TECHTUM BLADET
Hösten 2014
Ny hemsida. Tävla och vinn en iPad Air.
Lös korsordet. Svaren hittar du i detta utskick och på vår hemsida. Leta upp Karins e-post adress på
www.techtum.se och skicka svaret till henne. Vi lottar sedan ut priser bland de rätta svaren.
1
Så heter vår leverantör av genetiskt
optimerade polymeraser.
2
PCR-maskiner med tre års garanti kommer
från detta företag.
3
QPCR reaktioner sätter ni upp snabbt och
enkelt med ..... från Dornier-LFT.
4
BiOptic tillverkar en fragmentanalysator med
DNA-penna. Vad heter instrumentet?
5
Trineans lilla instrument för koncentrationsbestämning
av DNA, RNA och proteiner heter så.
6
De två första bokstäverna i Machery-Nagels web
adress (www.??)?
6
7
Vad heter vår tillverkare av vortex, skak och vippbord,
små centrifuger, mm?
7
8
Namnet på världen bästa “proof reading”
polymerase?
9
Namnet på det kit från ArcticZymes som eliminerar
överföring av kontaminering är COD ....
10
.... Advanced tillverkar effektiva homogenisatorer
för alla typer av celler.
1
2
3
4
5
8
9
10
1:a pris är en iPad Air
2:a pris är en korg med norrländska delikatesser
3:e - 10:e en smaskig tårta
Sv
20 ara
14 inn
-11 an
-30
!
Ny leverantör!
ArcticZymes, Norge, producerar rekombinant uttryckta enzymer från flera arktiska arter.
Välj SAP för enkel PCR-cleanup.
Marknadens bästa resultat på endast 15 minuter.
SAP (shrimp alkaline phosphatase) ger snabb och
effektiv enzymatisk rening av PCR-reaktioner före
typning eller sekvensering. Do it A’SAP!
COD UNG
Eliminerar överföring av kontaminering under
QPCR och PCR körningar.
PCR Decontamination kit
Mer information på www.arcticzymes.com
Avlägsnar enkelt allt kontaminerande DNA från
QPCR och PCR mastermixar.
Nyheter och erbjudanden för våra produkter från “Cell till resultat” >>>>
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
- patenterade homogenisatorer från
BulletBlender är en serie tysta, snabba och effektiva homogenisatorer som homogeniserar
genom att skaka proverna kraftigt med kulor. Bulletblender har över 200 publicerade artiklar
och mer än 100 applikationsprotokoll för de flesta typer av provmaterial.
Enkelt handhavande, ingen korskontamineringsrisk, högt utbyte/kapacitet och kalla prover
är några generella fördelar med BulletBlender. Priset och kostnad per prov är andra fördelar.
BulletBlender BLUE
BulletBlender STORM
BulletBlender GOLD
Tar upp till 24 prover i
1,5 ml rör, luftkyld
basmodell för de flesta
applikationer.
Tar upp till 24 prover i
1,5 ml rör, luftkyld, har
kraftigare homogenisering
än Blue.
Tar upp till 24 prover i
1,5 ml rör, kyls med kolsyreis
för RNA arbete, har kraftigare
homogenisering än Blue.
26 296 SEK
26 793 SEK
56 343 SEK
(Ord. pris: 32 870 SEK)
(Ord. pris: 38 275 SEK)
(Ord. pris: 66 285 SEK)
Kampanjpriserna gäller under resten av året!
Nyheter från Macherey-Nagel
Machery-Nagel har ett komplett sortiment av kit för extraktion av DNA/RNA och proteiner. Ett kit från
Macherey-Nagel ger alltid användaren mer än kit från andra tillverkare. Det finns alltid en användarfördel
som t ex att det är enklare att använda, ger bättre kvalité/utbyte eller är billigare. Innovativa lösningar
presenteras kontinuerligt. Byt till Macherey-Nagel för högsta kvalité och bästa pris.
LyseControl ger full kontroll och maximalt utbyte
LyseControl ingår numera i alla Macherey-Nagels kit som innehåller lyseringsvätska. LyseControl
är en blå indikatorvätska som visuellt visar när lysering och neutralisering är klar.
1
Cellpellet med
buffertlösning.
2
Lyseringsbuffer med
tillsatt LyseControl.
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
3
4
Lysering är nästan
färdig.
Provet är klart för
nästa steg.
