Övningsuppgifter Läkemedel

2017-06-30
COSMIC R8.1
ÖVNINGSUPPGIFTER
- Läkemedel
Information innan du börjar
Övningsuppgifterna är avsedda att genomföras i Cosmic övning R8.1.
Övningsmiljön kan skilja sig från riktiga Cosmic, exempelvis kan enheter, urval av
ordinationsmallar, utdelningstider osv skilja sig från vad du är van vid.
Val av övningspatient kan påverka genomförandet av en del av övningsuppgifterna.
Vissa övningar kräver t ex att övningspatienten har Aktuella resp. Obedömda
läkemedelsbehandlingar.
Övningsuppgifterna innehåller exempel på lämpliga läkemedel för övningen. Det är
dock möjligt att byta ut dessa exempel mot andra läkemedel. T ex läkemedel som du
vanligtvis ordinerar och är bekväm med, så att övandet blir så verkligt som möjligt. Det
kan dock vara så att vissa läkemedel saknar ordinationsmallar i övningsmiljön.
Recept kan inte skickas i övningsmiljön. Välj därför alltid Registrera i de övningar där
du förväntas skicka recept. I verkligheten väljs självklart Skicka e-recept.
I övningsuppgifterna anges det om du ska vara inloggad som Läkare eller
Sjuksköterska. Observera dock att övningsuppgifterna där du i övningarna ska vara
inloggad som Läkare, i verkligheten kan vara aktuella även för andra yrkeskategorier
med förskrivarbehörighet.
2 (23)
Innehållsförteckning
1) Orientera sig ................................................................................................................. 3
2) Ordinera läkemedel ...................................................................................................... 4
3) Telefonordination ......................................................................................................... 7
4) Ordinera infusioner ...................................................................................................... 8
5) Ordinera vaccin .......................................................................................................... 10
6) Nutritionsprodukter .................................................................................................... 11
7) Förbrukningsartiklar ................................................................................................... 11
8) Överföra läkemedel .................................................................................................... 12
9) Läkemedelslistan ........................................................................................................ 13
10) Recept ....................................................................................................................... 17
11) Utdelningsvyn .......................................................................................................... 19
3 (23)
1) Orientera sig
(Inloggad som Läkare eller Sjuksköterska)
OBS! Nedan övningsuppgifter förutsätter att vald övningspatient har
ordinationer sen tidigare, för att information ska presenteras i de olika
vyerna. Annars kan du återkomma till dessa uppgifter, efter att du har
gjort uppgifterna i kapitel 2.
A
Övning
Tips/Kommentar
Orientera dig bland menyvalen och lägg till några
menyval till ”Mina genvägar”:
Sök i menyn – F10
Sök fram menyvalet Läkemedelslista i menyn och
ange det som genväg genom att markera stjärnan.
Klicka därefter på genvägen.
B
Orientera dig i Läkemedelslistan:
Växla mellan de olika Presentationslägena (LitenMellan-Stor) för att se vilken information som visas i
de olika lägena.
C
Zoomen:
Använd zoom-verktyget uppe till höger för att visa
olika tidsperioder i läkemedelslistan. Det går att visa
allt från 15 minuter till 2 år. Lär dig att använda detta!
Använd knappen ”aktuell tid” för att återkomma till
nutid.
Under läkemedelslistan finns en ”puck” att ta tag i för
att navigera sig mellan olika dagar. Man måste släppa
musknappen för att listan ska uppdateras med
aktuella doser.
Du kan även söka fram menyvalet med hjälp av
sökfunktionen.
Det går att nå gamla vyer från dagens Cosmic i
nya R8.1. Observera att det i dessa vyer enbart
går att läsa information om äldre ordinationer
gjorda i R8.0. Det går till exempel inte att skicka
recept från vyn som heter Recept.
Notera att de Obedömda behandlingar som
presenteras nedanför ”den gula linjen” är
överförda från en tidigare Cosmic-version och
behöver överföras (aktiveras) för att gälla som en
aktuell läkemedelsbehandling. Görs inte detta
kommer läkemedlet exempelvis inte att generera
varningar, inte gå att skriva recept på eller
administreras av sjuksköterska.
Om doser visas som ”överlappade” måste man
zooma in för att se samtliga utdelningar.
Ha alltid som mål att se den orangea linjen för
”nutid” när du arbetar så att du är säker att det
du ser i vyn är aktuella doseringar.
4 (23)
D
Orientera dig bland de övriga flikarna:
Läkemedelsmodulen i Cosmic R8.1 är uppbyggt på sju
flikar: Läkemedelslista, Utdelningsvy, Receptöversikt,
Vaccinationslista, Nutritionsprodukter,
Förbrukningsartiklar och Ny.
Orientera dig i samtliga flikar!
När man ska göra ett recept skapas ytterligare en
flik som heter Utkorg. Från denna flik väljs antal
förpackningar, uttag och övrig information anges
för receptet. Sedan skickas e-recepten till
apoteket från denna flik.
Även när man gör en ny ordination eller ändrar en
ordination så skapas en ny flik för detta. Det går
alltid att växla mellan flikarna om man behöver
kontrollera något innan man signerar
ordinationen. Dessa flikar går att stänga genom
att klicka på krysset bredvid namnet på fliken.
2) Ordinera läkemedel
(Inloggar som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Ordinera en produkt med hjälp av kortnotation:
Listan över hur man gör en kortnotation nås från
ikonen:
Sök fram läkemedlet Duroferon 100 mg och välj
produkten via sökresultatet (ej som ordinationsmall)
och klicka på Ordinationsdetaljer, alternativt
dubbelklicka på produkten.
