CGM Analytix

advertisement
1(1)
Hälsovalskansliet
Hälsoval Jämtlands län
Version 2.0
2012-04-02
CGM Analytix
Tjänstebeskrivning
Tjänstens namn
Aktörer som är
anslutna till tjänsten
idag
CGM Analytix
Inom primärvården:
Endast indirekt anslutna via VAS.
Inom specialistvården:
Mikrobiologen, infektion, smittskydd.
(Samt tidvis Umeås mikrobiologiska lab)
Huvudsaklig nytta
med att ansluta till
tjänsten
För vårdgivaren: Vårdgivaren behöver inte någon
direkt koppling till systemet. Kopplingen sker antingen
via VAS eller med pappersremiss.
För landstinget: Se ovan
Tjänstens innehåll
(funktionsmässigt)
Villkor för att ansluta
till tjänsten
Krav på ansluten part
Ersättningsform
Kontaktperson(er)
hos landstinget
För ev. övriga aktörer: Se ovan
Se ovan
Se ovan
Verksamhetsmässigt: Teknikmässigt: Tillgång till VAS för elektronisk
remisshantering.
Tillgång till systemet via VAS debiteras ej. Debitering
sker för utförd provhantering.
Systemansvarig: Martin Enghult, MTA, 063-153943,
[email protected]
Download