HISTORIEBRUK: EXEMPLET ATHEN (vt 2010, 7,5 hp, kurskod: ?)
Förberedelseseminarium
19/2
Margaretha Rossholm-Lagerlöf: Parthenonfrisen
Se separat lista här nedanför
Förberedelselitteratur
ATHEN
Söndag kväll
7/3
Resa Stockholm – Athen
Incheckning på Hotel Herodion (http://www.herodion.gr/homepage.asp)
Hotellet ligger nära Svenska Institutet där vi träffas på måndag förmiddag
för presentationer.
Måndag fm
8/3
kl 8.50: Välkommen (Anders Andrén)
Styrgruppen presenterar (3 x 30 min inkl diskussion)
Peter Gillgren: Den klassiska konsten
Anders Andrén: Det förflutna som spår och förebild i Athen under 1600 år
Birgitta Svensson: En morgon i Athen för 1500 år sedan. Kulturhistoria förr och nu
Kaffe
Doktoranderna presenterar: (3 x 30 min inkl diskussion)
Johan Linder: Den lokala profilen
Elin Engström: Mellan Eketorps järnålder och projekt Rediviva - maskuliniteter,
autencitet och historiebruk
Britta Z Geschwind: Mellan kulturpolitiska mål och lärandepraktiker på ett statligt
museum
Seminarieledare: Inga Sanner
Måndag em
Exkursion: Nationalmuseet (PG)
Måndag kväll
Reception på Svenska Institutet, med presentation av Arto Penttinen
Tisdag fm
9/3
Styrgruppen presenterar (3 x 30 min inkl diskussion)
Anders Cullhed: Den knutna näven. Aten som västerländsk frihetsprojekt. Några
exempel från svensk litteratur
Inga Sanner: Eros och agape. En historia om två grundmotiv.
Olle Ferm: Medeltiden och antiken. En översikt.
Kaffe
Doktoranderna presenterar: (3 x 30 min inkl diskussion)
Per Israelson: Att förgöra civilisationer – halvödlor, superhjältar och andra vägar
till underjorden
Robert Nilsson: Den stora gruvstrejken i Malmfälten
Daniel Strand: Historiens roll i ideologiernas död
Seminarieledare: Birgitta Svensson
Tisdag em
Exkursion: Akropolis & Akropolismuseet (AA)
Tisdag kväll
Gemensam middag på Fisherman’s taverna i Plaka kl 19
Onsdag fm
10/3 Exkursion: Agora, med textseminarium (OF)
Onsdag em
Styrgruppen presenterar (2 x 30 min inkl diskussion)
Eva-Carin Gerö Grekisk tragedi och svarta berättelser
Pelle Snickars: Athen – en mediearkeologisk utgrävning
Kaffe
Doktoranderna presenterar: (4 x 30 min inkl diskussion)
Niklas Haga: Magistern sover middag
Emma Hagström Molin: Svenska bokrov i 1600-talets krig. Krigsförvärvandets idé
och praktik på stats- och individnivå
Ingrid Berg: Kalaureia 1894: den första svenska grävningen i Grekland
Tove Svensson: Svensk televisions ”flow” 1954-1963
Seminarieledare: Anders Cullhed
Onsdag kväll
(kl 20-22) Filmkväll (PS)
Torsdag
11/3 Exkursion: Mykene – Nauplion – Epidauros. Avresa kl 8.00 (AA, ECG).
Fredag fm
12/3 Resa Athen - Stockholm
Redovisning
7/5
Inlämningsuppgift: ’Historiebruk: Exemplet Athen’ baserat på obligatorisk
och frivillig litteratur, samt vistelsen i Athen. Varje doktorand arbetar med
temat från sitt specifika ämnesperspektiv.