Markera först fältet Läkemedel och klicka i rutan
Ordinationsorsak. Välj Annan ordinationsorsak från
listan och sök därifrån fram lämplig ordinationsorsak,
exempelvis: Mot järnbrist.
Markera fältet Dosering och dosera med hjälp av en
kortnotation som motsvarar doseringen:
1 tablett 1 gång per dag, tills vidare.
Signera och öppna listan.
Notera att du kan få sökträffar på både
ordinationsmallar och produkter, dessa skiljs åt
med olika rubriker. Ordinationsmallar presenteras
alltid överst!
Håll muspekaren på sökfältet, i tool-tip visas vad
du kan söka på. Att hålla muspekaren över ikoner
och rubriker för att få mer information är
genomgående för hela läkemedelsmodulen!
Notera att du kommer till samma vy oavsett
dubbelklick eller knapp. Ordinationen presenteras
nu i en separat flik.
5 (23)
B
Ordinera via knappen Lägg till dos:
Sök fram och ordinera läkemedlet Ipren tablett 400
mg. Dubbelklicka på produkten eller välj
Ordinationsdetaljer.
Under fältet Läkemedel anges ordinationsorsaken:
Mot smärta
Knappen Lägg till dos bör användas t.ex. vid olika
upprepade doseringar, infusionshastighet eller
om man vill ange en maxdos.
Det går även att göra flera doseringar via
kortnotation. Flera doseringar separeras av ett
semikolon (;). Dock max 2 doseringar.
I detta fall: 1x3i1v; 1x3vbi1v
Under fältet Dosering används knappen Lägg till dos…
istället för att göra en kortnotation.
Välj Med samma dosering vid varje tillfälle. Dosera:
1 tablett 3 gånger per dag i en vecka.
Spara och lägg till och därefter:
1 tablett 3 gånger per dag vid behov i en vecka. Spara.
Signera och öppna listan.
C
Ordinera med hjälp av ordinationsmall:
Ordinera läkemedlet Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg med
hjälp av en ordinationsmall.
Sök fram och välj en ordinationsmall som motsvarar
doseringen:
1-2 doser vid behov, tills vidare.
Testa att kombinera söktermer i sök- och
filtrerarutorna för att hitta rätt mall. Exempelvis
läkemedelsnamn, substansnamn, styrka, ”astma” och
”turbuhaler”.
Dubbelklick på en mall sätter in och signerar
läkemedlet direkt.
Signera och öppna listan sätter in mallen direkt
och via Ordinationsdetaljer ges möjlighet att
ändra i mallen.
Vid markering av ordinationsmallen går det att se
en förhandsgranskning längst ner. Information
om mallen finns till höger.
Signera och öppna listan.
D
Ange en ordinationsmall som favorit:
Sök fram ordinationsmallen för Pulmicort Turbuhaler
200 mikrogram, 1x2, och gör den till din favorit genom
att klicka på den blåa stjärnan till höger
Favoriter syns i den första vyn du ser när du
öppnar läkemedelsmodulen. Lägger du till de
vanligaste läkemedlen som favoriter slipper du
söka fram dessa varje gång du vill ordinera.
Rensa sökningen genom att klicka på den gula stjärnan
bredvid sökrutan
Kontrollera att favoritmallen ligger kvar och gör en
ordination med hjälp av den.
E
Ordinera Waran:
Du kommer i en senare uppgift, under rubriken
Läkemedelslistan, att ändra doseringen för ett
antal utdelningar av Waran.
6 (23)
Sök fram ordinationsmallen för läkemedlet Waran.
Mallen är gjord med doseringen:
”? Tabletter en gång dagligen, tills vidare”
Markera mallen och välj: Signera och öppna listan.
F
Ordinera insulin:
Ordinera läkemedlet Humalog med hjälp av en
ordinationsmall. Sök fram en ordinationsmall för detta
och välj mallen som är doserad ”? x 3, tills vidare”.
Markera mallen och observera instruktionstexten ”Om
mallen” till höger. Här finns en instruktion för hur en
dosering kan skrivas. I de flesta fall vill man dock
lämna doseringen med ett frågetecken.
Men i detta fall ange dosering: 10 kl8 + 8 kl14 + 12
kl20
Signera och öppna listan
G
Ordinera läkemedel med spädning/blandning utan
ordinationsmall:
Sök fram läkemedlet Bensylpenicillin Meda pulver till
injektions-/infusionsvätska, lösning.
Klicka på Ordinationsdetaljer.
Markera fältet Spädning/Blandning och klicka i
Spädning.
Klicka på knappen Lägg till läkemedel… och sök fram
sterilt vatten och Lägg till.
Ange mängden: 1 g Bensylpenicillin och 10 ml sterilt
vatten. Enter.
Skriv en instruktion för spädning/blandning!
Markera fältet Dosering och dosera med kortnotation:
10 ml var åttonde timme, tills vidare.
Ange vilken tid ordinationen ska starta för att få
korrekta utdelningstider.
Signera och öppna listan.
Du kommer i en senare uppgift, under rubriken
Läkemedelslistan, att ändra doseringen för ett
antal utdelningar av Humalog.
7 (23)
H
Ordinera licensläkemedel och ex-tempore:
Blå ikon för licensläkemedel:
Gå till NY-fliken och välj Sök efter: Icke godkända
läkemedel.
Röd ikon för ex-temporeläkemedel:
Sök fram licensläkemedlet Terramycin-Polymyxin B
Salva och välj produkten genom att dubbelklicka eller
använda knappen Ordinationsdetaljer.
Dosera enligt följande på valfritt sätt:
”1 insmörjning 2 gånger dagligen i 2 veckor”.
Signera och öppna listan.
