Schema för kursen “Infektion, mikrobiologi och immunförsvar” 6

Version 170210
Schema för kursen “Infektion, mikrobiologi och immunförsvar” 6 mars – 3 juni 2017
Föreläsningssal och tid
Ämne
Föreläsare
Måndag
6/3
Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg,
Medicinaregatan 20
09.00 - 10.00
Upprop, presentation av kursen
Wennerås, Hagberg, Lagging, Quiding-Järbrink,
Nordén, Krut, Hermansson, Lindström
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
Fika
Diagnostiskt självtest
Genomgång av självtest
Nordén
Nordén, Quiding-Järbrink, Tang
Bakterier – vänner eller fiender?
Virusriket
Wennerås
R. Nordén
Allt du redan borde veta om immunsystemet
Bakteriell patogenes I
Bakteriell patogenes II
Quiding-Järbrink
T. Nyström
T. Nyström
Infektioner i världen
Vaccinologi I
Vaccinologi II
R. Andersson
Leach
Leach
Viral patogenes I
Viral patogenes II
K. Nyström
K. Nyström
Torsdag
9/3
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
I Östholm, Medicinaregatan 13
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
Lokal- och systemisk immunitet vid infektioner I
Lokal- och systemisk immunitet vid infektioner II
Lokal- och systemisk immunitet vid infektioner III
Lycke
Lycke
Lycke
Smittspridning och multiresistenta bakterier I
Smittspridning och multiresistenta bakterier II
Gebäck
Gebäck
Fredag
10/3
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
I Östholm, Medicinaregatan 13
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
Infektioner i småbarnsåren I
Infektioner i småbarnsåren II
Infektionsepidemiologi
Wold, Studahl
Wold, Studahl
Dotevall
Antivirala läkemedel I
Antivirala läkemedel II
Lagging
Lagging
Tisdag
7/3
Onsdag
8/3
I Östholm, Medicinaregatan 13
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
B Folkow, Medicinaregatan 9
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
I Östholm, Medicinaregatan 13
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
B Folkow, Medicinaregatan 9
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
Obligatoriska moment är markerade med grått, ansvarig lärare anges med fet stil1
v. 10
v. 11
Föreläsningssal och tid
Måndag
13/3
B Folkow, Medicinaregatan 9
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
12.00- 16.00
Tisdag
14/3
Onsdag
15/3
Torsdag
16/3
Fredag
17/3
Ämne
Föreläsare
Herpesgruppens virus
Smittskyddslagen - skydd för både
smittade och osmittade I
Smittskyddslagen - skydd för både smittade och
osmittade II
Norberg
Dotevall
Dotevall
Sahlgrenska akademins studentkårs arbetsmarknadsmässa ALARM
B Folkow, Medicinaregatan 9
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
Antibiotika I
Antibiotika II
Adlerberth, Bremell
Adlerberth, Bremell
Lunchrummet och konferensrummet, plan 2
Mikrobiologen, Guldhedsg. 10A
13.15 - 15.15
Antibiotika - praktisk övning
Adlerberth, Bremell, Stukát, Flach
Mitrevski, Hermansson, Lindström
Hammarsten
11.00 - 12.00
12.15 - 13.15
Melior – Elektronisk patientjournal
Vad du behöver veta om lab.analyser under din
kliniska placering
Introd. till placeringarna i infektionssjukvården
