Glukoselimination, per os, venöst provtagning.

LABORATORIEMEDICIN
Glukoselimination, per os, venöst provtagning.
KKVN Instruktion
Dokument ID
5578-4
Godkänt av
Ian Jones
Gäller fr o m
2013-03-18
1(5)
INDIKATIONER
Huvudindikation enl WHO är förhöjt fasteglukos (”impaired fasting glucose”) dvs fP-Glukos 6,1 – 6,9 mmol/L.
Andra indikationer beskrivs i Läkemedelsboken 2011-2012 som
screening (opportunistiskt) för personer med riskfaktorer: bukfetma, hypertoni, dyslipidemi eller hjärtkärlsjukdom, behandling
med glukokortikoider, nära släkting med typ 2 diabetes samt som
kvinnor som har haft graviditetsdiabetes.
För gravida är peroral glukosbelastning även indikerad vid
1) hereditet, diabetes hos föräldrar eller syskon.
2) tidigare fött barn >4,5 kg alternativt LGA (large for gestational
age) barn.
3) BMI ≥ 30
3) upprepad fastande morgonglukosuri
4) slumpmässig P-Glukos ≥ 8,0 mmol/L, kapillärt
6) Accelererad foster tillväxt
PATIENT FÖRBEREDELSE
I kallelsen till patienten ombeddes han/hon att kontakta utförande
enhet vid känd allergi mot konserveringsmedel E202 (kaliumsorbat). I kallelse instrueras patienten att leva som vanligt de 3 dygnen innan undersökningen och vara fastande och rök- och snusfri sedan kl 22 kvällen innan undersökningen.
TILLBEHÖR
Färdig glukoslösning
GLUCO75 200 mL
Glukosbelastningsdryck, drickfärdig innehållande 75 g glukos.
Beställs från Mediq: 46533.
Förvaras i rumstemperatur eller kylskåp.
Hållbar till utgångsdatum.
Hela flaskans innehåll till patienter som väger >43 kg
Till barn/patienter <43 kg doseras lösningen 4,7 mL per kg
kroppsvikt
Mätglas (patienter <43 kg)
Stoppur
GLUCO75 innehåller konserveringsmedel (E202 kaliumsorbat)
mot vilken överkänslighet kan förekomma.
Pappersutskrift
KK/TM: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.
Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.
Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.
LABORATORIEMEDICIN
Glukoselimination, per os, venöst provtagning.
KKVN Instruktion
Dokument ID
5578-4
Godkänt av
Ian Jones
Gäller fr o m
2013-03-18
2(5)
Egen blandad lösning
Används när patienten är allergisk mot E202.
75 g Glukos pulver (vattenfri glukos) rekvireras från Apoteket.
Litermått eller liknande
Koncentrerad citronsaft (REA Lemon) (inget socker)
Visp
Våg för vägning av glukos för patienter <43 kg
Patient som väger mer än 43 kg får 75 g glukos.
Lös glukosen i 300 mL kranvatten. Glukosen tillsättes i små portioner i under omrörning.
Tillsätt citronsaft till glukoslösningen om patienten så önskar.
Patient som väger mindre än 43 kg ska ges 1,75 g glukos/kg
kroppsvikt. Lös glukosen i vatten till cirka 25 % lösning. För att
bereda en 25 % lösning räknas vattenmängden ut med hjälp av
följande ex: kg kroppsvikt x 7 = mL vatten.
Glukosen tillsättes i små portioner under omrörning.
Tillsätt citronsaft till glukoslösningen om patienten så önskar.Stopp
UTFÖRANDE
Venös provtagning
Vårdenheter:
TakeCare användare: Beställ ”Glukoselimination end analys”,
två etiketter erhålls som är märkt med ”Glukos 0.” och ”Glukos
120.”
Övriga: Använd konsultremiss och märk rören med patient IDetiketter. Skriv ”Glukos 0 min” respektive ”Glukos 120 min” på dem.
1. Kontrollera att patienten:
är fastande d v s inte har ätit eller druckit något annat än vatten
sedan kl 22.00 kvällen innan undersökningen.
inte rökt eller snusat efter kl 22.00
inte har utsatts för kraftig fysisk aktivitet eller stress samma
morgon som undersökningen
inte har feber
2. Ta ett venöst blodprov för bestämning av fP-Glukos (Rör
med fluorid/citrat, rosa propp-grå ring). Märk röret med personnr etikett, och noterar på den provtagningstid och ”glukoselimination 0 min”.
Pappersutskrift
KK/TM: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.
Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.
Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.
LABORATORIEMEDICIN
KKVN Instruktion
Glukoselimination, per os, venöst provtagning.
Dokument ID
5578-4
Godkänt av
Ian Jones
Gäller fr o m
2013-03-18
3(5)
3. Låt patienten dricka glukoslösningen inom 5 minuter samt
om så önskas ett glas vatten. Starta ett stoppur när patienten
börjar dricka glukoslösningen. Anteckna på analysprotokollet
den mängd glukos patienten har fått.
