Kyndelsmässodagen 2015
Men namnet kommer ju inte bara av den yttre ceremonin
utan för att det handlar om det stora ljuset: Jesus.
Kyndelsmässodagen är på något sätt den sista dagen som
fortfarande har koppling till Julen. Idag möter vi åter igen
Maria och Josef och det lilla Jesusbarnet. De är på väg till
templet för att göra som seden var: att bära fram sitt barn
inför Herren. De följde traditionen, så som generationer
både före och efter dem gjorde.
Ibland talar vi lite nedlåtande om att göra saker av ”bara
tradition” precis som om vi då inte riktigt menade vad vi
gjorde. Men Maria och Josef fick vara med om att
traditionen fylldes av något helt nytt och överraskande.
Det hände något som de inte alls hade väntat sig, det
invanda blev bärare av inspiration och liv.
Den gamle Symeon blev kallad till templet av Guds Ande
och när han tar Jesusbarnet i famnen utbrister han:
”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har
lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har
berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.”
Symeon såg säkert inget ljus stråla omkring jesusbarnet.
Nej, det var nog som alla andra barn som fördes till
templet. Det var dessutom ett fattigt barn som Symeon tog
i famn. Josef och Maria hade inte råd att offra ett lamm
som man annars brukade utan de fick nöja sig med ett par
duvor. Inget ljus strålar omkring Jesus och ändå säger
Symeon: mina ögon har skådat frälsningen, …ett ljus ..
Är det samma ögon som Selma Lagerlöf talar om i sin
berättelse: Den heliga natten, när gamla farmor säger till
sitt barnbarn:
”Det är inte på ljus och på lampor, som det kommer an,
och det ligger inte vikt vid måne och sol, utan det, som är
nödvändigt, det är, att vi äger sådana ögon, som kan se
Guds härlighet.”
Vi kan också få uppleva hur traditionen blir bärare av liv.
Kankse har Du upplevt någon gång hur det som var invant
och till och med rutinmässigt plötsligt får en ny innebörd.
Du ser det hela i ett nytt ljus. Ljuset från Gud kan stråla
och ge traditionen nytt liv.
Ljus är också den här dagens ämne. Kyndel betyder ”ljus”
–tänk på ordet kandelaber, candle. Kyndelsmässa betyder
ljusmässa. Namnet kommer av att alla ljus som skulle
användas i kyrkan under kommande år skulle invigas på
Kyndelsmässan den här dagen.
Ljuset från Gud, Jesus Kristus, kom för att ge oss liv och
frälsning. Symeon talade om ett ljus åt hedningarna och
hedningarna är vi. Alla som inte är judar kallas i Bibeln för
hedningar. Ljuset är till för alla – för dig och mig. Jesus
har kommit för att lysa upp ditt Liv.
Tänk så beroende vi är av ljuset. Allt i naturen är beroende
av ljus. Och visst är det härligt denna årstiden när dagarna
blir längre och ljusare. Vi vänder oss mot ljuset, de första
solstrålarna för att hämta energi och kraft.
Tänk en vårdag när solen får en liten tussilago att öppna
sig. Själv befinner sig solen 15 miljoner mil bort men ändå
kan den få blomman att öppna sig. Hur är det möjligt?
Därför att solen ger av sig själv, mister en del av sin massa
i form av strålningsenergi som strömmar ut med väldig
effekt. Bara en liten del av denna strålning träffar jorden
men det är nog för att skapa och hålla vid liv alla växter,
djur och människor.
Solen kan vara en bild av Jesus Kristus – det stora ljuset.
Han sänder också ut en strålning: kärleken som utger sig
själv och som har en kraft som är många gånger större än
solens. På samma sätt som solen ger ut av sig själv till den
lilla tussilagon så ger Jesus ut av sig själv till Dig och mig.
Han är det stora ljuset som ger oss kraft att leva.
”Kristus är världens ljus. Han och ingen annan,
Född i vårt mörker, född att bli vår broder …”
Jesus är född rakt in i vårt mörker, rakt in i vår verklighet.
Han har själv fått känna på mörkrets makter. Han blev
utlämnad åt det mörkaste, mörka när han hängde på korset,
övergiven. Men han segrade över mörkret, Gud segrade,
ljuset segrade.
Därför får Du också lita på att ljuset segrar, att Gud bär dig
genom de mörka perioderna i livet. För det kommer
förvisso tider i livet när det känns som om alla ljus
slocknar och man mister fotfästet. Då får Du vila i den
förvissningen om att Gud också är där. Han är hos dig i
mörkret och Han hjälper dig igenom tills du ser ljuset igen.
De första orden som Gud yttrade när han skapade
Universum var: Ljus, bli till!
