Vad är SACS ?
SACS är det svenska affärsnätverket för aktörer
som nationellt och internationellt säljer varor
och tjänster inom civil säkerhet
Vilka är med i SACS?
SACS medlemmar arbetar genom sina varor och tjänster för ett
säkert och tryggt samhälle
SACS medlemmar består av aktiva entreprenörer med stort kund
och affärsfokus
Vad gör SACS?
SACS har de viktiga informationskanalerna mot myndigheter och
politiker
Vad gör SACS?
SACS är remissinstans inom området civil
säkerhet
SACS bidrar till att synliggöra behovet av civil
säkerhet i samhället
Vari ligger affärsnyttan?
Affärsnätverket inom SACS möjliggör bredare och mer
kompletta tjänster till våra kunder
Vari ligger affärsnyttan?
Inom SACS genomför vi kontinuerligt informationsutbyte inom respektive
marknader, vilket bidrar till vår kunskap avseende trender och nya möjligheter för
oss inom civil säkerhet.
Hur arbetar SACS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mässor
Lunchmöten
Seminarier
Upphandlingsinformation
Remissvar
Möten med myndigheter
Möten med politiker och makthavare
Nära samarbete med andra branschorganisationer
Webbplats
Kansli
Medlemmar idag
Vad har vi gjort tidigare?
•
”Homeland Security” utställning i Washington med svensk samlingsmonter (2008)
•
”Doing business in the Civil Security Market in Europe” på Rosenbad med bland andra statssekreterare från UD och
Exportrådet Bryssel (2008)
•
Vårmöte med blåsljusmyndigheter - Tullen, Kustbevakningen, Räddningstjänsten och MSB (2009)
•
Medarrangör till EASC09 den 1-2 oktober i Stockholm. Samlingsmonter med SOFF (2009)
•
”Irak den nya marknaden” med representanter från Svensk-Irakiska Handelskammaren samt UD (2010)
•
”Civil Säkerhet i Indien” med Indiens ambassadör i Sverige, ambassadör från UD, Ministerrådet UD
samt GD för ISP (2010)
•
”Yttre skydd av kärnkraftsanläggningar” med MSB, SKB, Räddningstjänsten, FOI och Miljödepartementet (2011)
•
Hur fördubblar vi svensk export av Civil Säkerhet, handelsminister Ewa Björling, Exportrådet och FXM (2012)
•
Höstkonferens med MSB, EU-kommissionen och Exportrådet (2012)
•
Vårkonferens och paneldiskussioner myndighetsrepresentanter, företag och akademi (2013)
•
Vårkonferens och paneldiskussion med FOI, SKL, MSB, Stena Line och Stockholm Hamnar (2014)
SACS är idag
•
Etablerad organisation och
talesman för svensk civil säkerhet
•
Plattform för nätverksbyggande och
affärsutveckling
•
Efterfrågade representanter för civil
säkerhet