recessiv: drabbade personer är ofta barn till friska föräldrar (som dock är
genbärare), drabbar båda könen, barnen till genbärande friska föräldrar har 25% chans att
drabbas och det är en ökad förekomst av nära släktskap mellan föräldrar
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
23
Kodnr:_________
Det finns 2 genloci som ligger i tandem (efter varandra) på kromosom 6 och som är relevanta
för AGS, 21-OH A och 21-OH B (numera kallas de CYP21A och CYP21B). 21-OH A genen
uttrycks inte och är inaktiv, medan 21-OH B genen omfattar 60 000 baspar och är spridd på
10 exoner, ger ett mRNA transkript på 2 kb (kilobaser) och ett protein på 494 aminosyror.
Fråga 23 (1 poäng):
Vad kallas en gen som 21-OH A
Svar. pseudogen
24
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 24 (2 poäng):
Ange en förklaringar till varför 21-OH A inte uttrycks, när DNA sekvenserna för 21-OH A
och 21-OH B generna är så lika
Svar. Det innebär oftast att genen (som nukleotidsekvensmässigt är mycket lik den
funktionella genen) innehåller deletioner eller stopkodon som gör att ett producerat mRNA
inte kan translateras till ett funktionellt protein (eller ett trunkerat eller inget protein alls).
Ofta så transkriberas inte pseudogenerna eller så degraderas transkriberat RNA mycket
snabbt.
25
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 25 (4 poäng):
Redogör för och förklara storleksskillnaderna, som beskrivs i ingressen till fråga 23, mellan
21-OH B gen, mRNA och protein
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
26
Kodnr:_________
Många större genetiska förändringar i gener sker under meiosen och kan resultera i sjukdomar
men kan också bidra till en ökad genetisk variation.
Fråga 26 (4 poäng):
Beskriv hur meiosen går till – rita gärna.
27
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
Kodnr:_________
Fråga 27 (2 poäng):
Ange en molekylär förklaring till vilka förhållanden som bidrar till uppkomsten av genetisk
variation
Svar. Vid meiosen, efter DNA syntesen, bildar kromosomerna homologa par som sedan
slumpmässigt fördelas till de olika gameterna och samtidigt sker överkorsningar mellan
systerkromatiderna
Omtentamen Läkarutbildningen T1:B höstterminen 2008
28
Kodnr:_________
Såväl gener som hormoner är viktiga för det som avgör att fostret får kvinnliga eller manliga
karakteristika.
Fråga 28 (5 poäng):
Redogör för hur detta går till.
Download