LITTERATUR:
Peter Gillgren / Konstvetenskap:
HW Janson, "Grekisk konst", ur Konsten, 1992, s 96-149 (54 s)
Paul Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus, 1990, kap 6. (24 s)
J J Winckelmann, Tankar om imitationen av de grekiska verken, 2007 [1755], s 9-43. (34 s)
G E Lessing, Laocoon, 2009 [1766], kap 1-3. (16 s)
Peter Weiss, Motståndets estetik I, 1976 , kap 1. (10 s)
Samuel B Mallin, Art, Line, Thought, 1996, s 13-25 (13 s)
Anders Andrén / Arkeologi:
Anders Andrén: ”I Platons skugga - intryck av den efterantika arkeologin i Grekland”. Meta 1997(3):336 (26 s)
Yannis Hamilakis 2007. The Nation and its ruins. Antiquity, Archaeology, and National Imagination in
Greece. (Urval: ss 57-123, 243-301) (126 s)
Birgitta Svensson / Etnologi:
Viktor Rydberg 1898 (sjätte upplagan). Den siste athenaren (Urval: Första boken ss 11-87, andra boken
ss 318-349)
Anders Cullhed / Litteraturvetenskap:
Primärlitteratur
Johannes Edfelt, dikterna ”Arkaisk bild” (ur Elden och klyftan, 1943) samt ”sång i Pireus” (ur Hemliga
slagfält, 1952) (2 s)
Kjell Espmark, dikterna ”Ett stycke av skapelsen” samt ”Avsked” (ur Försök till liv, 1979)
Hjalmar Gullberg, dikterna ”Vid Kap Sunion” (Ur Kärlek i tjugonde seklet, 1933), ”Död amazon” (ur
Fem Kornbröd och två fiskar, 1942), ”De av lidande märkta, de som skådat” (ur Dödsmask och
lustgård, 1952) samt ”Huvud, betraktat” (ur Ögon, läppar, 1959), (4 s)
Hjalmar Gullberg, Resedagbok i Grekland. Jonsered: Paul Åströms förlag, s. 9-20
Lagerkvist, Pär, Den knutna näven. Stockholm: Bonnier, 1934 (i urval 20 s)
Sekundärlitteratur
Ingemar Algulin, Nyklassicism som litterär tradition: en historisk överblick”, ur Traditioner i
förvandling, red. Anders Cullhed & Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm: Norstedts, 1998, s. 67-84
Carl Fehrman, Hjalmar Gullberg, Stockholm: PAN/Norstedts, 1967, kapitlet ”Antiken”, s. 160-201
Örjan Lindberger, ”Pär Lagerkvists bön på Akropolis”, ur Synpunkter på Pär Lagerkvist, red. Gunnar
Tideström, Stockholm: Aldus/Bonnier, 1966 (ca 15 s)
Lars O. Lundgren, ”Två Athendramer av August Strindberg”, ur Bilden av Athen genom tiderna.
Rapport från Platonsällskapets sextonde symposium (Lund 8-10 juni 2001), red. Jerker Blomqvist,
Lund : Klassiska och semitiska institutionen, 2003, s. 187-96
Birthe Sjöberg, ”Förtryck och revolt i Viktor Rydbergs Athen”, ibid., s. 176-86
Inga Sanner / Idéhistoria
Ralph D. Ellis, Eros in a Narcissistic Culture. An Analysis Anchored in the Life-world, Dordrecht &
London 1996 (ca 30 s)
Rolf Lagerborg, Den platoniska kärleken, Stockholm 1915, (ca 20 s)
Hans Larsson, ”Emilia Fogelklou”, Ord och bild 1935, s.407-413 (6 s)
Anders Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och agape, (1930) Finns i ett stort antal
utgåvor (ca 75 s)
Inga Sanner, ”Något helt annat?”, Olsson, Susanne och & Thurfjell, David (red), Hermeneutik, didaktik
och teologi. En vänbok till Björn Skogar, Stockholm 2008, (9 s)
Pelle Snickars / Filmvetenskap:
Mediernas kulturhistoria 2008. Jülich, Lundell & Snickars (red) Stockholm: SLBA. Urval, artiklar:
Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars ”Mediernas kulturhistoria: En inledning” (21 s)
Anders Ekström ”Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår” (15 s)
Jon Solomon,”Vieving Troy: Authenticity, Criticism, Interpretation", Ur: Troy: from Homer’s Iliad to
Hollywood. Red. Martin Winkler. London: Blackwell, 2007 (14 s)
Troy (Petersen, 2004)
Olle Ferm / Historia:
I.F. Stone: Rättegången mot Sokrates. kap. 15-18 (45 s)
Sokrates försvarstal (32 s)
P. Veyne: Kände grekerna demokratin? (ca 45 s)
Eva-Carin Gerö / Klassisk Grekiska:
Sofokles: Kung Oidipus. Ur Grekisk litteratur: Dramatik, ss 68-135 (68 s)
E-C Gerö. Outsidern, myterna och ‘svart mimesis’ (opublicerat ms) (14 s)