Tävlingsregler Big 5
Enkla men tydliga regler!
#
Tävlingstid: 10 – 14 (Startskott och slutskott)
#
30 min utgångs- och ingångstid.
#
Endast pimpelfiske med vertikalpirk, balanspirk och
Mormyska el motsv. med 1 spö åt gången är tillåtet.
#
Bete som mask, maggots el motsv. är tillåtet. (ej betesfisk)
#
Deltagare får räkna (väga/mäta) max 5 st abborrar!
#
Isborren skall vara fastborrad i isen när den inte används.
#
Minst 5 m avstånd från närmaste deltagare får man fiska.
Obs! Ingen deltagare får räkna mer än 5 st abborrar, det går alltså utmärkt att släppa
tillbaka dem fiskar du inte vill väga/ mäta eller vill äta.
Vi värnar om den riktigt stora abborren. Får du en fisk på 40 cm eller längre ring funktionär för
mätning och kontrollvägning och för snabb returnering. Övrig info på plats!
Välkomna!