Ansökningsblankett till BJÖRKEN

advertisement
Grundschema för barn på Björken
Barn 1 __________________________________________________
Barn 2 __________________________________________________
Barn 3 __________________________________________________
Tider för EFTERMIDDAGSFRITIDS:
Fyll i tider som anger grundschema.
Har barnet/barnen samma tider varje vecka behöver alltså endast en rad fyllas i.
Har ni ett längre schema går det bra att maila/ringa in dem allt eftersom.
Vecka
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tider för MORGONFRITIDS:
Fyll i om barnet/barnen behöver morgonfritids, lämna raderna tomma om de inte behöver morgonfritids.
Har ni ett längre schema går det bra att maila/ringa in dem allt eftersom.
Vecka
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Övrig information som t ex sjukdom, allergi, särskilda behov etc
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vi tillåter Björkens fritidshem att på sin hemsida visa bilder på våra/vårt/mitt barn: Ja
Förälders/vårdnadshavares namn
Telefon arbete/mobil
Nej
Telefon hem
__________________________________ _____________________ __________________
__________________________________ _____________________ __________________
E-mailadress
__________________________________ ________________________________________
Datum
Namnunderskrift
__________ _____________________
Datum
Namnunderskrift
__________ _____________________
Download
Random flashcards
Create flashcards