I
Ordinera ett ”ej tidsatt” paket:
Referenspunkten är t.ex. tid för en operation.
Börja med att välja Sök efter: Paket. Sök fram paketet
som heter Preoperativ smärtlindring och välj att
referenspunkten, längst nere i vänstra hörnet, ska
vara Ej tidsatt.
Ej tidsatta paket startas av sjuksköterska när
man t.ex. vet vilken tid patienten ska opereras.
Det går dock att välja en tidpunkt direkt om tiden
för t.ex. operation redan är känd när paketet
sätts in.
Signera och öppna listan.
Det går att klicka ur vilka läkemedel i paketet som
man inte vill ska ingå.
Även paket går att ange som favoriter genom att
markera den blåa stjärnan i vyn för sökresultat.
3) Telefonordination
(Inloggad som Sjuksköterska)
Övning
Tips/Kommentar
A
Telefonordinationer görs från fliken NY och genom att
klicka i ikonen för telefonordination. Därefter väljs
ordinatör.
Ikon för telefonordination:
B
Telefonordination med ordinationsmall:
Gör en telefonordination för läkemedlet Ventoline 5
mg/ml, lösning för nebulisator. Detta eftersom
patienten blivit mycket tungandad under kvällen.
Välj en ordinationsmall som motsvarar doseringen:
”en endosbehållare upp till fyra gånger dagligen, vid
behov”.
Vid markering av ordinationsmallen går det att se
en förhandsvisning längst ner.
Information om mallen finns till höger.
Dubbelklick på en mall leder till att man ordinerar
denna på en gång.
8 (23)
Klicka på knappen ordinationsdetaljer för att
kontrollera doseringen och spädningen.
Signera och öppna listan.
C
Telefonordination genom att använda en produkt:
Listan över hur man gör en kortnotation nås från
ikonen:
Gör en ny telefonordination för läkemedlet Furix 10
mg/ml, injektionsvätska.
Kortnotation: 2end
Klicka i ikonen för telefonordination och välj ordinatör
från listan. Sök fram läkemedlet och välj en produkt i
sökträfflistan (välj inte ordinationsmall).
Ordinationer som är mer avancerade med t.ex.
maxdoser eller infusionshastigheter bör göras via
knappen Lägg till dos istället för via kortnotation.
Gör en kortnotation med doseringen:
”2 ml som en engångsdos”
Signera och öppna listan.
4) Ordinera infusioner
(Inloggad som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Ordinera en enkel infusion:
För att sätta en infusionshastighet för en infusion
måste doseringen göras via knappen Lägg till
dos…
Sök fram Ringer-Acetat och klicka på knappen
Ordinationsdetaljer.
Markera fältet Dosering och klicka därefter på
knappen Lägg till dos…
Det går att lägga till produkter till pågående
infusioner genom att högerklicka på
utdelningstillfället i läkemedelslistan och välja
Lägg till produkt.
Välj doseringen 1000 ml en gång per dag, tills vidare.
Välj infusionstiden 8 timmar. Klicka på de två pilarna
för att få en hastighet uträknad.
Spara och därefter Signera och öppna listan.
B
Ändra hastighet för en infusion:
Du vill nu ändra hastigheten för hela
infusionsordinationen som du precis gjorde.
Högerklicka på namnet för ordinationen och välj
Ändra.
Patientens vätskebalans går att se om man söker
fram menyvalet Vätskebalans. Infusioner och
övriga vätskor som registrerats i Utdelningsvyn
summeras här automatiskt efter avslutande,
delregistrering eller påsbyte.
9 (23)
Klicka på knappen Ändra nere till höger under
schemat.
Om man endast vill ändra en enskild utdelning så
högerklickar man på utdelningen ikon istället för
på ordinationens namn.
Välj att antingen ändra hastigheten eller antal timmar
som infusionen ska gå in på. Förslagsvis kan du ändra
så att infusionen ska ges på 4 timmar.
Uppdatera även infusionshastigheten med
dubbelpilarna enligt uppgift A.
Spara och därefter Signera och öppna listan.
C
Ordinera en upprepad infusion:
Sök fram ordinationsmallen för Rehydrex som heter
Uppvätskning med doseringen ”enligt särskild
ordination (eo)” och välj Signera.
När sjuksköterskan sedan ska administrera
infusionen kommer volym och kommentaren om
hastighet att synas och kan på så sätt anges.
Detta steg upprepas när man vill ge ytterligare en
infusion.
Sedan ska du från Läkemedelslistan högerklicka på
infusionen och välja Extra utdelningstillfälle.
Ange vilken tid infusionen ska ges, förslagsvis nu på en
gång, och ange volymen 1000 ml. Skriv därefter in
Infusionshastighet: 250 ml/tim, i fritextrutan
Kommentar.
Lägg till.
D
Lägga till produkt till en infusion:
Patienten behöver ytterligare natrium och kalium.
Dessa läggs till Rehydrex-infusionen genom att
högerklicka på utdelningen och därefter Lägg till
produkt.
Sök fram Addex-Natrium, Lägg till och dosera: 40
mmol.
Sök även fram Addex-Kalium, Lägg till och dosera:
20 mmol.
Lägg till.
Det går att lägga till tillsatser på ett pågående
dropp. Observera då att en viss mängd
infusionsvätska redan har givits till patienten, så
tillsatserna spädes då i en mindre mängd
infusionsvätska. Därför viktigt med
kommunikation mellan läkare och sjuksköterska
när detta ska göras.
Default för enheten på tillsatserna i detta fall är
”ml”. Tänk därför på att ändra till ”mmol”.
