Det kristna
Palestina
70 – 634 e.kr
Jesu födelse 7-4 f.kr
Nämns i:
Islam (Koranen bl.a 3:47)
Kristendomen (bl.a Lukas 1:28-1:33)
Judendomen (förkastar tron på Jesus)
Jesus död
Kristendomen
Jesus korsfästes
Islam
Jesus återupptogs
kroppsligen till himlen.
70 e.kr:
Judiskt uppror mot det romerska riket.
Den kristna läran spred sig snabbt i Palestina.
614 e.kr:
Det persiska riket erövrar Palestina, där perser och
judar lämnade efter sig blodbad och massaker av ca
90 000 kristna.
627 e.kr:
Herakles återtar Palestina och judar blir bannlysta
från landet. En ny och historisk Patriark tillsattes i
Jerusalem– Sophronius.
Det muslimska
Palestina
635 – 1094 e.kr
Jerusalems betydelse för muslimer
Välsignat land av Gud
Ärkeängeln Gabriel steg ned för första gången till
Jorden just i Jerusalem
Koranen
Hadither
Al-Aqsa moskén, den 2:a moskén som byggdes på
Jorden.
Den första böneriktningen
Samtliga profeter har besökt Jerusalem.
Profeten Muhammads nattliga resa och himmelsfärd
En tillbedjan i Al-Aqsa moskén motsvarar många
belöningar
Själslig rannsakans-resa
Domedagen kommer att utspelas vid Klippmoskén.
637 e.kr:
Islams budskap spred sig snabbt och blomstrade i
dagens Syrien, Jordanien, Irak, Iran och står nu vid
Jerusalems portar. Historien vittnar om ett ickeblodigt muslimskt övertagande av staden.
”Den fredliga överenskommelsen” mellan muslimer,
kristna och judar.
The Covenant of the Caliph Omar
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate
This is an assurance of peace and protection given by the servant of Allah Omar,
Commander of the Believers to the people of Ilia' [Jerusalem].
He gave them an assurance of protection for their lives, property, church and crosses as
well as the sick and healthy and all its religious community.
Their churches shall not be occupied, demolished nor taken away wholly or in part.
None of their crosses nor property shall be seized. They shall not be coerced in their
religion nor shall any of them be injured. None of the Jews shall reside with them in Ilia'.
The people of Ilia shall pay Jizia tax as inhabitants of cities do. They shall evict all
Romans and thieves.
He whoever gets out shall be guaranteed safety for his life and property until he reach
his safe haven. He whoever stays shall be also safe, in which case he shall pay as much
tax as the people of Ilia' do. Should any of the people of Ilia wish to move together with
his property along with the Romans and to clear out of their churches and crosses, they
shall be safe for their lives, churches and crosses, until they have reached then safe
haven. He whoever chooses to stay he may do so and he shall pay as much tax as the
people of Ilia' do. He whoever wishes to move along with the Roman, may do so, and
whoever wishes to return back home to his kinsfolk, may do so. Nothing shall be taken
from them, their crops have been harvested. To the contents of this convent here are
given the Covenant of Allah, the guarantees of His Messenger, the Caliphs and the
Believers, provided they pay their due Jizia tax.
Den
gyllene
epoken
720 – 900 e.kr
En ny kulturell revolution tar form
Judiska rättslärda/forskare:
 Maimonides
 Ibn Daud
 Judah ben Samuel ha-Levi






Muslimska
rättslärda/forskare:
Jabir bin Hayyan (Kufa)
Al-Razi (Persien)
Ibn Sina (Avicenna)
Imam Al-Ghazali (skrev
”Revival of the religious
Sciences” i Jerusalem).
 många m.fl!
Dem kristna
korstågen i
Palestina
1095 – 1254 e.kr
Det 1:a korståget år 1099 e.kr (en religiös drivkraft):
Påven Urban II:s uppmaning om ett heligt krigt mot
dem ”otrogna” och korsfararna lovades Paradiset,
makt och rikedomar.
Urban II: Tal vid rådets möte i Clermont, 1095
Även om O Guds söner, du har lovat mer beslutsamt än någonsin att bevara freden mellan er och för att bevara rätten till kyrkan finns det fortfarande ett viktigt arbete för dig att göra. Nyligen
snabbare genom gudomlig korrigeringen måste du tillämpas styrka din rättfärdighet till en annan fråga som berör dig och Gud. För er bröder som bor i östra delen är i akut behov av din
hjälp och du måste skynda för att ge dem det stöd som ofta har lovat dem. För eftersom de flesta av er har hört, turkar och araber har angripit dem och har erövrat territorium Rumänien
[det grekiska riket] så långt västerut som kusten av Medelhavet och Hellespont, som kallas Arm of St George . De har ockuperat mer och mer av mark för de kristna, och har kommit
Om du tillåta dem att
fortsätta därmed för en stund med föroreningar , troende av
Gud kommer att bli mycket större utsträckning attackeras av
dem. På det här kontot jag, eller snarare Herren ber dig som
Kristi inleder offentliggöra detta överallt och för att övertyga
alla människor oavsett rank, fot-soldater och riddare, fattiga
och rika, att bedriva bistånd omgående till de kristna och att
förstöra detta avskyvärda ras från landar våra vänner.
