Nu ska vår region bli SMART:are

advertisement
SMART
Pressmeddelande 15 juni 2016
Nu ska vår region bli SMART:are
Tillsammans med 25 olika företag och regionala aktörer kommer Mittuniversitetet i
projektet SMART att forska och skapa nya affärer inom uppkopplade saker
(Internet of Things) för industrin och smarta samhällen. Totalt satsas 63 miljoner
under en treårsperiod.
Digitalisering är en samhällsutveckling av stor vikt för att bevara konkurrenskraften i
nästan alla typer av verksamheter. Nästa steg i digitaliseringen är att koppla upp olika
enheter omkring oss, fordon, byggnader, maskiner, etc. till internet och utifrån det
skapa tjänster som kan förbättra våra liv och vår miljö.
-
Potentialen inom Internet of Things är lika stor som det har varit för internet i
sig, det betyder att det finns ett Google och ett Facebook runt hörnet som
väntar på att skapas. Visst vore det kul om det händer i vår region, säger
Mattias O’Nils, professor vid Mittuniversitetet och projektledare.
Projektet fokuserar på forskningsutmaningar inom Internet of Things inriktat mot
industri och smarta samhällen. Målet är att skapa förutsättningar för regionens företag
att öka sin kompetens och skapa nya tjänster inom området.
-
Vi ser en stor potential i att koppla upp våra rullstolar för att kunna bli ännu
bättre och ge våra brukare en högre livskvalitet. SMART-projektet är ett
viktigt steg mot att bygga den kompetens vi kommer att behöva inom
området, säger Tomas Stenlund, utvecklingschef mjukvara och elektronik på
Permobil.
Nyligen fattades beslut om finansieringen av projektet och det var startskottet för
verksamheten mot Smarta Samhällen utifrån ett samverkansavtal mellan Sundsvalls
kommun och Mittuniversitetet, där företagen blir en katalysator för att nå konkreta
resultat.
-
Vi är glada över att kunna stötta nytänkande idéer och innovationer i likhet
med detta projekt. Utvecklingen av digitala produkter är inte bara positivt för
utvecklingen av våra verksamheter i kommunen, denna typ av projekt stärker
även Sundsvall ur ett nationellt och globalt perspektiv, säger Peder Björk (S),
kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.
Fakta om SMART:
SMART – Smarta system och tjänster är ett treårigt projekt vid Mittuniversitetet med
en total budget på ca 63 miljoner som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond
(29,6 miljoner), Länsstyrelsen i Västernorrland (4,5 miljoner), Sundsvalls kommun (2
miljoner), KK-stiftelsen (9,6 miljoner), Mittuniversitetet (11,2 miljoner) samt 25 stora
och små företag i Västernorrland och Jämtland (6,3 miljoner). Projektet beviljades
medel den 2 juni och startar den 1 september.
Kontakt
Telefon
E-mail
Web
Campus
+46 (0)10 142 80 00
[email protected]
www.miun.se
Härnösand
Sundsvall
Östersund
Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand
Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall
Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund
1/2
Projektet syftar till att stärka regionens företag och organisationers innovations- och
konkurrenskraft genom att via ökad kunskap och stimulerat tänkande leda till
innovativ användning och skapande av smarta system och tjänster (Internet of
Things). Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden; effektiv
produktion, smarta samhällen och övervakning av stora områden.
Deltagande parter i projektet är: PulpEye, Adal, ShortLink, NordicPeak, EDAB,
Pro&Pro, Elfarm, DeWire, IDAG, IT Säkerhetsbolaget, SSG, Nipsoft, Handelsplatts
Härnösand, Levande Filter, CombiTech, ABB, TeliaSonera, ServaNet, Norrporten,
Mitthem, MittSverige Vatten, Permobil, Bosch Rexroth Mellansel, Vattenfall, Sweco,
LFV, Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland,
Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Åkroken Science Park, Fiber Optic Valley och Bron
Innovation.
Kontakt:
Mattias O´Nils, professor och projektledare SMART, 010-142 87 80, e-post:
[email protected]
2/2
Download