MRSA-odling på Infektionsklinikens mottagning
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
Bakterier som smittar från djur till människa
Antibiotika III
Antibiotika IV
Wennerås
Adlerberth, Bremell
Adlerberth, Bremell
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
Hud-, mjukdels- och skelettinfektioner I
Hud-, mjukdels- och skelettinfektioner II
Skovbjerg, Johansson
Skovbjerg, Johansson
I Ivarsson, Medicinaregatan 3
09.00 - 10.45
11.00 - 11.45
”Tro eller vetande”
Motståndet mot vaccinationer – Fakta eller myter
Wold, Adlerberth, Strandell
Hedlund
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
Jertborn, Hermansson, Lindström, Hermansson,
Lindström
v. 12
Grupp 1-12 Infektionssjukvård
Grupp 13-24 Mikrobiologi
Måndag
20/3
Tisdag
21/3
Föreläsare
B Folkow, Medicinaregatan 9
09.00-10.45 Introduktion till seminariet
”Infektionsimmunologi”
(Quiding-Järbrink)
11.00 - 11.45 Virus som smittar från djur till
människor (Bergström)
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 1, 2, 3
08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
Gr 4, 5, 6
08.30 - 11.00 gruppundervisning
7, 8, 9
Gr 4, 5
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr10 Borås, Gr 11 Skövde, Gr 12 NÄL 08.00 – 16.00
Kurslab. 2047, Medicinaregatan 3
09.00 - 12.00 Grupp 13-18
Laboration: Attack och försvar vid infektioner
(Quiding-Järbrink/Ahlmanner)
09.00-12.00 Grupp 19-24
Tid avsatt för förberedelse av grupparbetet
”Virtuell laborationsuppgift” (se instruktioner på GUL)
13.00-16.00 Grupp 13-18
Tid avsatt för förberedelse av grupparbetet
”Virtuell laborationsuppgift” (se instruktioner på GUL)
Onsdag
22/3
Torsdag
23/3
Fredag
24/3
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 1, 2, 3
08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 4, 5, 6
08.30 - 11.00 gruppundervisning
7, 8, 9
Gr 6, 7
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 10 Borås, Gr 11 Skövde, Gr 12 NÄL 08.00 - 16.00
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 1, 2, 3
08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 4, 5, 6
08.30 - 11.00 gruppundervisning
7, 8, 9
Gr 8, 9
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 10 Borås, Gr 11 Skövde, Gr 12 NÄL 08.00 - 16.00
13.00 - 16.00 Grupp 19-24
Laboration: Attack och försvar vid infektioner
(Quiding-Järbrink/ Ahlmanner)
Utbildningsdatorsalen, Medicinaregatan 5
Grupparbete: Virtuell laborationsuppgift
(Quiding-Järbrink/ Leach/ J. Andersson)
08.30-10.30 Grupp 21-24
11.00-13.00 Grupp 17-20
14.00-16.00 Grupp 13-16
Kurslab. 2047, Medicinaregatan 3
Laboration och redovisning: Attack och försvar vid
infektioner. (Quiding-Järbrink/Ahlmanner)
09.00 - 11.30 Grupp 13-18
13.00 - 15.30 Grupp 19-24
I Östholm, Medicinaregatan 13
09.00-09.45 Aktuella epidemier (Bergström)
10.00-10.45 Svampinfektioner (Wennerås)
11.00-12.00 Sexuellt överförbara infektioner
(Horal, Lycke)
v. 13
Grupp 1-12 Mikrobiologi
Grupp 13-24 Infektionssjukvård
Måndag
27/3
Tisdag
28/3
Grupp 1-24 Övriga aktiviteter
I Östholm, Medicinaregatan 13
09.00 - 12.00 Tuberkulos: Faran är inte över!
