Specialutformat program - Journalistik / Webbdesign

Läsåret 2009-2010
Specialutformat program - Journalistik / Webbdesign
Närliggande samhällsvetenskapsprogrammet
Skulle du vilja arbeta med ord och bild. Vill du arbeta med media, kultur och IT behöver du
en bred kunskapsbas snarare än en traditionell yrkesutbildning. Inom denna inriktning
förenas teori och praktik inom det samhällsvetenskapliga – och medievetenskapliga
området. Du arbetar i projektform med ett problembaserat, tvärvetenskapligt och
undersökande arbetssätt, som förbereder dig inför fortsatta studier och arbetsliv. Du får
också ämnesanknuten praktik i en vecka per läsår.
Detta är en generellt inriktad utbildning, som syftar till att ge en bred teoretisk och praktisk
bas inför fortsatta studier vid universitet och högskolor. Genom dess betoning av teori
varvad med praktiska inslag är det en god förberedelse för ett flertal olika yrken, både inom
näringsliv och också den offentliga sektorn. Det kan gälla journalistik, medieproduktion, data
och kommunikation liksom reklam och olika kulturella institutioner.
Utbildningen är specialutformad, närliggande samhällsvetenskapsprogrammet.
Här nedan ser du vilka kurser som ingår i denna utbildning. Kärnämnes- och
karaktärsämneskurser är gemensamma och i åk2 väljer du profil.
För mer information om utbildningen, kontakta:
Bitr. rektor Ylva Lokander tel. 535 373 06, [email protected]
Studievägledare Gunnar Hilding tel. 535 373 26, [email protected]
Skolans hemsida www.huddingegymnasiet.se
Kurser du läser
Kärnämneskurser
Engelska A
Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa A
Matematik A
Naturkunskap A
Religionskunskap A
Samhällskunskap A
Svenska A
Svenska B
750 p
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
Projektarbete
Individuellt val
100 p
300 p
Profil: Journalistik
Mediekommunikation A
Mediekunskap
Textkommunikation
300 p
100 p
100 p
100 p
Karaktärsämneskurser
Datorkunskap
Engelska B
Filosofi A
Fotografisk bild A
Geografi A
Historia A
Idrott o hälsa B / Hälsopedagogik
Matematik B
Moderna språk
Multimedia A
Psykologi A
Samhällskunskap B
Småföretagande A
Svenska C
Profil: Webbdesign
Rörlig bild
Virtuella miljöer
Webbdesign
1050 p
50 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p
50 p
100 p
50 p
50 p
300 p
100 p
100 p
100 p
Huddingegymnasiet | Besöksadress: Gymnasievägen 3, Huddinge | Postadress: Huddinge kommun, Huddingegymnasiet, 141 85 Huddinge
Tfn: 08-535 373 01 | Fax: 08-535 373 03 | E-post: [email protected] | Webb: www.huddingegymnasiet.se | Org.nr: 212000-0068