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
Fler nyheter från Macherey-Nagel
RNA extraktion från celler och vävnad
NucleoSpin RNA® Plus är nästa generations RNA extraktionskit från celler och vävnad. Snabbt och enkelt
med konsekvent bra utbyte. Två spinnkolonner ingår, gDNA Removal column som snabbt filtrerar bort
gDNA samt en för RNA extraktion.
# NucleoSpin gDNA Removal kolonn tar bort tidskrävande rDNase digerering
# Förenklat handhavande - filtrera lysatet och ta bort gDNA i ett steg
# Ny effektivare lyseringsbuffert utan merkaptoetanol eller TCEP
Viral RNA och DNA extraktion från cellfria biologiska vätskor
NucleoSpin®Virus är designat för effektiv isolering av viralt RNA och DNA från serum, plasma eller annan
biologisk vätska. Levereras med färdigblandad Proteinase K lösning för svåra DNA virus.
# Effektiv extraktion från 200 ul eller 400 ul (två laddningar) serum, plasma, etc.
# Från humana eller mammala vätskor
# Färdig lyseringslösning ingår för effektiv lysering
RNA extraktion från FFPE prover
Två nya kit, NucleoSpin ®totalRNA FFPE och NucleoSpin ®totalRNA XS. Varje kit kommer med blåfärgad
paraffinupplösningsvätska för visuell kontroll av fasextraktionen och förenklat borttagande av paraffinet.
Ny lyseringskemi inkluderar borttagandet av “crosslinking” och ger högkvalitativt RNA, allt från miRNA till
stora RNA fragment.
XS är avsett för < 5 mg vävnad och endast 5 ul elueringsvolym (t.ex. vid laser mikrodissektion) medan
standard kittet tar < 50 mg med 30-50 ul elueringsvolym.
# Två kolonnstorlekar anpassade för varierande provmängder
# Små och stora RNA fragment
# Tar bort paraffinet utan xylene
# Praktisk digerering med rDNase i kolonn
# Lysering och borttagandet av “crosslinking” i ett steg
Snabb molekylär biologi-/ sekvenseringskvalité plasmid DNA extraktion
NucleoSpin®Plasmid EasyPure är designat för ultra snabb extraktion av plasmid DNA. Optimerad kolonn
ger högre kapacitet med utbyten på 15 - 30 ugDNA. Hastigheten uppnås genom att kombinera tvätt och
torksteg. 6 preppar tar endast 14 minuter.
# RNase A lösning som är klar för användning
# Kombinerad tvätt och torksteg spar tid - 6 preppar på 14 minuter
Beställ Macherey-Nagel katalogen!
Din “Extractipedia” med 174 sidor extraktionskit.
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
Vad har följande organisationer gemensamt?
Alla rekommenderar KAPA Biosystems genetiskt optimerade polymeraser.
Efter noggrann utvärdering så har de sett att KAPAs genetiskt optimerade polymeraser alltid
ger förbättrade resultat. Polymeraserna är genetiskt designade för att specifikt klara av
problematiska reaktioner som t ex hög GC/AT-halt, inhibitorer, etc. KAPA SYBR FAST är ett
exempel, där polymeraset inte inhiberas alls av SYBR och ger därmed 100% reaktionsutbyte.
Essentiellt för att göra pålitlig expessionsanalys.
Ny
he
r
te
KAPA Hyper Prep Kit för Illumina
n
PA
KA
Signifikant förbättrade resultat.
1 ng – 1 μg startmaterial.
Snabb processering i ett rör.
Resultat inom 2 - 3 timmar.
Kort handhavandetid, 35 min.
frå
Bättre resultat - även för FFPE!
KAPA Stranded mRNA-Seq Kit
För att förstå de mest svårtolkade meddelanden
Ökad GC-tolerans - bättre amplifiering
Identifierar fler gener per körning
500 ng - 4 ug startmaterial
99 % strand specificitet
Inkl. KAPA mRNA Capture Beads
Polymeraserna som gör din dagliga verksamhet enklare
KAPA 2G FAST
KAPA 2G ROBUST
2G FAST är optimerat för att
köra snabbt utan krav på
snabb PCR-maskin och ger
följande fördelar:
2G ROBUST är optimerat för svåra
prover med höga GC-halter och
hög tolerans mot inhibitorer.