10 (23)
5) Ordinera vaccin
(Inloggad som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Ordinera vaccin:
Knappen Vaccinationskort i Vaccinationslistan
visar administrerade och planerade vaccinationer
för patienten. Detta går även att skriva ut till
patienten.
Välj Sök efter: Läkemedel och sök fram vaccinet FSMEIMMUN Vuxen och dosera enligt följande:
En dos ska ges idag och den andra dosen efter en
månad (fyra veckor).
Förslag på dosering:
Alternativ 1) Kortnotation: 1 var 4v i 2dos
Alternativ 2) Via knappen Lägg till dos… och periodisk
dosering. 1 dos var 4 vecka, slut efter 2
utdelningstillfällen. Spara.
Tips: Om man vill lägga till ytterligare en dos om
ett år används knappen Lägg till dos... Varje dos
avslutas efter ett utdelningstillfälle och
funktionen Spara och lägg till används efter varje
dosering.
Signera och öppna listan
B
Fliken Vaccinationslista:
Här återfinns patientens samtliga vaccinationer, både
planerade och givna.
Klicka på knappen Vaccinationskort för att se vilka
vaccinationer patienten har fått och vilka som är
planerade.
Vaccinationer som ska ges genererar
utdelningstillfällen och återfinns, precis som
andra läkemedel, i Utdelningsvyn.
11 (23)
6) Nutritionsprodukter
(Inloggad som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Ordinera en nutritionsprodukt med
utdelningstillfällen:
När dosen är administrerad uppdateras intaget i
vätskebalansen.
Välj Sök efter: Läkemedel och sök därefter fram
Fortimel, med valfri smak och sort. Klicka på knappen
Ordinationsdetaljer.
I detta fall anges doseringen i ”ml”, så kontrollera
hur stor varje förpackning är.
Dosera: en förpackning, tre gånger dagligen tills
vidare.
Signera och öppna listan.
Söker man istället fram nutritionsprodukter från
valet ”Sök efter: Nutritionsprodukter” så kan
endast recept skrivas. Detta ska dock enbart
göras till personer under 16 år. Till övriga
patientgrupper används andra rekvisitionssystem.
7) Förbrukningsartiklar
(Inloggad som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Skriv recept på en förbrukningsartikel:
Förbrukningsartiklar går även att söka fram via
artikelnummer i sökvyn.
Välj Sök efter: Förbrukningsartikel och sök därefter
fram Bayer Contour teststickor. Klicka på knappen
Lägg till och gå till utkorgen.
Välj antal förpackningar, antal uttag och skriv
eventuellt en instruktion.
Registrera.
Kontrollera receptet i fliken Förbrukningsartiklar.
Högerklicka på receptet och välj Visa detaljer.
Det går att förnya recept på förbrukningsartiklar
genom att högerklicka på receptet och välja Lägg
i utkorgen.
12 (23)
8) Överföra läkemedel
(Inloggad som Läkare)
OBS! Nedan övningar förutsätter att vald övningspatient har Obedömda
behandlingar i sin läkemedelslista, dvs läkemedel som är överförda från
en tidigare version av COSMIC.
Överföring av en obedömd behandling leder till att övningsmöjligheten
därefter är förbrukad för aktuellt läkemedel på aktuell patient.
Saknar patienten Obedömda behandlingar i sin läkemedelslista går det
inte att återskapa.
A
Övning
Tips/Kommentar
Överföra ett läkemedel genom valet Överför:
”Visa gammal ordinationsinformation” ger
information om hur ordinationen såg ut i R8.0.
Överför ett läkemedel via högerklick och välj
Överföra.
Kontrollera alltid om det finns ytterligare information i
ordinationen genom att klicka på knappen Visa
gammal ordinationsinformation. Om det finns
information under rubrikerna Patientinstruktion och
Vårdpersonalinstruktion kan dessa läggas in i lämpligt
fält.
Det går även att sätta ut en ordination via
högerklick. Självklart ska inaktuella ordinationer
inte överföras, utan sätts istället ut.
Beroende på vilken typ av information som finns i
den gamla ordinationen, kopieras den in i
lämpligt fält
Ange en lämplig Ordinationsorsak under rubriken
läkemedel.
Kontrollera sammanfattningen av ordinationen längst
ner i bild och slutligen Signera och öppna listan.
B
Överföra ett läkemedel genom valet Överföra med
mall:
Överför ett läkemedel via högerklick och välj Överföra
med mall. Om det finns en mall så presenteras denna,
annars får man klicka knappen Avbryt nere till höger
och istället välja högerklicksvalet Överföra.
Markera en lämplig mall med rätt dosering och notera
sammanfattningen längst ner samt eventuell
informationstext under rubriken Om mallen till höger
i bild.
När du har kontrollerat att mallen stämmer överens
med ordinationen väljer du Signera och öppna listan.
Knappen Signera och öppna listan blir klickbar
först efter att alla obligatoriska fält är ifyllda.
Om man inte vill ändra något i mallen så väljer
man Signera direkt istället för att gå in i
Ordinationsdetaljer.
Knappen Visa gammal ordinationsinformation
återfinns även i denna vy.
Överföra med mall används även för läkemedel
som avregistrerats, eller från innan SIL-databasen
infördes. Inget sökresultat kommer att
presenteras, utan lämplig produkt måste sökas
fram.
13 (23)
C
Överföra ett läkemedel som har doseringen Enligt
schema:
OBS! Denna övning förutsätter att vald övningspatient
har ett läkemedel som är ordinerat enligt schema
under rubriken Obedömda behandlingar.
Högerklicka på läkemedlet och välj Överföra.
Ordinationer som är gjorda enligt särskild
ordination måste alltid fyllas i då ingen
information om dos följer med.