(Lönnermark, Jönsson)
Kurslab. 2047, Medicinaregatan 3
09.00 - 12.00 Grupp 1-6
Laboration: Attack och försvar vid infektioner
(Quiding-Järbrink/Ahlmanner)
09.00-12.00 Grupp 7-12
Tid avsatt för förberedelse av grupparbetet
”Virtuell laborationsuppgift” (se instruktioner på GUL)
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 13, 14, 15 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
13.00-16.00 Grupp 1-6
Tid avsatt för förberedelse av grupparbetet
”Virtuell laborationsuppgift” (se instruktioner på GUL)
VG regionen
Gr 22 Borås, Gr 23 Skövde, Gr 24 NÄL 08.00 - 16.00
Gr 16, 17, 18
19, 20, 21
Gr 16, 17
08.30 - 11.00
gruppundervisning
11.10 - 12.00
undervisningsrond
13.00 - 16.00 Grupp 7-12
Laboration: Attack och försvar vid infektioner
(Quiding-Järbrink/Ahlmanner)
Onsdag
29/3
Utbildningsdatorsalen, Medicinaregatan 5
Grupparbete: Virtuell laborationsuppgift
(Quiding-Järbrink/ Leach/ J. Andersson)
Tid avsatt för förberedelse av grupparbetet
”Virtuell
laborationsuppgift”
(se instruktioner på GUL)
08.30-10.30
Grupp 9-12
11.00-13.00 Grupp 5-8
14.00-16.00 Grupp 1-4
Torsdag Kurslab. 2047, Medicinaregatan 3
”Virtuell laborationsuppgift” (se instruktioner på GUL)
30/3
13.00-16.00 Grupp 13-18
Laboration och redovisning: Attack och försvar vid
Tid avsatt för förberedelse av grupparbetet
infektioner. (Quiding-Järbrink/Ahlmanner)
”Virtuell laborationsuppgift” (se instruktioner på GUL)
09.00 - 11.30 Grupp 1-6
13.00 - 15.30 Grupp 7-12
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 13, 14, 15 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 16, 17, 18 08.30 - 11.00 gruppundervisning
19, 20, 21
Gr 18, 19
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 22 Borås, Gr 23 Skövde, Gr 24 NÄL 08.00 - 16.00
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 13, 14, 15 08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 16, 17, 18 08.30 - 11.00 gruppundervisning
19, 20, 21
Gr 20, 21
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 22 Borås, Gr 23 Skövde, Gr 24 NÄL 08.00 - 16.00
Fredag
31/3
Grupprum; Medicinaregatan 3 (se separat
schema på GUL)
09.00 - 11.30 & 13.00 - 15.30
Seminarieredovisning ”Infektionsimmunologi”
v. 14
Grupp 1-12 Infektionssjukvård
Grupp 13-24 Mikrobiologi
Måndag
3/4
Grupp 1-24 Övriga aktiviteter
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 10.45 Introduktion till seminariet:
”Infektioner i luftvägarna”
(L-M Andersson, Skovbjerg)
11.00 - 11.45 Endokardit (Snygg-Martin)
11.45 - 12.15
13.00-14.45
Tisdag
4/4
Onsdag
5/4
Kursens halvtimma
Urinvägsinfektioner I, II
(Adlerberth, Sörstedt)
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 4, 5, 6
08.00 - 12.00 avdelning
Tid avsatt till förberedelse av grupparbetet
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning ”Tro eller vetande”
Gr 1, 2, 3,
08.30 - 11.00 gruppundervisning
10, 11, 12
Gr 1, 2
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 7 Borås, Gr 8 Skövde, Gr 9 NÄL 08.00 - 16.00
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 4, 5, 6
08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 1, 2, 3,
08.30 - 11.00 gruppundervisning
10, 11, 12
Gr 3, 10
11.10 - 12.00 undervisningsrond
Föreläsningssalen & därefter labsalen
Guldhedsgatan 10A
Laboration: Sårodling
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
(Skovbjerg)
Grupp 19-24
Grupp 13-18
VG regionen
Gr 7 Borås, Gr 8 Skövde, Gr 9 NÄL 08.00 - 16.00
Torsdag
6/4
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 4, 5, 6
08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 1, 2, 3
08.30 - 11.00 gruppundervisning
10, 11, 12
Gr 11, 12
11.10 - 12.00 undervisningsrond
Föreläsningssalen, Guldhedsgatan 10A
09.00 - 11.45
Mentometerövning: Bakterier och antibiotika, virus
och antivirala medel
(Stukát, Hammarström)
VG regionen
Gr 7 Borås, Gr 8 Skövde, Gr 9 NÄL 08.00 - 16.00
Fredag
7/4
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 11.45 Sepsis – ”Rädda Ann”!