# Ni fördubblar PCR-maskinkapaciteten
# GC-halter upp till 86%, även AT rikt.
# Toleransen för GC-halter är bättre
# Ökad tolerans mot inhibitorer som salter,
urea, SDS och etanol
# 2GFAST har bättre känslighet än Taq
# Kör kolonier direkt utan rening
KAPA 2G ROBUST Ready-Mix
KAPA HIFI
HiFi är optimerat för att ge
högsta fidelitet. HiFi klarar
GC < 85% vilket minimerar
bias i amplifieringen:
# Marknadens högsta fidelitet
# Klarar GC-halter upp till 85%
2G ROBUST är värd ett eget kapitel. Optimerade
buffrar tillsammans med Robusts effektiva
enzym gör att ni klarar >95% av all PCR på labbet
med ett och samma protokoll!
Det är faktiskt verklighet. Vi har bevisat det för
många användare. Faktum är att Robust presterar
bättre än de optimerade protokoll vi testat det mot.
Gör det svåra enkelt med KAPA 2G Robust ready-Mix.
# Låg “bias” vid amplifiering av
svåra templat
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
PCR-maskiner med tre års garanti
GeneMax
BIOERs prestandamaskin
Stor 10,4” pekskärm
Snabb, >5 °C/s (guldblock)
Extremt jämn blocktemp
± 0.1 °C över hela blocket
Lagra och flytta program med
USB eller LAN.
Bluetooth (guldblock)
GeneTouch
LifeTouch
Utbytbara block, dubbelblock
med individuell kontroll
6.5” pek skärm
Snabb, >4 °C/s
Mycket jämn blocktemp.,
± 0.2 °C med TAS teknologi
USB och LAN
Gradient 1 - 30 °C
47 900:(Inkl. guldblock)
96-gradientblock (1 - 30 °C)
6.5” pek skärm
Snabb, >4 °C/s
Mycket jämn blocktemp.,
± 0.2 °C med TAS teknologi
USB och LAN
Helt tyst
36 505:-
27 205:-
(Inkl. dubbelblock (2x48)
Exakt gradient
Temperature Auxiliary System (TAS)
Thermoelement i hörnen på
blocket tillför extra värme
för att utjämna temperaturen
över blocket i realtid.
GeneMax har sex TE element och
12 sensorer vilket gör att ni kan
ställa in exakt annealingtemperatur
vid optimering eller när ni vill köra
parallella experiment
BIOER är kvalité
3 års garanti!
Gratis låneinstrument inom 48
timmar vid eventuella fel.
LifeTouch Eco - lågprismaskin med bra prestanda
Gradientmaskin (1 - 30 °C) med 5,7” pek skärm. Snabb, >4 °C/s.
Jämn blocktemperatur, ± 0.3 °C, prestanda helt i paritet med andra
fabrikats basprismaskiner. TAS technology. USB eller via LAN.
Tar alla typer av rör och plattor.
OBS! Endast 2 års garanti!
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
23 780:Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
När du behöver...
... mångsidighet
... precision
... effektivitet
... reproducerbarhet
... väljer du PIRO
PIRO - tar QPCR/PCR set-up ett steg till
Piro från tyska Dornier-LTF är kompakt med hög kapacitet. Utvecklad under ett
samarbete mellan LTF och högteknologiska Dornier, båda från Tyskland.
Piro har marknadens bästa stöd för LIMS och kan styras helt från fil. Intuitiv och
visuell programvara för enkla pipetteringar - välj vilka rör du vill pipettera från,
klicka på målplattan, ange volym och kör! Piro pipetterar “alla” specialformat för
PCR och extraktion.
PIRO - allt annat blev plötsligt gammalt
FastGene FAS Digi - UV-fritt gelfotosystem för EtBr
FastGene FAS Digi är ett känsligt gelfotosystem med
grönt och blått högintensitet LED ljusbord för både
EtBr och gröna färger, tex Midori. FastGene är även
utmärkt för proteingeler och Western blots (ej chemi).
Ger samma känslighet för EtBr som UV bord. DNA
förstörs inte och användare riskerar inte att utsättas
för skadligt UV-ljus.
Zoomoptik med stor bländare för högsta känslighet.
Pentax MX-1 med 12 Megapixel, 3” LCD, f/1.8-f/2.5.
Gelstorlek upp till 160 X 200 mm.
8 Gb SD kort, amberfärgat filter och en förpackning
Midori Green för infärgning av geler ingår. Ljusbord
tillkommer.