Vill man upprepa t.ex. ett veckoschema så klickar
man på knappen Upprepa uppe i det högra
hörnet. Här kan man upprepa schemat ett visst
antal veckor eller välja tills vidare.
Ange en lämplig Ordinationsorsak under rubriken
läkemedel.
Kontrollera doseringen i fönstret Visa gammal
ordinationsinformation och klicka på den gröna pilen
för att visa schemat.
Ange nu doseringen direkt i schemat i fönstret
Dosering genom att dubbelklicka i varje aktuell ruta.
Signera och öppna listan.
9) Läkemedelslistan
(Inloggad som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Godkänn läkemedelslistan för administrering:
Godkännande av läkemedelslista motsvarar
dagens Inskrivningsbeslut läkemedel.
Godkänn läkemedelslistan för administrering av
utdelningar på avdelning, genom att klicka på
knappen Genomgång och administrering, fylla i
obligatoriska fält och Signera.
Läkemedelslista och Utdelningsvy markeras med
en grön linje och sjuksköterska kan administrera
utdelningar från Utdelningsvyn utan att behöva
ange motivering för varje utdelning.
Håll muspekaren över den gröna linjen för att se
när listan godkänts och när den eventuellt
avslutas.
Avsluta godkännande:
Godkännandet avslutas av läkare, t.ex. i samband
med utskrivningssamtal. Klicka på knappen
Genomgång och administrering. Ange en text i
det övre fältet. Om patienten ska gå hem direkt
så väljer man att bocka i alternativet ”Avsluta
godkännande”.
14 (23)
Om patienten inte går hem direkt utan någon
timme senare eller 1-2 dagar senare (helg) så kan
man ange ett datum i framtiden för avslutande
av godkännande. Vill man att godkännandet ska
avslutas automatiskt när vårdkontakten avslutas
så bockar man istället i alternativet ”Avslutande
av vårdkontakt”. Signera.
B
Historisk läkemedelslista:
Välj knappen Historisk lista och sök fram en tidpunkt
bakåt i tiden, exempelvis två timmar bakåt.
Läkemedelslistan som var aktuell vid just det tillfället
kommer nu att presenteras.
C
Ändra en dosering:
Ändra doseringen för läkemedlet Ipren 400 mg
genom att högerklicka på det i läkemedelslistan och
välj Ändra…
Funktionen är användbar för att få en
uppfattning om vilka läkemedel en patient hade
vid ett givet tillfälle. Observera att listan enbart
presenterar aktuella läkemedel för angivet datum
och tidpunkt.
Om du har zoomat och inte hittar tillbaka till
”nutid” kan du använda ikonen:
Det går att ändra dosen för ett specifikt
utdelningstillfälle genom att högerklicka på just
den dosen i läkemedelslistan och välja Ändra dos.
Använd knappen Rensa om du ska ändra en
ordination som består av flera doseringar. Detta
Klicka nu på knappen Ändra nere till höger eller ändra eftersom det är den enklaste metoden i dessa
dosen direkt i rutan för kortnotation.
lägen. Alternativt att ändring görs direkt i
kortnotationen.
Ändra doseringen till:
1 tablett 2 gånger per dag, tills vidare.
D
Spara och därefter Signera och öppna listan.
Avsluta en läkemedelsbehandling:
Sätt ut läkemedlet Duroferon genom att från
Läkemedelslistan högerklicka och välj Sätt ut.
Ange en utsättningsorsak, exempelvis ”Uppnådd
effekt av läkemedlet, och eventuellt en kommentar.
Sätt ut.
E
Extra utdelningstillfälle:
Lägg till ett extra utdelningstillfälle för Ipren genom
att högerklicka på ordinationen i läkemedelslistan och
välj Extra utdelningstillfälle.
Välj en tidpunkt för utdelningstillfället.
Det är obligatoriskt att ange en utsättningsorsak.
Det går även att välja ett datum och tid när
behandlingen ska sättas ut. Ändrar man
ingenting så sätts det ut direkt.
Makulera används när man uppenbarligen har
ordinerat fel, t.ex. på fel patient.
15 (23)
F
Kryssa en utdelning:
Kryssade utdelningar går att makulera via
högerklicksvalet Visa logg.
Kryssa ett valfritt utdelningstillfälle, som ligger framåt
i tiden, genom att högerklicka och välj Kryssa.
G
Pausa och återstarta en behandling:
Välj en läkemedelsordination, förslagsvis med många
utdelningstillfällen (för att få det att fungera i detta
sammanhang), och pausa behandlingen genom att
högerklicka och välja Pausa.
Valet Makulera en paus finns inte. Gör då istället
så här:
1. Ändra paus och ange dagens datum och nutid
(om pausen är satt till framtid).
2. Nu kan du välja alternativet Återstarta
Välj en tidpunkt (nutid) som pausen ska börja gälla.
Återstarta ordinationen genom att högerklicka och
välj Återstarta. Välj tidpunkten som pausen ska
upphöra.
H
Lägg till doser för läkemedlet Waran:
Högerklicka på en enskild utdelning och välj Ändra
dos.
I
På detta sätt kommer sjuksköterskan nu att se
denna dosering vid administrering av läkemedel.
Görs inte detta kommer endast ett frågetecken
att synas.
Skriv in en dosering och upprepa detta för doseringar
en vecka framåt.
Det går även att högerklicka på ordinationen och
välja Ändra. Därefter går man till doseringen och
ändrar doserna som är markerade med ett
frågetecken, till ett faktiskt antal tabletter, direkt
i schemat till höger genom att dubbelklicka.
Lägg till doser för insulinet Humalog:
Testa även att lägga till en fast dosering genom
att högerklicka och välja Ändra. Skriv in en
kortnotation med olika antal enheter för frukost,
lunch och middag. Denna dosering kan då ändras
direkt i kortnotationen istället för att högerklicka
på varje frågetecken.