Ljusets ankomst var det första undret i världens historia.
Det är fortfarande ett under när ljuset tränger undan
mörkret i en människas liv.
När Gud gav oss Jesus var det som om ett ljus tändes i
världen. Det blev annorlunda att leva. Det var det som
Symeon förstod och det var det som var anledningen till
hans glädje den dagen i Jerusalems tempel.
Kan du se den lilla tussilagon igen? Visst är den som en
liten sol i gräset. Den reflekterar ljuset ifrån solen och blir
själv som en liten sol. Likadant är det för oss. När vi har
tagit emot ljuset från Jesus så får vi reflektera ljuset och
sprida det vidare till andra. ”Det lilla ljus jag har, det ska få
lysa klart..” sjöng vi med barnen. Så är det. Ljuset skall
inte sättas under skäppan utan ska få lysa.
Guds ljus skall flöda genom dig och mig. Varje människa
är Guds avbild, men en avbild som med tiden smutsats ner.
Därför sände Gud oss en ny, ren avbild: Jesus Kristus.
Den första vårsolen lyser och värmer men den avslöjar
också. Smutsiga fönster och dammiga möbler syns väldigt
väl i vårsolens ljus. Det behövs vårrengöring.
Jag är skapad till Guds avbild. Även genom mig ska Guds
ljus flöda, men jag behöver ständigt rengöra min bild. Jag
behöver avlägsna smuts och damm så att bilden kan
reflektera det stora ljuset. Och rengöringen sker i mötet
med den nya, rena, sanna bilden: Jesus Kristus. Han som
säger:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i
mörker utan ha Livets ljus.”
Bön: Tack, Jesus, för att Du har kommit med ljuset in i
vårt mörker. Tack för att jag får ta emot ljus och värme hos
Dig. Hjälp mig att kunna reflektera ljuset, sprida det vidare
till andra. Gör mina händer varma så att jag kan värma
någon annans händer. Amen.
Dopgudstjänst i Höja
Kyndelsmässodagen 2011
Idag, på Kyndelsmässodagen handlar det mycket om ljus.
Vi är väldigt beroende av ljuset. Visst är det skönt när
dagarna börjar bli lite längre och det är ljust längre på
eftermiddagen. Det finns ett stort ljus som vi inte kan leva
utan – vilket är det?
Ingen av oss, inga djur och inga växter skulle kunna leva
utan det ljuset. Man tänker kanske inte så mycket på det
men så är det. Vad är det för ett ljus?
Solen! Allt i naturen är beroende av solljuset. Och tänk så
glada vi blir när solen tittar fram. Allting blir liksom lite
lättare. När den första vårsolen lyser så ställer vi oss och
vänder ansiktet mot solen för att riktigt hämta ny kraft
efter vintern. Tänk när de första vårblommorna börjar
sticka upp. Snart kan man se de första snödropparna och så
småningom kommer tussilagon. Tycker ni inte att en liten
tussilago ser ut som en sol. Den tar emot ljus från solen
och sedan blir den själv som en liten sol.
Vet ni – Jesus kallar sig själv för ljuset. Han säger: ”Jag är
världens ljus.” Han vill lysa och värma för oss och han vill
hjälpa oss att leva. Vi får hämta kraft och energi hos Jesus.
När Gud gav oss Jesus var det som om ett ljus tändes i
världen. Det blev annorlunda att leva. Vi får ta emot ljus
och värme och energi av Jesus och sedan får vi vara som
tussilagona – som små ljus som sprider det vidare till
andra. Vi får ge vidare ljuset och värmen från Jesus. Hur
kan vi göra det? Jo, genom att vara så som han ville att vi
skulle vara mot varandra: ta hand om varandra, hjälpa
varandra, bry oss om varandra, ge vidare kärlek.
Maria och Josef kom med sitt lilla Jesusbarn till templet,
kyrkan, för att tacka Gud för sitt barn. Det är ju precis så vi
också gör. Bär fram våra barn i kyrkan för att tacka Gud
för det nya livet. Det ska vi göra idag. Filippa ska snart
döpas och då får hennes familj, släkt och vänner säga:
Tack Gud för detta nya liv.Välsigna och bevara henne.
Men inte bara familjen och de som känner henne får säga
så. Alla vi som är med i församlingen, den kristna kyrkan
säger välkommen till henne. Nu är hon också med i den
stora kristna gemenskapen som finns över hela världen,
där Gud är vår Far och där vi alla är barn.
Var vi än finns så får vi känna att vi är en del av den stora
kristna familjen.
Sång: ”Vi får vara med i Guds familj. Det är väl bra. Det
tycker i alla fall jag.”