Lab-Nytt

advertisement
Lab-Nytt
Nr 13 2015-05-11
Från: Klinisk mikrobiologi
Virusanalyser – nya beställningsalternativ i ROS
Fr.o.m. 2015-05-05 finns nya beställningsalternativ för CMV DNA/EBV DNA, HSV/VZV
DNA och Enterovirus RNA i ROS
CMV DNA- och EBV DNA-kvantifieringar (PCR)
Dessa analyser kommer nu att finnas valbara som:
- Enbart CMV DNA
- Enbart EBV DNA
- CMV- och EBV DNA, kombinerat
HSV/VZV DNA och Enterovirus RNA (PCR)
Blåsskrap/sekret och cerebrospinalvätska beställs var för sig:
- Blåsskrap, sekret: HSV/VZV DNA
- Cerebrospinalvätska: HSV/VZV DNA Enterovirus RNA
Calicivirus RNA byter namn till Norovirus RNA
Vi har tidigare kallat analysen för ”Calicivirus RNA”. Eftersom analysen enbart gäller
Norovirus inom Calicivirusfamiljen kommer namnet att ändras till ”Norovirus RNA”.
Metoden är densamma som tidigare.
Jonas Blomberg
Specialistläkare virologi
072-587 7115
[email protected]
Klinisk mikrobiologi
Diagnostikcentrum
www.regionostergotland.se
Malin Fredriksson
Leg. biomedicinsk analytiker
010-103 3267
[email protected]
Download