Läxplanering åk9 ht16
V. 34 Varför religion? + Repetition Kristendom
s.5-12 + Rep. Kristendom s.139, s.144, s.149, s.165, s.181
Bok: SOS Religion, uppl 2012
Vi kommer att gå igenom:
- Introduktion/ Repetition
- Vad är religion? (MindMap)
- Hur påverkar det dig?
- Hur påverkar det samhället?
- Varför finns religioner?
- Vilka frågor ger de svar / inte svar på?
- Religion som orsak till konflikter i världen. Då / nu / i framtiden?
Film: Historien om Gud, Karen Armstrong, 30minuter
V. 35 Judendom
Läxa sid.107-117 + Anteckningar
Vi kommer att gå igenom:
- Judendomens äldsta historia, ursprung
- De tio budorden
- Diasporan – Förskingringen
- Pogromerna – Förföljelserna
- Judendomens skrifter
V. 36 Judendom
Läxa sid.118-131 + Anteckningar
Vi kommer att gå igenom:
- Forts skrifterna
- Läran
- Olika riktningar
- Vardag och högtid
V. 37 Islam
Läxa s.183-193 + Anteckningar
Vi kommer att gå igenom:
- Islams äldsta historia, berättelsen om Muhammed
- Islams skrift – Koranen, haditherna
V. 38 Islam
Läxa s.194-207 + Anteckningar
Vi kommer att gå igenom:
- Forts Islams skrifter
- Läran – De fem pelarna
- Olika riktningar
Läxplanering åk9 ht16
V. 39 Islam
Läxa s.209-215 + Fundera över fråga 9 på sid 215
Vi kommer att gå igenom:
- Högtider
V. 40 Repetition och prov
Läxa s. 102-105
Vi kommer att gå igenom:
- Vilka likheter och skillnader mellan religionerna är mest tydliga?
- Tips! Använd anteckningarna och ”Frågor på texten” i boken när du repeterar ensam.
V. 41 – 42 Etik & Moral
Läxa s.29-43
Vi kommer att gå igenom:
- Etiska dilemman
- Värderingsövningar