4. Under de följande två timmar ska patienten sitta still med
undantag av toalett besök. Endast i undantagsfall får patienten
ligga. Patienten får ej sova. Rökningen eller snusning är ej tilllåtna.
5. Efter 2 timmar (+/- 5 min) tas ånyo ett venöst blodprov (Rör
med fluorid/citrat, rosa propp-grå ring). Märka röret med personnr, provtagningstid och ”glukoselimination 120 min”
6. Fråga hur patienten har mått under undersökning. Notera
tex illamående på analysprotokollet.
Kapillär provtagning
Som undantag kan kapillära prover tas i stället för venösa prover.
Inom Klinisk kemi: Används kapillär provtagning i ”Minicollect,
grå propp”. Röret centrifugeras snarast, och plasmaprovet
analyseras i respektive kem labs kemiinstrument.
Övriga vårdenheter: Används Hemocue Glukos RT 201.
Det är ett krav att den som utför glukosbelastning per os är väl
förtrogen med provtagning och analys av både kontroll och
blod enligt metodbeskrivning, P-Glukos, HemoCue.
1. Kontrollera att patienten:
är fastande d v s inte har ätit eller druckit något annat än vatten
sedan kl 22.00 kvällen innan undersökningen.
inte rökt eller snusat efter kl 22.00
inte har utsatts för kraftig fysisk aktivitet eller stress samma
morgon som undersökningen
inte har feber
2. fP-Glukos prov.
Tvätta provtagningsfingret. Tag fP-Glukos kapillärt och mät på
HemoCue, utför dubbelprov. Mätvärdena får ej skilja mer än
0,4 mmol/L. Anteckna medelvärdet på mätningarna, på analysprotokollet. Avviker de två mätvärdena mer än 0,4 mmol/L,
utför ytterligare en analys. OBS! Tänk på att man ej kan fylla
den andra kuvetten innan den första är färdiganalyserad.
3. Låt patienten dricka glukoslösningen inom 5 minuter samt
Pappersutskrift
KK/TM: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.
Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.
Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.
LABORATORIEMEDICIN
Glukoselimination, per os, venöst provtagning.
KKVN Instruktion
Dokument ID
5578-4
Godkänt av
Ian Jones
Gäller fr o m
2013-03-18
4(5)
om så önskas ett glas vatten. Starta ett stoppur när patienten
börjar dricka glukoslösningen. Anteckna på analysprotokollet
den mängd glukos patienten har fått.
4. Under de följande två timmar ska patienten sitta still med
undantag av toalett besök. Endast i undantagsfall får patienten
ligga. Patienten får ej sova. Rökningen eller snusning är ej tilllåtna.
5. Efter 2 timmar (+/- 5 min) tas ett kapillärt prov för P-Glukos
Tvätta provtagningsfingret. Tag P-Glukos kapillärt och mät på
HemoCue, utför dubbelprov. Mätvärdena får ej skilja mer än
0,4 mmol/L. Anteckna medelvärdet på mätningarna, på analysprotokollet. Avviker de två mätvärdena mer än 0,4 mmol/L,
utför ytterligare en analys. OBS! Tänk på att man ej kan fylla
den andra kuvetten innan den första är färdiganalyserad.
UTVÄRDERING
Vid venös provtagning
Skickas rör till det närmaste kemlab.
Vid kapillär provtagning
För vårdenheter:
Skriv in resultat i respektive journal
Tolkning
Gäller P-Glukos i venöst prov
Pappersutskrift
KK/TM: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.
Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.
Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.
LABORATORIEMEDICIN
Glukoselimination, per os, venöst provtagning.
KKVN Instruktion
Dokument ID
5578-4
Godkänt av
Ian Jones
Gäller fr o m
2013-03-18
5(5)
0 h värde
2 h värde
Normal glukostolerans
Fastehyperglykemi
Nedsatt glukostolerans
Diabetes mellitus
<6,0 mmol/L
6,1 – 6,9
<7,0
>7,0
<7,8 mmol/L
<7,8
7,8 – 11,0
>11,1
Gravida
Graviditetsdiabetes
>7,0
>8,9
Gäller P-Glukos i kapillärt prov
0 h fastevärde
2 h värde
Normal glukostolerans
Fastehyperglykemi
Nedsatt glukostolerans
Diabetes mellitus
<6,0 mmol/L
6,1 – 6,9
<7,0
>7,0
<8,9 mmol/L
<8,9
8,9 – 12,1
>12,2
Gravida
Graviditetsdiabetes
>7,0
>10,0
Felkällor
Resorptionsstörningar i mag/tarm kanal. Kräkning.
Referenser
Diabetes under graviditet. Vårdprogram för primärvården och
kvinnokliniken. Kvinnosjukvåden Dalarna. Mödrahälsovårdsenheten. MHV PM 02/2012. Gäller 2012-06-11 – 2015-06-11 Läkemedelsboken 2011-2012 s 585
DOKUMENTHISTORIK
Förändring i aktuell
utgåva
Kommentar
Sida
Pappersutskrift
KK/TM: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.
Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.
Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.