över dem i sju striderna. De har dödats och erövrat många, och har förstört kyrkor och ödelade imperium.
Jag säger detta till dem
som är närvarande, det betydde också för dem som är frånvarande. Dessutom Kristus kommandon det.
"Alla som dör av det sätt, antingen på land eller till sjöss, eller
i strid mot de hedningar, skall ha omedelbar eftergift av
synder. Det jag dem genom Guds kraft som jag satsat. O vad
en skam om en sådan en föraktad och bas ras, som dyrkar
demoner, bör besegra ett folk som har den tro allsmäktig Gud
och är strålande med namnet på Kristus!
Med vad förebråelser kommer Herren överväldiga oss om du
inte stödet de som med oss, bekänner den kristna religionen! Låt de som har varit vana orättvist att föra privata krig mot de kristna nu går mot de otrogna och sluta med en seger det här
kriget som borde ha påbörjats för länge sedan. Låt dem som under lång tid ha varit rånarna, nu blivit riddare. Låt dem som har kämpat mot sina bröder och släktingar nu kampen på ett
korrekt sätt mot barbarerna. Låt dem som har funktion som legosoldater för små betala nu få den eviga belöning. Låt dem som har bär sig ur i både kropp och själ nu arbeta för en dubbel
ära. Skåda! på denna sida kommer att vara sorgsen och dålig på att de rika på denna sida, fiender Herren om att hans vänner. Låt dem som går inte skjuta upp resan, men hyr sin mark
och samla in pengar för sina kostnader, och så fort vintern är över och våren kommer, låt hem ivrigt som anges på vägen till Gud som sin guide. "
Muslimer återtar Palestina mha Nur Al-Deen
Det 2:a korståget år 1147 e.kr:
Korståget misslyckades helt eftersom det nu
baserades på materiell drivkraft.
”Tempelriddarna” föddes.
Historiens mäktigaste general - Salahuddin återtar
Palestina:
1187 tillfogade Salahuddin de kristna ett katastrofalt
nederlag vid Hattin. Samtliga korstågsfarare fick gå
fria.
Det 3:e korståget år 1189-1192 e.kr :
Budskapet om att den heliga staden Jerusalem åter
fallit i muslimska händer väckte stor uppståndelse
i Europa och blev den direkta anledningen till det
tredje korståget.
Dem europeiska makthavarna var inte
intresserade av vare sig pilgrimsfärd eller annat
andligt. Dom ville åt landets rikedomar! Därför
fick Palestina bevittna flera blodbad >>>
4:e korståget
Barnens korståg
5: korståget
6:e korståget
7:e korståget...
Palestina
under det
mongoliska
styret
1255 - 1281 e.kr
Judar i
Europa
1200 – 1800 e.kr
Palestina
under
mamalukernas
styre
1260 – 1517 e.kr
Palestina under
det ottomanska
imperiet
År 1517 – 1922
Ottomanerna renoverade Jerusalem och
förbättrade infrastrukturen över hela landet men
främst i Jerusalem.
Judarna fick en fristad i Palestina.
1741 – 1782 Palestina bryter sig ut från det
Ottomanska imperiet och utropar sig som
självständigt. (Sheikh Daher Omar Al-Zaydani).
1856 – 62 Dem första landsförsäljning av
Palestinsk mark! Sionister utnyttjar detta tillfälle!
Palestina väntade en otäck
vändning i sin historia...
Källa:
PALESTINE - Beginner's Guide
Ismail Adam Patel
Palestina, det Välsignade Landet, har varit i fokus för mänskligheten sedan urminnes
tider. Mycket har ägt rum i det Heliga Landet och väldigt lite vet vi om dess historia.
Olika folkslag, kulturer och civilisationer har bebott detta land där människorna har
samexisterat och blomstrat i århundraden.
För att kunna förstå nuläget och grunden till ockupationen och den stora konflikten i
Palestina måste vi bläddra tillbaks i historien och försöka förstå hur en gång ett
pluralistiskt samhälle, har förvandlats från främlingsfientlighet till en apartheid där
människor är åtskilda och förnekade jämställdhet enbart på grund av ras.
Denna bok skildrar Palestinas historia på ett mycket lättfattligt sätt och man får en
snabb överblick över historien.
Författaren benar igenom Palestinas historia från 10 000 f.kr till 2004 e.kr!
Boken är skriven på enkel engelska och innehåller bilder, resolutioner, citat och
författaren nystar igenom alla myter.
Författaren hänvisar ofta till israeliska forskare och historiker med förbluffande
information. Läs boken!
http://www.kitaabun.com
http://home.birzeit.edu/pas