Introduktionspris:
31 450:-
Gäller t.o.m. 141220
Ordinarie pris 41 450:-
FastGene Blue/Green - UV-fritt ljusbord för EtBr
FastGene Blue/Green är det första och enda LED ljusbord
som fullt ut ersätter UV-bord. Ni får samma känslighet som
med UV-bord. Det räcker med10-15 sekunders exponering
i UV för att signifikant påverka kloningseffektiviteten negativt.
Gelstorlek upp till 160 X 200 mm.
Introduktionspris:
13 560:Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
Gäller t.o.m. 141220
Ordinarie pris 16 950:-
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
XPOSE ® - ger mer information än koncentration
XPose tar kvalitets- och koncentrationsmätningar av små provvolymer ytterligare ett steg.
XPose gör en fullständig innehållsanalys av proverna utöver traditionell A260 DNA/RNA
kvantifiering. XPose finns i tre versioner:
XPose NGS
• Traditionell A260 DNA/RNA kvantifiering
• Innehållsanalys av DNA/RNA prov från alla källor som
blod, FFPE, celler, växter, mm
• Exakt kvantifiering av PCR produkter
• Exakt kvantifiering av oligonukleotider
XPose MDX
Förutom det NGS klarar så ger den också
• Kvantifiering av infärgningseffektivitet för micro arrays
XPose DSCVRY
•
•
•
•
Traditionell A280 protein kvantifiering
Innehållsanalys komplexa proteinprover
Appar för de flesta kolometriska applikationer för proteinbestämning
Bakteriedensitetsmätning
Antal prover: 1 - 16 prover, 16 prover mäts på 1 minut
Mäter specifikt ssDNA, dsDNA, PCR produkter, oligos, RNA,
proteiner, proteiner direkt i lysat, mm.
DropSense96 - för kvantifiering av många prover
DropSense96 gör allt som XPose och lite till. Hög kapacitet, 96 prover analyseras
på fem minuter. Ladda prover med pipett eller integrera DropSense96 i en robot.
cDrop är en unik programvara för innehållsanalys som ger mer information än
XPose. Ni får kvantifierat ssDNA, dsDNA, RNA, proteiner och extraktionsrester i
en och samma analys.
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]
Qsep 100 analyserar storlek, mängd och kvalité
för era DNA och RNA fragment
Qsep100 är ett kapillärelektroforesinstrument (CGE) som separerar och
analyserar DNA och R
RNA fragment mellan15 - 15 000 b.p. till låg kostnad.
Hastighet: 120 - 300 s/prov
Upplösning: 1 - 4 b.p. < 300 b.p.
Känslighet: 100 pg/ul
Flexibel: 1 - 96 prover/körning
Fyra utbytbara kapillärer: Standard,
snabb, högupplösande och RNA
för olika applikationer. >>>>>>>
Låg körkostnad: 1,30 - 1,90 kr/prov
Enkel att använda - kör direkt på Era
PCR rör, strippar eller plattor.
Utbytbar kapillär
Applikationer:
DNA: Oligo nukleotider, SNP, mikrosatelliter, RFLP, plasmider (time-course studie), gDNA, NGS.
RNA: ssRNA, dsRNA, RNA kvalité med RQN index (RNA Quality Number)
Accelerera din genomiska analys med Fragment Analyzer
Fragment Analyzer från Advanced Analytical är ett kapillärelelektroforesinstrument med
marknadens högsta känslighet. Det gör den lämpad för de svåraste applikationerna som
kvalitets och kvantitetsbestämningar vid NGS. Kapaciteten är hög, speciellt med ett 96-huvud.
Med lågprovkostnad så är Fragment Analyzer första valet för krävande applikationer.
Applikationer:
Kvalitetskontroll av NGS bibliotek
Kvantifiera och kvalitetsbestäm RNA
microRNA analyser
Validera/ kontrollera degradering av
gDNA < 40 000 b.p.
Storleksbestäm fragment upp till 20 000 b.p.
Specifikationer:
Känslighet:
Ner till 5 pg/ul
Upplösning:
Ned till 2-3 bp
Provvolym:
2 ul
Antal prover:
Upp till 288 prover samtidigt
Versioner:
12 eller 96 kanaler
60 000 i rabatt!
Gäller t.o.m. 14-12-31
Techtum Lab AB • Yrkesvägen 5 • 904 20 UMEÅ • Tel 090-778880 • Fax 090-120181
Stockholm Tel 08-56036190 • Klippan Tel 0435-23088 • www.techtum.se • [email protected]