Sinnesorganen

advertisement
SINNESORGANEN
Synen, hörseln, känseln, lukten och smaken är det som vi brukar kalla för
sinnesorganen. Deras uppgift är att tala om för oss hur läget är i och utanför
kroppen. Vi märker om det är kallt eller varmt, om det är mörkt eller ljust,
om det t.ex. luktar rök eller om någon mat som vi äter smakar illa. På så sätt
hjälper sinnesorganen oss att upptäcka faror och skydda vår kropp.
Synen
Ögat är synens sinnesorgan.
Inne i vårt öga finns det
sinnesceller som reagerar på
det ljus som kommer in i ögat.
Från sinnescellerna går det
signaler via synnerven till
hjärnan och vi förstår vad det
är vi ser.
Hörseln
Örat är hörselns sinnesorgan. Det vi ser av örat kallas för ytterörat. Dess
uppgift är att fånga in de ljudvågor som finns runt omkring oss.
Ljudvågorna gör så att trumhinnan börjar vibrera och vibrationerna för
sedan vidare via hörselbenen (hammaren, städet och stigbygeln) till
snäckan. I snäckan
finns örats
sinnesceller och via
hörselnerven
skickas det signaler
till hjärnan och vi
förstår vad det är
vi hör.
Lukten
Lukten fungerar genom att vissa doftämnen kommer in i näsan.
Sinnesceller som sitter i näsan skickar iväg signaler till hjärnan och vi
förstår vad det är som luktar.
Smaken
På vår tunga sitter det sinnesceller, de kallas för smaklökar. Med hjälp av
dem kan vi känna igen smakerna sött, salt, surt, beskt och umami. När något
hamnar på smaklökarna så
skickar de en signal till
hjärnan och vi förstår vad
det smakar.
Luktsinnet och smaksinnet
arbetar tillsammans. När du
tänker på en viss smak så är
det egentligen både lukt och
smak som du tänker på. Det
är därför maten inte smakar
så gott när du är förkyld och
väldigt täppt i näsan.
Känseln
I huden sitter det känselceller. Dessa talar om för oss när något kommer åt
vår hud. Det finns olika sorters känsel, beröring, smärta, värme och kyla.
Det finns olika många känselceller på olika delar av kroppen. På ryggen är
det längre mellan känselcellerna än på t.ex. fingertopparna eller läpparna.
När sinnescellerna i våra sinnesorgan skickar iväg signaler till hjärnan så är
det inte självklart att vi förstår vad det är som lukar, smakar, hörs etc. Detta
är ju något som vi har fått lära oss från det att vi var små.
Download