(Wold, Hagberg)
v. 15
Måndag
10/4
Gr 1-12 Mikrobiologi
Gr 13-24 Infektionssjukvård
Tid avsatt till förberedelse av grupparbetet
”Tro eller vetande”
Gr 1-24 Övriga aktiviteter
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 16, 17, 18 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
Gr 13, 14, 15 08.30 - 11.00 gruppundervisning
22, 23, 24
Gr 13, 14
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 19 Borås, Gr 20 Skövde, Gr 21 NÄL 08.00 - 16.00
Tisdag
11/4
Föreläsningssalen, Guldhedsgatan 10A
09.00 - 11.45
Mentometerövning: Bakterier och antibiotika, virus
och antivirala medel
(Stukát, Tang )
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 16, 17, 18 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 13, 14, 15 08.30 - 11.00 gruppundervisning
22, 23, 24
Gr 15, 22
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 19 Borås, Gr 20 Skövde, Gr 21 NÄL 08.00 - 16.00
Onsdag
12/4
Föreläsningssalen vån 3 & därefter labsalen
Guldhedsgatan 10A
Laboration: Sårodling
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
(Skovbjerg)
Grupp 7-12
Grupp 1-6
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 16, 17, 18 08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 13, 14, 15 08.30 - 11.00 gruppundervisning
22, 23, 24
Gr 23, 24
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 19 Borås, Gr 20 Skövde, Gr 21 NÄL 08.00 - 16.00
Torsdag
13/4
Skärtorsdag
Fredag
14/4
Långfredag
v. 16
Grupp 1-12 Infektionssjukvård
Grupp 13-24 Mikrobiologi
Grupp 1-24 Övriga aktiviteter
Måndag
17/4
Tisdag
18/4
Annandag påsk
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 10, 11, 12 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
Gr 4, 5, 6
08.30 - 11.00 gruppundervisning
7, 8, 9
Gr 4, 5
11.15 - 12.15 undervisningsrond
VG regionen
Gr 1 Borås, Gr 2 Skövde, Gr 3 NÄL 08.00 - 16.00
Onsdag
19/4
Grupprum, Medicinaregatan
09.00 - 12.00 Redovisning av grupparbete
”Tro eller vetande” (Wold)
Grupp:
1-3
4-6
7-9
10-12
Grupprum:
B1
B2
B3
B4
Lärare:
Flach
Eriksson
Lindh
Nordén
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 10, 11, 12 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 4, 5, 6
08.30 - 11.00 gruppundervisning
7, 8, 9
Gr 6, 7
11.15 - 12.15 undervisningsrond
VG regionen
Gr 1 Borås, Gr 2 Skövde, Gr 3 NÄL 08.00 - 16.00
Torsdag
20/4
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 10, 11, 12 08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 4, 5, 6
08.30 - 11.15 gruppundervisning
7, 8, 9
Gr 8, 9
11.15 - 12.15 undervisningsrond
Föreläsningssalen vån 3 & därefter labsalen
Guldhedsgatan 10A
Laboration: UVI-diagnostik (Helldal)
09.00 - 12.00 Grupp 19-24
13.00 - 16.00 Grupp 13-18
VG regionen
Gr 1 Borås, Gr 2 Skövde, Gr 3 NÄL 08.00 - 16.00
Fredag
21/4
Grupprum; Infektion/Östra sjukhuset &
Medicinaregatan 3 (se separat schema på GUL)
09.00 - 11.30 & 13.00 - 15.30
Seminarieredovisning ”Infektioner i luftvägarna”.
