170330 Kommunicera med patienten

KOMMUNICERA MED PATIENTEN
30 mars 2017
Katarina Pamp
Vad är kommunikation?
Kommunikationsmodellen
enligt Claude Shannon & Warren Weaver
sändare
sänt budskap
mottaget budskap
BRUS
mottagare
Brister i kommunikationen är den vanligaste orsaken till
vårdskador
70 procent
Förberedelser
Det viktigaste budskapet
Informera dig om patienten enligt SBAR
Försök förutse vilka frågor du kan få
Tänk igenom vanliga/farliga missförstånd/myter
Tänk ut i förväg
Förklaringar och svar på svåra frågor
Bildspråk/liknelser/jämförelser/ordval
Relevanta fakta
Bemöt missförstånd/myter
Mötet
Börja med att lyssna
Dialog
Läs av kroppsspråket
Var inte rädd för tystnaden
Kommunicera tydligt
Bekräfta, förtydliga
Ta pauser och tala inte för fort
Anpassa språket
Säg inget du inte tror på
Har du nått igenom
Kroppsspråk, tom blick?
Sammanfatta
Ställ kontrollfrågor
Tipsa varann
Ordval
Förklaringar
Liknelser
Exempel
Missförstånd
Skriv
Vad är budskapet?
Var tydlig och kortfattad. Undvik/förklara facktermer
Fokusera på det viktigaste
Ge exempel tex på medicinering: När du stiger upp - efter maten
- på kvällen
Mycket att berätta? Dela upp och begränsa
Tipsa varann
Ordval
Förklaringar
Liknelser
Exempel
Missförstånd
Sammanfattning
SBAR
Var tydlig och observant
Begränsa informationen
Anpassa språket