Klinisk forensisk psykologi – utredning och behandling

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Klinisk forensisk psykologi –
utredning och behandling
7,5 hp, HT 2016
De metoder för utredning och behandling som används inom området i Sverige
saknar påfallande ofta evidens. Tvångsvård i olika former är både etiskt och
ekonomiskt kostsam varför användandet av metoder som har evidens borde vara
självklart. Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha utökade kunskaper om
evidensbaserade metoder för utredning och behandling inom klinisk forensisk
psykologi.
Kursens mål
Kursansvariga
Efter kursen förväntas studenten kunna:
 beskriva evidensbaserade utredningsmetoder för
klinisk forensisk psykologi
 beskriva evidensbaserade behandlingsmetoder för
området
 analysera och dra slutsatser om tillämpning och
implementering av evidensbaserad psykologisk
utredning och behandling eller andra
evidensbaserade åtgärder för området
 reflektera över etiska frågeställningar förknippade
med verksamheten
 föreslå utveckling av verksamhet inom området
utifrån ett evidensperspektiv
Åsa Eriksson, leg psykolog, med dr.
Lärare vid sektionen för psykologi (KNV), Karolinska
Institutet (KI).
Åsa har en lång och gedigen bakgrund inom klinisk
forensisk psykologi, främst den utredande
rättspsykiatrin. Åsa är ledamot av Socialstyrelsens
rättsliga råd och ansvarar bland annat för den kurs i
klinisk forensisk psykologi som ges inom ramen för
psykologprogrammet vid KI.
Kursupplägg
Undervisningen sker i form av obligatoriska, lärarledda
seminarier. Mellan träffarna hålls
diskussionsseminarier via kurshemsida via
lärplattformen Pingpong.
Knut Sturidsson, leg psykolog, med dr.
Lärare och studierektor vid sektionen för psykologi
(KNV), Karolinska Institutet (KI).
Knut har en lång och gedigen bakgrund inom klinisk
forensisk psykologi, främst den vårdande
rättspsykiatrin och polisen. Knut ansvarar bland annat
för den kurs i klinisk forensisk psykologi som ges inom
ramen för psykologprogrammet vid KI.
Under kursen kommer även externa föreläsare att
medverka.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Klinisk forensisk psykologi – utredning och behandling
Kursinnehåll
Mer information
Forensisk psykologi är den del av psykologin som
integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen i klinisk
forensisk psykologi ger en fördjupning till kliniskt arbete
inom verksamhetsområdet. I Sverige utförs detta
arbete främst inom utredande och vårdande
rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt
polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk
verksamhet.
Vid frågor om kursen:
Åsa Eriksson, kursansvarig
E-post: [email protected]
Genom kursen förvärvar studenten fördjupade
kunskaper om psykologisk utredning och behandling
inom området.
Knut Sturidsson, kursansvarig
E-post: [email protected]
Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Övrigt
Kursen är ackrediterad/godkänd som en
fördjupningskurs inom inriktningen forensisk psykologi
hos Sveriges Psykologförbund.
I kursen betonas och belyses psykologins roll inom
utveckling och kvalitetsarbete inom
verksamhetsområdet.
Pris och anmälan
Målgrupp
Kursavgiften är 13900 SEK, exkl. moms. Kursen
faktureras i samband med kursstart.
Legitimerade psykologer verksamma inom klinisk
forensisk psykologi (rättspsykiatri, kriminalvård,
ungdoms- och missbruksvård under tvång).
Anmälan görs på
http://ki.se/uppdragsutbildning
Tid och plats
Sista anmälningsdag är 2016-09-09
Kursen inleds och startar den 29-30 september. Det är
sedan kursträffar den 24-25 november 2016 och 12
och 23 januari 2017.
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Kursen ges i Stockholm, kurslokal meddelas senare.
Ansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap (KNV)
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting,
kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och
verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare
samhälle.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning