Blodet - Learnify

advertisement
Blodet
BLODTRANSPORT
Hur mycket blod har vi?
 En
vuxen människa har ca 4-6 liter blod i
kroppen.
 Kvinnor
något mindre
 Vi
kan förlora upp till 10% utan större
problem.
 Större
blodförluster kan vara livshotande.
 Tryckförband
Blodet innehåller olika ämnen
 Röda
blodkroppar innehåller hemoglobin
 Hemoglobin kan lagra och transportera
syre
 Vita blodkroppar, kroppens försvar
 Blodplättar. Stoppar blödningar
 Blodplasma, transporterar
näringsämnen och
avfallsprodukter
Latinska namn
 Erytrocyter
= röda blodkroppar
 Leukocyter=
vita blodkroppar
 Trombocyter
= blodplättar
 Cyter
= celler
Blodets funktioner:
 Blodet
transporterar ämnen som är viktiga
för vår överlevnad:
 Vatten
 Syre
 Näringsämnen
 De flesta ämnena kommer in i kroppen via
matspjälkningen, alltså det vi äter och
dricker. Syre däremot måste vi andas in.
Blodet behöver även transportera
bort ämnen
I
cellandningen sker ständigt en förbränning.
 Kolhydrater
förbränns tillsammans med syre.
Då frigörs energi
 Men
det ger en del restprodukter som måste
transporteras bort.
 Koldioxid
 C6H12O6
och vatten
+6O2  Energi + 6CO2 +6H2o
Koldioxid och vatten
 Koldioxiden
transporteras till lungorna där
vi andas ut den.
 Det
mesta av vattnet transporteras till
njurarna, där blodet renas.
 Överskottsprodukterna
och vatten kallas urin.
 Urinet
kissar vi ut.
främst salter
Kroppen har flera sätt att göra sig
av med vätska
 Det
 Vi
mesta kissar vi ut.
svettas genom huden
 Vi
andas ut en hel del vattenånga.
Vilket enkelt kan testas genom att:
 Andas
på en spegel eller fönsterruta
Fler funktioner hos blodet
 Blodet
hjälper till att kontrollera
kroppstemperaturen.
 Både
genom att kyla av om vi blir för
varma.
 Och
att värma då vi blivit nedkylda.
 Normal
kroppstemperatur är 37º Celsius
Ytterligare funktioner
I
blodet finns bland annat vita
blodkroppar som är del av
immunförsvaret.
 Blodet
måste snabbt kunna
transportera vita blodkroppar om vi
blir angripna av virus eller bakterier.
Reglering av pH
 Blodet
 pH
är mycket känsligt för pH förändringar
i blodet ska vara:
 7,40
 Några
tiondelar fel pH kan orsaka allvarliga
sjukdomstillstånd.
 Viktigaste
buffertämne i blodet är
 Vätekarbonat
HCO3
Hormontransport
I
blodet transporteras hormoner till
kroppens olika organ
Blodet måste stelna om vi skär oss
 Om
vi skär oss och börjar blöda så finns
ämnen i blodet som vid kontakt med luft
 Gör att blodet koagulerar, stelnar
 I blodet finns fibrinogen, i blodplättarna.
 Vid kontakt med luft omvandlas fibrinogen
till fibrin.
 I fibrinet fastnar ämnen från blodet och
täpper till såret så att det kan koagulera.
Blodet måste transporteras
 Hjärtat
är en stor muskel som pressar ut
syrerikt blod till hela kroppen.
 Det syrerika blodet hämtas från lungorna.
 När blodet har besökt alla organ och
vävnader i kroppen måste det föras tillbaka
till hjärtat.
 Det transporteras då i vener. Muskler trycker
på venerna och särskilda klaffar hindrar
blodet att åka tillbaka
Lilla kretsloppet
I
det lilla kretsloppet transporteras blodet
från hjärtat till lungorna.
 Där
töms blodet på en del av koldioxiden.
 Blodet
 Sen
fylls på med syre.
förs blodet tillbaka till hjärtat.
Stora kretsloppet
I
det stora kretsloppet pumpas syrerikt blod ut
genom
 Stora kroppspulsådern, aorta
 Till artärer
 Som för blodet vidare till:
 Tarmar
 Njurar
 Kroppens alla celler
Det finns två typer av blodådror
Artärer
Vener
 Aorta
 Vener
och artärer
transporterar
syrerikt blod från
hjärtat
transporterar
syrefattigt blod till
hjärtat
Är det riktigt sant?
 Ja
det stämmer i det stora kretsloppet.
 Men
I
inte i det lilla kretsloppet.
det lilla kretsloppet är det tvärtom.
 Från
hjärtat pumpas syrefattigt blod ut i
lungartärerna.
 Syrerikt
blod kommer från lungorna och
transporteras i lungvener tillbaks till hjärtat.
Artärer och vener
 Det
är alltså bättre att lära sig att
 från hjärtat
pumpas blod alltid i artärer.
 Till hjärtat
kommer blodet genom vener.
 I det stora kretsloppet pumpas syrerikt blod
genom artärer.
 I det lilla kretsloppet pumpas syrefattigt blod
ut genom lungartärer.
Artärer förgrenar sig
 När
artärer förgrenar sig allt mindre
blodådror över går det till ett fint nät av
blodådror.
 Dessa
kallas kapillärer
 Kapillärerna
blodkärlen
är de allra minsta
Fyll i Lilla och Stora kretsloppet
 Läxa
 Lilla
till Onsdag
och stora kretsloppet
 SLUT
Download