Program för Basårets Kemikurs A

KEMISKA ÖVNINGSLABORATORIET
Stockholms universitet
Schema för Basårets Kemikurs 2-nivå läsåret 13/14
Datum
Januari
17
23
24
30
31
Februari
1
6
7
13
14
15
20
21
21
27
Mars
28
6
7
13
14
20
Söndag
21
23
27
April
28
10
11
24
BL
Tid
Moment
1200
1300
0900-12
1300-16
0900-1330
1300-1730
0900-12
1300-16
0900-1330
1300-1730
0900-13
0900-12
1300-16
0900-1330
1300-1730
0900-12
0900-1330
1300-1730
1430-1830
Upprop kemi kurs B grupp 11,12,13
Magnélisalen
Upprop kemi kurs B grupp 21,22,23
”
Kap 1
”
Kap 1
”
Lab 7a
Grupp 11,12,13
Magnélisalen/Lab.salar
Lab 7a
Grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Kap 1
Magnelisalen
Kap 2
K438
Lab 7b
grupp 11,12,13
Magnélisalen/Lab.salar
Lab 7b
grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Omtenta kurs 1 del II (MoV A: kap 10-14) K438
Kap 3
K438
Kap 3
Magnelisalen
Lab 8a
grupp 11,12,13
K438/Lab.salar
Lab 8a
grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Kap 1-3 rep. och problemlösning
Magnélisalen
Lab 8b
grupp 11,12,13
Magnélisalen/Lab.salar
Lab 8b
grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Tentamen kurs 2 del 1 (MoV B: kap 1 - 3)
Lokal Ugglevikssalen
0900-12
1300-16
0900-1330
1300-1730
0900-12
1300-1730
1300-1730
0900-12
1300-1730
1300-1730
0900-12
1300-16
1300-16
1600-18
0800-12
1300-18
1300-18
1000-14
Kapitel 4
Org. ämnesgrupper, kiralitet
Magnélisalen
Kapitel 4
Mekanismer, reaktivitet
Magnélisalen
Lab 9a
grupp 11,12,13
K438/Lab.salar
Lab 9a
grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Kapitel 4
Karbonylföreningar 1
Magnélisalen
Lab 9b
grupp 11,12,13
K438/Lab.salar
Lab 9b
grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Kapitel 4
Karbonylföreningar 2
Magnélisalen
Lab 10 a
grupp 11,12,13
K438/Lab.salar
Lab 10 a
grupp 21,22,23
K438/Lab.salar
Kapitel 4
UV, IR, NMR,
Magnélisalen
Lab 10 b
grupp 11,12,13, 21, 22, 23.
sem.rum KÖL
Obl. Övning grupp 11,12,13,21,22,23
sem.rum på KÖL
Labstädning Obl.närvaro
Analytisk kemi
Magnélisalen
Lab 13
grupp 11,12,13
K438/Lab.salar
Lab 13
grupp 21,22,23
Magnélisalen/Lab.salar
Tentamen kurs B del 2 Kap 4
Lokal: Värtasalen
Kapitel 5
Biokemi Obs Info
Magnélisalen
Kapitel 5
Biokemi
K438
Kapitel 5
Biokemi
Magnélisalen
Kapitel 5
Biokemi
Magnélisalen
Lab 11, Biokemi grupp 11, 12, Ass
K438/Lab.salar
Lab 11, Biokemi grupp 13, 21, Ass
K438/Lab.salar
Kapitel 5
Biokemi
Magnélisalen
Lab 11, Biokemi grupp 22, 23, Ass
K438/Lab.salar
0900-12
1300-16
1300-16
0900-12
1300-17
1300-17
0900-12
1300-17
Sidan 1
2014-04-29
KEMISKA ÖVNINGSLABORATORIET
Stockholms universitet
Maj
Lördag
Juni
8
9
15
0900-13
1300-17
1300-17
0900-16
16
17
13-18
0900-13
3
0900-13
Lab 12, Biokemi grupp 11, 12, Ass
K438/Lab.salar
Lab 12, Biokemi grupp 13, 21, Ass
K438/Lab.salar
Lab 12, Biokemi grupp 22, 23, Ass
K438/Lab.salar
Frågor runt lab-redogörelsen Biokemi Ass Magnélisalen, K438
Genomgång inför tentamen, labkomplettering
Labkomplettering Analytisk kemi
Tentamen kurs B del 3 Kap5 Biokemi Ass
Lokal Laduvikssalen
Omtentor
Kurs B
K438
Kursen och kapitelhänvisningarna baseras på Boken "Modell och Verklighet B", 2:a uppl.(2009)
Förlag Natur och Kultur, Stockholm. ISBN nr 9789127409828. Laborationsanvisningar utdelas efter
hand.
Föreläsningar sker som tidigare i Magnelisalen, labgenomgångar i sal K438 och lab. lokaler är
M 332, M 340 och M 320 på KÖL plan 3 (M sidan) t.o.m. lab 10b. Redogörelser för laborationerna
7-10a ska vara inlämnade senast den 22 mars. Redogörelser för laborationerna 11-12 ska vara
inlämnade senast den 31 maj. Det åligger studenten att hålla kontakt med assistenten tills
redogörelserna godkänts.
Detaljscheman för olika avsnitt av terminen delas ut efter hand, de innehåller kompletterande
information inom ovanstående tidsramar.
Föreläsare: Kapitel 1-3
Kap 4
Kapitel 5
Delar av Kap 4
Aatto Laaksonen [email protected]
Åke Pilotti
[email protected]
Björn Lüning
[email protected]
IngMarie Nilsson [email protected]
Roger Westerholm [email protected]
Assistenter: lab 7a-10b X,Y,Z,Å,Ä,Ö
lab 11-12 Assistenter från Biokemi
lab 13
Assistenter från Analytisk kemi
Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Godkännande av laborationsredogörelser är en del av
examinationen.
Detta schema förutsätter att lektionsgrupperna 1 och 2 slås samman.
Tabellverk: Formler och Tabeller från Natur och Kultur, 2dra upplagan. ( används även i
fysikundervisningen)
Kontaktperson för Kemi är Björn Lüning.
BL
Sidan 2
2014-04-29