PRESSMEDDELANDE
Frågor kan ställas till:
KG Karlsson, ordförande i Lärarutbildningsnämnden, tel: 0611-86107, mobil: 070-2343602,
e-post: [email protected]
2010-06-10, Helena Lindh, biträdande pressansvarig
Tel: 063-16 57 72, mobil: 070-389 77 72, e-post: [email protected]
Miuns examenstillstånd i ämnesdidaktik ifrågasatt
Högskoleverket ifrågasätter Mittuniversitetets examenstillstånd för forskarutbildning i ämnesdidaktik.
Avsaknad av en tydlig strategi för ämnets utveckling och oklara gränser gentemot ämnet pedagogik är
den kritik som riktas mot Mittuniversitetet.
Högskoleverket pekar även på att lärarlaget och ämneskollegiet är alltför litet och därmed sårbart.
– Vi får ta till oss av kritiken och påskynda vårt pågående arbete. Vi vet att vår miljö är liten och
sårbar och vi jobbar kontinuerligt på att stärka den. Det tar tid att rekrytera den kvalificerade
kompetens som behövs, säger KG Karlsson, ordförande i Lärarutbildningsnämnden vid
Mittuniversitetet.
Att ämnesdidaktiken inte jobbar med skarpa gränser mot pedagogikämnet, är en medveten strategi
vid Mittuniversitetet.
– Vi har sett det som en fördel att inte sätta upp skarpa gränser mot pedagogikämnet. Det har varit,
och är fortfarande, viktigt för oss att kunna nyttja den samlade utbildningsvetenskapliga
kompetensen för att utveckla den ämnesdidaktiska forskningen. Det är ämnet som definierar
frågeställningarna, men metoderna är desamma som inom pedagogiken och där har vi nytta av att
samverka.
Högskoleverket kritiserar också forskarutbildningen inom ämnesdidaktik för att sakna strategi för
ämnets utveckling. Sedan i vintras pågår en utredning inom universitetet vilken bland annat rör just
den ämnesdidaktiska forskningens strategiska utveckling.
– Självfallet kommer också HSV:s rapport om forskarutbildningen att påverka utredningen. Resultatet
av utredningen kommer att presenteras under hösten, säger KG Karlsson.
Allt i Högskoleverkets rapport är inte negativt. Bedömargruppen pekar särskilt på att lärar- och
doktorandgrupperna är nöjda och har hög ambitionsnivå. Högskoleverket konstaterar också att
lärarna är aktiva forskare och engagerade handledare.
Mittuniversitetet är ett multicampusuniversitet med totalt cirka 17 000 studenter, 50 utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom bland annat
Beteendevetenskap, Humaniora, IT & Data, Lärarutbildning, Medier, Naturvetenskap & Teknik, Samhällsvetenskap, samt Vård.
Mittuniversitetets forskning är profilerad i två tematiska områden: Näringsliv och tillväxt samt Livskvalitet och välfärd.
Campus Härnösand – Campus Sundsvall – Campus Östersund
Gemensam telefon: 0771-975000, Gemensam telefax: 0771-975001, E-post: [email protected], Internet: www.miun.se