Huvudämneskurser på NMS med start ht 07

Huvudämneskurser på NMS med start ht 07
15hp/termin
Ht 07
T1:1
T1:2
Vt 08
T7:1
Tal, mönster
och lärande
Geometri,
mönster
och lärande
Mönster, algebra
och lärande
Sannolikheter,
statistik
och lärande
Tvärmatematiskt
projekt
S
S
S
S
Matematik och
lärande i
omvärlden
Didaktisk
forskning
Examensarbete
T7:2
Att vara lärare
T2:1
T2:2
Ht 08
T3:1
T3:2
Vt 09
Ht 09
Vt 10
T4:1
T4:2
T5:1
T5:2
T6:1
T6:2
Ht 10
Vt 11
Ht 11
210
Matematik och lärande
270 Gs
270 GsGy
Tal, mönster
och lärande
Geometri, mönster
och lärande
Teknik i
förskola/skola
Människan och
hennes energibehov
Algebra, funktioner
och lärande
Grundläggande analys
och lärande
Naturvetenskapen i
trafiken
Ekologi
Sannolikhet, statistik och lärande.
Fysik i hem och
samhälle
Humanbiologi
Ekologi och
evolution
Naturvetenskapen i samhället
Naturgeografiska förutsättningar för
mänsklig verksamhet
Naturgeografi – klimat och miljö
Kulturgeografi – stadens utveckling
Ekologi
Ekologi och
evolution
Självständigt arbete
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Fred, hälsa
och miljö
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Resurser, miljö och
samhälle
S
S
S
S
S
S
S
Didaktisk
forskning
Examensarbete
S
S
Humankemi
Didaktisk
forskning
Examensarbete
Att vara lärare
Miljöfysik
Att vara lärare
T8:1
T8.2
Didaktisk forskning
T9:1
T9:2
1,5 v VFT
Vardagskemi
Geografi och lärande
210
270
S
S
S
S
S
Fördjupad analys
och lärande
Flervariabelanalys,
linjär algebra och
lärande
Matematik i tillämpning och samverkan
Förklaringar
Naturvetenskap och lärande
210
270
Att bli lärare
Problemlösning
och lärande
Begrepp och
lärande
Resurser, miljö och
samhälle
Dynamiken i östra
Europa
(Namn ej klart)
Examensarbete
Projektarbete
Teknik
Didaktisk
forskning
Examensarbete
Att vara lärare
Att vara lärare
Att vara lärare
2,5 v VFT
4 v VFT
Grundnivå
Avancerad nivå
Didaktisk
forskning
Examensarbete
S = sidoämne