v. 17
Gr 1-12 Mikrobiologi
Gr 13-24 Infektionssjukvård
Gr 1-24 Övriga aktiviteter
Måndag
24/4
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 12.00 Tid avsatt till förberedelse av
HIV/AIDS-dagen
(Se instuderingsmaterial och video-föreläsningar på GUL)
13.00 - 14.45 Introduktion till seminariet:
”Infektioner i CNS”
(Brink, Bergström)
Tisdag
25/4
Grupprum, Medicinaregatan
09.00 - 12.00
Grupp:
1-3
4-6
7-9
10-12
Onsdag
26/4
Redovisning av grupparbete
”Tro eller vetande” (Wold)
Grupprum:
B1
B2
B3
B4
Lärare:
Wold
Eriksson
Lindh
Nordén
Föreläsningssalen och därefter lab.salen
Guldhedsgatan 10A
Laboration: UVI-diagnostik
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Grupp 7-12
Grupp 1-6
(Jönsson)
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 22, 23, 24 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
Gr 16, 17, 18 08.30 - 11.00 gruppundervisning
19, 20, 21
Gr 16, 17
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 13 Borås, Gr 14 Skövde, Gr 15 NÄL 08.00 - 16.00
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 22, 23, 24 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 16, 17, 18 08.30 - 11.00 gruppundervisning
19, 20, 21
Gr 18, 19
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 13 Borås, Gr 14 Skövde, Gr 15 NÄL 08.00 - 16.00
Torsdag
27/4
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 22, 23, 24 08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 16, 17, 18
19, 20, 21
Gr 20, 21
08.30 - 11.00
gruppundervisning
11.10 - 12.00
undervisningsrond
VG regionen
Gr 13 Borås, Gr 14 Skövde, Gr 15 NÄL 08.00 -16.00
Fredag
28/4
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 11.45 HIV/AIDS-dagen (Yilmaz, Edén)
v. 18
Gr 1-12 Infektionssjukvård
Gr 13-24 Mikrobiologi
Gr 1-24 Övriga aktiviteter
Måndag
1/5
Tisdag
2/5
Första maj
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 7, 8, 9
08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
Gr 1, 2, 3
08.30 - 11.00 gruppundervisning
10, 11, 12
Gr 1, 2
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 4 Borås, Gr 5 Skövde, Gr 6 NÄL 08.00 - 16.00
Å Göransson Medicinaregatan 9 och därefter
grupprummen, Medicinaregatan 11.
Professionell utveckling: Grupparbetet om
examination (Quiding-Järbrink, Horal)
09.00 - 12.00 Grupp 19-24
Gr.19 2410
Gr.21 2412 Gr.23 2415
Gr. 20 2411
Gr.22 2413 Gr.24 2416
13.00 - 16.00 Grupp 13-18
Gr. 13 2410 Gr.15 2412
Gr. 14 2411 Gr.16 2413
Onsdag
3/5
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 7, 8, 9
08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 1, 2, 3
08.30 - 11.00 gruppundervisning
10, 11, 12
Gr 3, 10
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 4 Borås, Gr 5 Skövde, Gr 6 NÄL 08.00 -16.00
Gr.17 2415
Gr.18 2416
Gr. 13-15 Plan 5, Infektion, Östra Sjukhuset
Gr. 16-18 Konf.rummet, vån 2, Guldhedsg. 10A
09.00 -12.00 Grupparbete ”Mänskliga rättigheter”
(Beck-Friis, Ruus, Bjarnason)
Gr. 19-21 Plan 5, Infektion, Östra Sjukhuset
Gr. 22-24 Konf.rummet, vån 2, Guldhedsg. 10A
13.00 -16.00 Grupparbete ”Mänskliga rättigheter”
(Beck-Friis, Woxenius, Ruus, Bjarnason )