Högerklicka på en enskild utdelning och välj Ändra
dos.
Skriv in en dosering och upprepa detta för ett par
doser.
Signera och öppna listan.
J
Egenmedicinering:
Skriv in egenmedicinering genom att klicka på
knappen Egenmedicinering.
Exempelvis: Johannesört, 1 tablett två gånger per
dag.
Egenmedicinering kan t.ex. vara naturläkemedel
som patienten använder och som det finns värde
av att ha med i läkemedelslistan.
Egenmedicinering genererar inga
utdelningstillfällen.
Sätts ut och makuleras som andra läkemedel.
16 (23)
K
Självadministrering:
Högerklicka på läkemedlet Pulmicort och välj
Självadministrering och välj tills vidare.
L
Registrera en överkänslighet:
Registrera en överkänslighet genom att högerklicka
på valfritt läkemedel och välj Skapa
överkänslighetsvarning.
Ett förslag är att registrera att patienten exempelvis
har blivit tungandad av läkemedlet Ipren.
Självadministrering avser läkemedel som
patienten sköter själv, exempelvis inhalatorer.
Självadministrering utförd från läkemedelslistan
kan avbrytas via högerklick/Självadministrering.
Ju fler tecken i ATC-koden desto mer specifik blir
varningen.
Uppdatera läkemedelslistan med hjälp av
tangenten F5!
Tänk på att du kan behöva registrera varningen
för andra ATC-koder också då en substans kan
återfinnas inom flera olika grupper.
Välj en ATC-kodsnivå och välj sedan Allvarlighetsgrad
samt Visshetsgrad.
M
Ange eventuell kommentar och Signera.
Läkemedelsberättelse:
Gör en läkemedelsberättelse genom att klicka på
knappen Berättelse.
Läkemedelsberättelsen kan skrivas ut till
patienten inför t.ex. hemgång efter ett
vårdtillfälle.
Läkemedelsberättelsen återfinns under ikonen
Välj vilken tidsperiod berättelsen ska visa och klicka ur
de läkemedel som inte ska visas.
Övrig information kan anges i rutan Information.
Signera.
Ikonen hittar du ovanför förhandsgranskningen
av utdelningarna i Läkemedelslistan.
Läkemedelslista till patienten skrivs ut samtidigt
som man skriver ut Läkemedelsberättelsen.
Om man klickar på en rad visas en
förhandsgranskning längst ner.
17 (23)
10) Recept
(Inloggad som Läkare)
A
Övning
Tips/Kommentar
Skicka recept på en befintlig ordination:
Från Cosmic drift väljer man knappen Skicka erecept, men i övningsmiljön måste knappen
Registrera användas eftersom det inte finns
någon koppling till e-recept.
Skicka recept på läkemedlet Waran genom att
högerklicka på det i Läkemedelslistan eller
Receptöversikten och välj Skriv recept…
Välj en förpackning på 100 tabletter, skriv eventuellt
en instruktion och klicka därefter på knappen
Registrera.
B
Skicka recept på en ny ordination:
Primärvården kommer att ha Recept förvalt.
Markera Recept högst upp i fliken Ny.
Sök fram läkemedlet Sertralin 50 mg
och välj Ordinationsdetaljer (alternativt dubbelklicka).
Det går att ändra dosering från Receptvyn via
knappen Ändra ordination.
I patientinstruktionens högra fält (i utkorgen) kan
Dosera med kortnotation: en tablett en gång dagligen, man skriva en instruktion till patienten. Om
tills vidare.
texten överskrider teckenbegränsningen så går
det ändå att förhandsgranska och skriva ut hela
Lägg i utkorgen och välj där förpackning och hur
instruktionen och ge till patienten.
många uttag patienten ska få. Välj om ordinationstid
ska visas på receptet genom att bocka i/ur rutan, skriv Om patienten redan har en ordination på det du
eventuellt en patientinstruktion om det behövs och
vill förskriva, högerklicka då på ordinationen i
lägg till en startförpackning genom att klicka på det
Läkemedelslistan och välj Skriv recept.
gröna pluset.
Klicka slutligen på Registrera.
C
Makulera recept:
Gå till Receptöversikten och makulera receptet för
Sertralin som du tidigare registrerade genom att
högerklicka på den gula raden och välj Makulera
recept.
Nytt i och med R8.1 är att man vid makulering av
recept inte längre behöver ringa apoteket för att
få recepten makulerade i deras system.
Ange en makuleringsorsak, exempelvis ”fel patient”
D
Förnya recept:
Förnya receptet du tidigare skrev på Waran genom att
högerklicka på den vita raden med läkemedelsnamnet
och välj Förnya recept.
Välj antal förpackningar och antal uttag och
Registrera.
Recept kan även förnyas direkt i Läkemedelslistan
genom att högerklicka på ett läkemedel och välja
Förnya recept.
18 (23)
Högerklicka sedan på den gula receptraden och välj
Visa receptinformation.
Testa även att förnya recept från Patientöversikten
via högerklick.
E
Skriv flera recept samtidigt:
Lägg till flera recept i utkorgen genom att från
Receptöversikten eller Läkemedelslistan markera ett
antal ordinationer (använd Ctrl-tangenten för att
markera flera). Från Receptöversikten väljs endast de
vita raderna.
Det går att lägga till olika typer av produkter
(t.ex. läkemedel och förbrukningsartiklar) till
Utkorgen och skicka recept för dessa samtidigt.
Högerklicka och välj Skriv recept (det går även att
använda knappen längst ner till höger).
