LEDIGKUNGÖRANDE AV TJÄNST

advertisement
LEDIGKUNGÖRANDE AV TJÄNST
LUNDS UNIVERSITET
ANHÅLLAN
Institution (motsv)
LM
Tjänsteref nr
Innehavare / tidigare innehavare (namn och personnr)
Nyinrättad tjänst
Tjänstebenämning
Ja
Nej
Tillträdesdag
Finansieringssätt
Långtidsvikariat
riksstatsanslag
Tjänstens lönefält
Tjänstens omfattning
fr o m
tom
Externa medel
Anslag
EXTERNA
MEDEL
Anslagsinnehavare
Ekonomiska förutsättningar för tjänstens finansiering finns för periooden:
Upplysningar om tjänsten lämnas av (namn, tel och ankn)
Datum
Underskrift av prefekt (motsv)
/
namnförtydligande
ARBETSBESKRIVNING SKALL MEDFÖLJA ANHÅLLAN OM LEDIGKUNGÖRANDE
TILLSTÅND
Områdesstyrelsens tillstånd att besätta / återbesätta tjänsten;
datum
sign
Personalsektionens tillstånd att ledigkungöra tjänsten;
datum
sign
MYNDIGHETENS ANTECKNINGAR
LU nr 12:59 1991-02
Ledigkungjord
Referensnr
Ansökningstidens utgår
Diarienummer
Datum
Händelsekod
Händelsetext
Fr o m
Tom
Omfattn
TNS
Download