Innovationsbron Luleå AB - Luleå tekniska universitet

-ProSteel ProSteel är ett program som skall skapa tillväxt i
företag med ambition och potential att
kommersialisera produkter vars konkurrenskraft
bygger på Högpresterande Stål.
- ProSteel NYA
• marknader
• produkter
• tjänster
MARKNADSUTVECKLING
- ProSteel Sammanfattning
Befintlig produkt
Ny produkt
1. Identifiera regionens mest lovande
verkstadsindustriföretag
2. Medfinansiering av marknadsutveckling
3. Medverkan för utveckling, utbildning och kompletterande
Befintlig marknad
Ny marknad
finansiering
Nuläget för merparten
av regionens VI-företag
- ProSteel 1. Identifiering av företag
• Ambition
– Från ”lego, service och entreprenad” till ”produktägande”
– Vilja att växa genom förnyelse
• Potential
–
–
–
–
Produktidé
Personella resurser och kompetens
Produktionsresurser
Ekonomiska resurser
• Marknadspotential
– Utanför länet
– Utanför landet
• Exklusiv möjlighet
- ProSteel 1. Identifiering av företag
• Erlandssons Verkstads AB
• Berglunds Rostfria AB
• BoxModul AB
• Ytterligare 3-6 företag kan bli aktuella under 2007
-ProSteel 2. Medfinansiering av marknadsutveckling
-
Fokuserar marknadsutveckling
Innovationsbron Luleå AB:s finansieringsandel
- Upp till 800 tkr
-
Företagets finansieringsandel
- Eget arbete - självkostnad 400 kr/timme
- Eget kapital eller lån
-
Återbetalning med tak 125%
- Royalty på omsättning
- Möjlighet till avskrivning om kommersiellt misslyckande
- Produkträttighet vid avskrivning
Kostnadsbudget
100%
Innovationsbron Luleå AB
50%
Eget arbete 25%
Egen insats 25%
-ProSteel 2. Medfinansiering av marknadsutveckling
- Ansökan
- Marknadsplan
- Stomme
- Nyckeltal
- Budget
- Tekniköversikt/nyhetsgranskning
- Möjlighet att patentera/skydda
- Existerande/konkurrerande patent
- Royaltyavtal
-ProSteel 2. Medfinansiering av marknadsutveckling
- Ansökan
- Ett enkelt brev undertecknat av behörig firmatecknare
-ProSteel 2. Medfinansiering av marknadsutveckling
-
Marknadsplan
-
Stomme á la ”Connect”
1.
2.
3.
4.
Marknaden
Kunderna
Konkurrenterna
Marknadsstrategi
-
Prissättning
Försäljning
Distribution
Service
Marknadsföring
-ProSteel 2. Medfinansiering av marknadsutveckling
- Tekniköversikt/nyhetsgranskning
- Möjlighet att patentera/skydda
- Existerande/konkurrerande patent
- Rubus Patent AB
- Innovationsbron bekostar den första genomgången
- Patentering / IP-strategi
- Okay att ha med i marknadsprojektets budget
- Förutsatt att det bedöms skapa affärsnytta
-ProSteel 2. Medfinansiering av marknadsutveckling
-
Royaltyavtal
- Bidrag
- Bokförs som intäkt i resultaträkningen
- Royaltyavtalet skall med som en ansvarsförbindelse i årsbokslut
- Räknas som ”offentligt stöd” vilket max får uppgå till 100.000 euro på
en 3-års period
- Exempel på avtal
- 125% fast återbetalning
- Avtalstid och royalty-% förhandlas med utgångspunkt i
- Produktens vinstmarginal
- Produktens omsättningsprognos
- Produktens ledtid till marknad
- Avskrivning om kommersiellt misslyckande
- Innovationsbron övertar rättigheten till produkten
- ProSteel Affärsutveckling
IUC Norrbotten AB
-Behovsinventeringar
-Idé & temaseminarier
-Mentorprogram
-Nätverksutveckling
Affärsakademin
-Säljutbildning
Connect Norr
-Coachning affärsplan
-Språngbrädor
-Riskkapitalforum
3. Medverkan för
utveckling, utbildning och finansiering
FoU
Finansiering
Luleå tekniska universitet
-Centrum för högpresterande stål
-IES, avd för redovisning och
styrning
FoU utanför LTU
-Svensk Verktygsteknik
-Ingenjörsföretag
Ägarkapital
-Lunova AB
-Industrifonden
Lån/Stöd
-ALMI Norrbotten AB
-IUC Norrbotten AB
-Länsstyrelsen
-Norrbottens Forskningsråd
-Norrlandsfonden
-Nutek
-Vinnova