Välj antal förpackningar och ange övrig information
för varje recept och Registrera.
F
Recept med hjälp av ett paket innehållande olika
typer av produkter:
Börja med att välja Sök efter: Paket. Sök fram paketet
som heter Diabetes typ 1 (vuxen). Lägg till och gå till
Utkorgen.
Välj Ändra ordinationen för Levemir då denna, i detta
paket, inte har några doseringar angivna.
Vanligtvis så kommer man inte att ange någon
dosering för måltidsinsulin (i detta fall
Novorapid), men vill man göra det kan man
ersätta ? med en dosering via kortnotation.
Exempel på hur en kortnotation kan se ut för
måltidsinsulin:
10 kl8 + 8 kl14 + 12 kl20 tv
Doseringsförslag för Levemir: 10 E en gång dagligen
klockan 20, tills vidare.
När doseringen har angivits läggs denna åter i
Utkorgen.
Kontrollera att antal förpackningar och uttag verkar
rimligt och Registrera.
G
Skicka recept på ett licensläkemedel:
Högerklicka på licensläkemedlet TerramycinPolymyxin B och välj Skriv recept.
För licensläkemedel finns inga förpackningar att välja,
så istället skrivs det totala behovet i fritextrutan till
höger under rubriken Patientinstruktion. Detta är
obligatoriskt och markeras med en orange markering.
Tänk även på att det måste finnas en godkänd
licensansökan!
19 (23)
Skriv exempelvis:
”Totalt behov: 1 tub (15 g)”
Fyll i antal uttag och övrig relevant information.
Registrera.
11) Utdelningsvyn
(Inloggad som Sjuksköterska)
OBS! Nedan övningsuppgifter förutsätter att vald övningspatient har
ordinerade läkemedel och med fördel även en godkänd läkemedelslista,
för att du ska kunna öva på att administrera läkemedel.
Om din övningspatient saknar ordinerade läkemedel, måste du göra
uppgift 11A.
A
Övning
Tips/Kommentar
Ordinera läkemedel och godkänn läkemedelslistan
för administrering:
Om vald övningspatient saknar Remiss och
Vårdkontakt måste detta skapas först, innan
ordination kan göras.
Om din patient saknar läkemedel kan du logga in som
Läkare och gå in på menyvalet Läkemedelslista.
Därefter går du till fliken Ny och väljer Sök efter:
Paket.
Sök fram paketet som heter Utdelningsvyn
(läkemedelslista). Välj knappen Signera och öppna
listan nere till höger.
Från Läkemedelslistan ska du nu klicka på knappen
Genomgång och administrering. I detta fönster
måste du skriva något i rutan. Övriga val som behövs
är redan förvalda.
Signera.
Logga ut och därefter in igen som Sjuksköterska. Det
finns nu läkemedel som du kan administrera och
använda i kommande uppgifter.
B
Administrera ett utdelningstillfälle:
Väljer du knappen Administrera så registreras
utdelningen direkt i nutid. Väljer du högerklick och
Markera en dos för Alvedon och klicka på knappen Administrera kan du själv ange tidpunkt och
Administrera eller högerklicka och välj Administrera.
kommentar för administreringen.
20 (23)
C
Administrera flera utdelningstillfällen:
Klicka på ikonen Markeringsområde högst uppe i det
högra hörnet. Pelaren går att flytta med musen samt
göra bredare/smalare. Markera flera doser med
pelaren.
Klicka på knappen Administrera.
Kontrollera listan och klicka på knappen Administrera.
Det går även att markera flera doser manuellt
genom att hålla inne Ctrl-tangenten och klicka på
de doser man vill administrera.
OBS! Läkemedel såsom infusioner eller sådant
som ska spädas går inte att administrera
samtidigt som andra läkemedel och måste därför
göras separat.
Ikon för Markeringsområde:
Avmarkera pelaren genom att återigen klicka på
symbolen.
D
Efterregistrering:
Efterregistrera en utdelning av läkemedlet Enalapril
eftersom du kommer på att du glömt göra det under
morgonen.
Knappen Administrera ska ej användas, om man
vill ändra tid för administreringen eller om man
vill skriva en kommentar, eftersom dosen då blir
registrerad direkt.
Högerklicka på en dos och välj Administrera. Ändra
tiden för administreringen till 08:00 och skriv gärna en
kommentar om varför du efterregistrerar.
Administrera.
E
Vid behov:
Högerklicka i Utdelningsvyn för Bricanyl och välj Lägg
till ny utdelning.
Klickar man på symbolen ∑ så visas en summering
av dagens administrerade doser.
Det går även att bläddra bakåt i tiden för att se
summeringen för en annan dag.
Administrera dosen.
F
Makulera ett utdelningstillfälle:
Högerklicka på utdelningstillfället för Alvedon, som
tidigare registrerades, och välj Visa logg.
Efter makulering visas utdelningstillfället åter
som ”odelat” och hamnar på sin ursprungliga
utdelningstid.
Markera aktuell händelse och klicka på Makulera.
G
Iordningställande och kommenterande av dos:
Högerklicka på läkemedlet Piperacillin/Tazobactam
och välj Iordningställ.
Om man vill iordningställa eller administrera på
en gång (signering i nutid), utan att få upp
registrerafönstret, så väljer man knapparna
längst ner i bild istället för att högerklicka.
Kontrollera spädning/blandning i dialogen till vänster.
Ange en kommentar och klicka på knappen
Iordningställ.
H
Generella direktiv:
Observera att det går att sortera efter indikation,
namn, etc. samt filtrera genom att skriva något i
rutan Filtrera.
21 (23)
Dela ett läkemedel via generella direktiv genom att
klicka på knappen Generella direktiv längst ner till
vänster.
