vaccinationskort

advertisement
FSME-IMMUN Vuxen och Junior. Receptbelagt läkemedel. ATCkod J07BA01. Indikationer: Vaccin mot fästingburen encefalit
(helvirus, inaktiverat). FSME-IMMUN Vuxen är indicerat för aktiv
(profylaktisk) immunisering mot fästingburen virusencefalit
(TBE) av personer som är 16 år och äldre. FSME- IMMUN Junior
är indicerad för aktiv (profylaktisk) immunisering mot fästingburen virusencefalit (TBE) av barn och ungdomar från 1 till 15 år.
Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 0,5 ml innehåller
2,4 μg inaktiverat TBE-virus (0,25 ml innehåller 1,2 μg). Varningar och försiktighet: FSME-IMMUN Vuxen får under inga omständigheter ges intravaskulärt, eftersom detta kan leda till överkänslighetsreaktioner som t.ex. chock. Det finns inga data om
användningen av FSME-IMMUN Vuxen hos gravida kvinnor. Det
är inte känt om FSME-IMMUN Vuxen passerar över till modersmjölk. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se
www.fass.se. Senaste översyn av produktresumén: 2014-05-06.
För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se.
Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna
Din vaccinatör
Besök fästing.nu för att skapa
påminnelse för nästa vaccindos
VACCINATIONSKORT
FSM20150402PSE01
TBE-VACCINATION
Pfizer AB 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
Namn
Behåll ditt skydd mot TBE
Dos Datum
För att du ska kunna behålla ditt skydd efter
att du tagit din första vaccindos behöver du ta
påfyllnadsdoser enligt det rekommenderade
vaccinationsschemat för FSME-IMMUN. Lokala
vaccinationsrekommendationer kan variera i
olika områden. Rådfråga din vaccinatör.
Grundvaccination
DOS 1
DOS 2
Påfyllnadsdoser
DOS 3
DOS 4
DOS 5 osv
DOS 2:
1-3 månader efter dos 1
(för snabbt skydd 2 v. efter dos 1)
DOS 3:
5-12 månader efter dos 2
DOS 4:
3 år efter dos 3
DOS 5:
Vart 5:e år för personer under 60 år
Vart 3:e år för personer över 60 år
Juniordoser ges till barn och ungdomar från
1 till 15 år.
Download