Torsdag
4/5
Fredag
5/5
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 7, 8, 9
08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 1, 2, 3
08.30 - 11.00 gruppundervisning
10, 11, 12
Gr 11, 12
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 4 Borås, Gr 5 Skövde, Gr 6 NÄL 08.00 - 16.00
Föreläsningssalen vån. 3, Guldhedsgatan 10A
09.00 - 12.00
Klinisk mikrobiologisk rond
(Armannsdottir, Helldal,
Stukát, R. Andersson)
Grupprum; Infektion/Östra sjukhuset &
Medicinaregatan 3 (se separat schema på GUL)
09.00 - 11.30 & 13.00 - 15.30
Seminarieredovisning ”Infektioner i CNS”
v. 19
Gr 1-12 Mikrobiologi
Gr 13-24 Infektionssjukvård
Måndag
8/5
Gr 1-24 Övriga aktiviteter
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
9.00 - 10.45 Introduktion till seminariet:
”Infektioner i mag-tarmkanalen” (Gustavsson,
Liljekvist, Ljung, Quiding-Järbrink)
Tid avsatt till förberedelse inför ”Expertmöte Hepatit”
(Se frågor och video-föreläsningar på GUL)
Tisdag
9/5
Åke Göransson, Medicinaregatan 9 och därefter
grupprummen, Medicinaregatan 1
Professionell utveckling: Grupparbetet om examination
(Quiding-Järbrink, Wennerås)
Onsdag
10/5
09.00 - 12.00
Gr.7 2410
Gr. 8 2411
Grupp 7-12
Gr.9 2412
Gr.10 2413
Gr.11 2415
Gr.12 2416
13.00 - 16.00
Gr.1 2410
Gr. 2 2413
Grupp 1-6
Gr.3 2411
Gr.4 2415
Gr.5 2412
Gr.6 2416
Gr. 1-3 Plan 5, Infektion, Östra Sjukhuset
Gr. 4-6 Konf.rummet, vån 2, Guldhedsgatan 10A
09.00 -12.00 Grupparbete ”Mänskliga rättigheter”
(Persson, Gebäck, Veje)
Gr. 7-9 Plan 5, Infektion, Östra Sjukhuset
Gr. 10-12 Konf.rummet, vån 2, Guldhedsg. 10A
13.00 -16.00 Grupparbete ”Mänskliga rättigheter”
(Persson, Gebäck)
Torsdag
11/5
Föreläsningssalen vån. 3, Guldhedsgatan 10A
09.00 - 12.00
Fredag
12/5
Klinisk mikrobiologisk rond
(Armannsdottir, Helldal,
Stukát, R. Andersson)
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 19, 20, 21 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 gästrond, Melior-övning
Gr 13, 14, 15 08.30 - 11.00 gruppundervisning
22, 23, 24
Gr 13, 14
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 16 Borås, Gr 17 Skövde, Gr 18 NÄL 08.00 - 16.00
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 19, 20, 21 08.00 - 12.00 avdelning
13.00 - 15.00 patientgenomgång, etik
Gr 13, 14, 15 08.30 - 11.00 gruppundervisning
22, 23, 24
Gr 15, 22
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 16 Borås, Gr 17 Skövde, Gr 18 NÄL 08.00 - 16.00
Östra (se separat schema på GUL)
Gr 19, 20, 21 08.00 - 11.00 avdelning
11.00 - 12.00 överläkarmöte
Gr 13, 14, 15 08.30 - 11.00 gruppundervisning
22, 23, 24
Gr 23, 24
11.10 - 12.00 undervisningsrond
VG regionen
Gr 16 Borås, Gr 17 Skövde, Gr 18 NÄL 08.00 - 16.00
Järneken, KK:s aula Östra sjukhuset
09.00 -11.45 Tropikmedicinska infektioner
(Anesten, Hammarström)
12.00 - 12.30 Kursens halvtimma
Biblioteket, Infektion, Östra sjukhuset
13.30 - 15.00 Kursnämnd (Hagberg, Wennerås, Lagging,
L-M Andersson, Krut, Hermansson, Lindström, Ekman,
klassrepr, Erhardsson )
v. 20
Gr 1-12
Gr 13-24
Måndag
15/5
Tisdag
16/5
Järneken, KK:s aula, Östra sjukhuset