Välj att visa generella direktiv på Region Uppsala i
listan uppe till vänster.
Välj läkemedlet Ranitidin och klicka sedan på Signera
och administrera.
I
Dela ytterligare ett läkemedel via generella direktiv:
Denna gång har du dock glömt bort att registrera en
utdelning du gjorde för en timme sedan. Välj
läkemedlet Sobril och klicka på knappen
Administreringstid, nere till vänster.
Signera och administrera leder till en registrerad
delning.
Signera och visa i utdelningsvyn ger bara ett
utdelningstillfälle som sedan måste
registreras/administreras.
Ett generellt direktiv kan sättas ut från fliken
Läkemedelslista genom att högerklicka på det
och välja Sätt ut. Valet Makulera ordination
används om du t.ex. har valt fel patient.
Välj en tid som ligger en timme bakåt i tiden och
klicka på knappen Ändra.
Därefter kan du göra som i uppgiften ovan.
J
Iordningställ läkemedel inför permission:
Markera ett par doser av läkemedlet Alvedon genom
att hålla inne Ctrl-knappen. Välj därefter knappen
Iordningställ.
Först visas ett obligatoriskt kommentarsfält som vill
veta om framtida doser ska iordningställas. Skriv en
text och klicka ok.
OBS! Det går inte att högerklicka och välja
Iordningställ när man vill markera flera doser, då
måste knappen längst ner i bild användas.
Om knappen Iordningställ och överlämna inte är
klickbar så saknas uppgift om antal tabletter,
scrolla därför till höger och fyll i fältet markerat
med en orange ring.
I rutan som därefter dyker upp går det att ange
ytterligare information såsom kommentar om man
skrollar till höger.
K
Välj sedan Iordningställ och överlämna.
Markera en dos som självadministrerad:
Högerklicka på en utdelning av läkemedlet Humalog
och välj Självadministrering.
L
Hoppa över en dos:
Hoppa över ett utdelningstillfälle för läkemedlet
Alvedon genom att högerklicka på det och välj Hoppa
över.
Sjuksköterskor kan ange att enstaka doser är
självadministrerade.
Mer information om självadministrering, t.ex.
sjuksköterskans avstämning med patienter som
självadministrerar, finns i Standardrutin för
läkemedelshantering i Cosmic R8.1.
Det går att makulera en dos som hoppats över
genom att välja Makulera via högerklicksvalet
Visa logg.
22 (23)
Ange en kommentar. Exempelvis: ”Patienten är på
undersökning”.
M
Starta en infusion:
Starta infusionen för Ringer-Acetat genom högerklick
och Starta.
Eftersom vi gör förändringar för infusioner så snabbt
inpå varandra i följande övningar så kan systemet
klaga på att förändringar görs inom samma minut.
Vänta därför alltid minst en minut mellan uppgifterna
M-Q.
N
Byta påse för en infusion:
Gör ett påsbyte för samma infusion genom högerklick
och välj Byte av påse.
Det finns tre typer av infusioner i Cosmic R8.1;
vanlig infusion (t.ex. infusion antibiotika),
kontinuerlig infusion, där endast en maxvolym är
angiven (t.ex. Ringer-Acetat, max 2000 ml/dygn),
infusioner vid t.ex. uppvätskning, där flera
infusioner av samma läkemedel ordineras i följd,
med varierande hastighet och/eller tillsatser.
Om det inte går att genomföra ett påsbyte i
denna uppgift, kan du behöva vänta en minut
från det att du har startade infusionen i
föregående uppgift. Detta gäller även i
kommande övningsuppgifter.
Ange hur mycket av infusionen som gått in och hur
stor volymen i den nya påsen är.
Godkänn genom att klicka på Byta påse.
O
Delregistrera en infusion:
Hastigheten för infusionen ska nu höjas. Gör därför en
delregistrering genom högerklick.
Vid delregistrering kommer den volym som gått
in i patienten att direkt hamna i listan för
Vätskebalans.
Delregistrering kan göras innan brytpunkten för
Ange hur stor mängd som gått in i patienten och en ny att volymen ska presenteras i Vätskebalansen.
hastighet. Klicka på knappen Delregistrera.
Gå till menyvalet Vätskebalans för att kontrollera att
delmängden har registrerats.
P
Pausa och återstarta en infusion:
Det går att återstarta infusioner med ny
hastighet om så önskas.
Pausa infusionen genom högerklick.
Återstarta den sedan efter någon minut genom
högerklick.
Q
Avsluta en infusion:
Avsluta samma infusion genom högerklick och välj
Avsluta.
Ange hur mycket av infusionen (totalmängden) som
gått in i patienten och klicka på Avsluta.
Vid avslut av infusion registreras även denna
direkt in i listan för Vätskebalans. Detta gäller
även för flytande läkemedel som ges per os.
23 (23)
R
Aktivera ett ”ej tidsatt” paket:
Denna uppgift förutsätter att patienten har fått en
ordination på ett ”ej tidsatt” paket. Logga därför in
som Läkare och ordinera paketet Preoperativ
smärtlindring och ange Referenspunkten: Ej tidsatt.
(Se uppgift A för instruktioner).
Referenstidpunkt kan exv. vara
nutid eller operationstid.
Fortsätt därefter med uppgiften nedan:
Starta ett paket från Läkemedelslistan genom att
högerklicka på paketet Preoperativ smärtlindring,
under rubriken Ej tidsatta, och sedan välja Aktivera.
Aktivera och kontrollera att samtliga läkemedel i
paketet får utdelningstillfällen i Utdelningsvyn.
Administrera samtliga läkemedel!
Avser första dosens utdelningstid