2010-05-06 Gruppindelningar Kundpanel Teknisk service, tisdag 25

advertisement
2010-05-06
Gruppindelningar Kundpanel
Teknisk service,
tisdag 25 maj, kl 08.00-10.30, Handelsboden, Lidbeckska huset:
Sara Höglund, Johannebergs Blomsterhandel
Cecilia Lagergren, Picnic Kommunikation AB
Carina Laurell, OS ID Stallmästaren AB
Tomas Persson, Celadon AB
Ingvar Svensson, Näringslivet i Lidköping
Thomas Vallmar, Department of Doing
Torben Persson, ordförande Teknisk servicenämnd
Kenneth Svensson, 2:e vice ordförande Teknisk servicenämnd
Ann-Sofie Nissfeldt, Teknisk Servicechef
Jan Kristoffersson, Utredningschef VA
Kommunstyrelsegrupp,
tisdag 25 maj, kl 15.00-17.30, Handelsboden, Lidbeckska huset:
Bo Hansson, Anticimex
Tommy Höglund, NEA-gruppen
(kan ej 25/5)
Sten-Eric Lager, ViaCon AB
Johan Lundberg, Johan Lundbergs Information och Kommunikation
Jan Lööf, Näringslivet i Lidköping
Håkan Olofsson, Actea Consulting AB
Henrik Skotth, The Farm
Kjell Hedvall, ordförande Kommunstyrelsen
Carin Lexmon, 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Lars Johansson-Åhl, ledamot Kommunstyrelsen
Kenth Lindström, Kommundirektör
Maria Joelsson, Informationsstrateg
Marcus Johansson, Marknadskoordinator
Claes Arvidson, Meiro Reklambyrå
Samhällsbyggnad,
tisdag 25 maj, kl 19.00-21.30, Handelsboden, Lidbeckska huset:
Lennart Albertsson
Nils Engström, Porslinsstaden Fastigheter AB
Jerker Hellström, Handheld Group AB
Stefan Johansson, Cupola AB
Jeanette Karlsson, Ekenholst Design
Per Leibel, Lidens BoGrönt
Niclas Löfstrand, TI Group Automotive
Pererik Nyberg, Nybergs Buss AB
Claes Ottersten, Ottersten Design
Jonas Sundström, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Hasse Rasetorp, 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Kristina Lundgren, Samhällsbyggnadschef
Torsten Lundin, Planarkitekt
Bengt-Göran Nilsson, Fysisk planerare
Social- och Arbetsmarknad,
onsdag 26 maj, kl 08.00-10.30, Wennerbergsrummet, Stadshuset:
Einar Emilsson, Money 2
(kan ej 26/5)
Berndt Gustafsson, Näringslivet i Lidköping
Ola Göransson, Cellma AB
Irene Persson, Tvättmäster AB
Petter Skantze, Nordic Hangers AB
Annbritt Åström-Hösli, Göran Åströms Åkeri AB
Jan-Erik Bengtsson, ordförande Social- och Arbetsmarknadsnämnden
Kristina Classon, 2:e vice ordf Social- och Arbetsmarknadsnämnden
Elisabeth Rahmberg, Social- och Arbetsmarknadschef
Björn Claesson, Restauranginspektör
Leif Eriksson, Näringslivschef
Lisbeth Nyström, Internationell koordinator
Miljö- och Bygg,
Torsdag 27 maj, kl 19.00-21.30, Sara Videbecksrummet, Stadshuset:
Anders Danielson, Senäte
Jan Fritzh, Galejan Restaurang AB
Göran Karlsson, Rådasand AB
Thomas Kjellström, MC-Konsult
Christian Poucette, Filsbäcks egendom
Poul Rask, ordförande Miljö- och Byggnämnden
(kan ej 27/5)
Kent Folkesson, 2:e vice ordförande Miljö- och Byggnämnden
Ann-Christine Hagaeus, Miljö- och hälsoskyddschef
Tomas Wanneros, Bygglovsingenjör
Ellinor Andersson, Livsmedelsinspektör
Erik Ullnér, Livsmedelsinspektör
Jan Fransson, Utbildningschef
Download