09.00 - 10.45 Den infektionskänsliga patienten I, II
(Lindahl, Wennerås)
11.00 - 12.00 Hepatit (Lagging)
Föreläsningssalen, Infektionskliniken,
Östra sjukhuset
09.00 - 11.30 Kliniska utmaningar - interaktiva
patientfall (Studahl)
Onsdag
17/5
Torsdag
18/5
Fredag
19/5
Gr 1-24 Övriga aktiviteter
12.00 - 12.15
Information om tentan (Hagberg)
13.00 – 15.45
Antibiotikaresistens – ett hot mot vår
hälsa I-III (Snygg-Martin, Adlerberth,
Larsson)
Föreläsningssalen vån 3, Guldhedsgatan 10A
09.00 - 11.00 Expertmöte Hepatit
(Lagging, Lindh)
Infektionskliniken, Östra sjukhuset, samling
i föreläsningssalen
Föreläsningssalen och därefter lab. salen
Guldhedsgatan 10A
09.00 - 12.00 Fallpresentation grupp 1-6
(Westin, Hermansson, Lindström)
09.00 - 13.00 Grupp 13-18
Laboration: Diagnostisk infektionsserologi
(Armannsdottir)
Infektionskliniken, Östra sjukhuset, samling
i föreläsningssalen
Föreläsningssalen och därefter lab.salen
Guldhedsgatan 10A
09.00 - 12.00 Fallpresentation grupp 7-12
(Studahl, Krut, Lindström)
09.00 - 13.00 Grupp 19-24
Laboration: Diagnostisk infektionsserologi
(Armannsdottir)
Grupprum; Infektion/Östra sjukhuset &
Medicinaregatan 3 (se separat schema på GUL)
09.00 - 11.30 & 13.00 - 15.30
Seminarieredovisning ”Infektioner i mag-tarmkanalen”
v. 21
Gr 1-12
Gr 13-24
Måndag
22/5
Föreläsningssalen vån 3, Guldhedsgatan 10A
Föreläsningssalen, Infektionskliniken,
Östra sjukhuset
09.00 - 11.00 Expertmöte Hepatit
(Ydreborg, Eilard)
Tisdag
23/5
Onsdag
24/5
Gr 1-24 Övriga aktiviteter
09.00 - 11.30 Kliniska utmaningar - interaktiva
patientfall (Hagberg)
Föreläsningssalen och därefter lab. salen
Guldhedsgatan 10A
Infektionskliniken, Östra sjukhuset, samling
i kandidatrummet
09.00 - 13.00 Grupp 7-12
Laboration: Diagnostisk infektionsserologi
(Armannsdottir)
09.00 - 12.00 Fallpresentation grupp 19-24
(Hagberg, Krut, Hermansson)
Föreläsningssalen och därefter lab.salen
Guldhedsgatan 10A
Infektionskliniken, Östra sjukhuset, samling
i kandidatrummet
09.00 - 13.00 Grupp 1-6
Laboration: Diagnostisk infektionsserologi
(Armannsdottir)
09.00-12.00 Fallpresentation grupp 13-18
(Krut, Hermansson, Lindström )
Torsdag
25/5
Kristi Himmelsfärd
Fredag
26/5
Inläsning
v. 22
Tid och lokal
Aktivitet
Måndag
29/5
Inläsning
Tisdag
30/5
Inläsning
Onsdag
31/5
Inläsning
Torsdag
1/6
Inläsning
Inläsning
Fredag
2/6
Lördag
3/6
Kl. 12.30-18.30
Viktoriagatan 30
Tentamen
Omtentamen sker 29/7 2017 vid det gemensamma omtentamenstillfället för Läkarprogrammet.
Schema för placeringarna i mikrobiologi och infektionssjukvård 20 mars – 12 maj 2017
Vecka
Mikrobiologi
Infektion Östra
Gruppundervisning
Infektion Östra
Avdelning
Infektion
Borås
Infektion
Skövde
Infektion
NÄL
12
(tisd-torsd)
Gr 13-24
Gr 4, 5, 6, 7, 8, 9
Gr 1, 2, 3
Gr 10
Gr 11
Gr 12
13
(tisd-torsd)
Gr 1-12
Gr 16, 17, 18, 19, 20, 21
Gr 13, 14, 15
Gr 22
Gr 23
Gr 24
14
(tisd-torsd)
Gr 13-24
Gr 1, 2, 3, 10, 11, 12
Gr 4, 5, 6
Gr 7
Gr 8
Gr 9
15
(månd-onsd)
Gr 1-12
Gr 13, 14, 15, 22, 23, 24
Gr 16, 17, 18
Gr 19
Gr 20
Gr 21
16
(tisd-torsd)
Gr 13-24
Gr 4, 5, 6, 7, 8, 9
Gr 10, 11, 12
Gr 1
Gr 2
Gr 3
17
(tisd-torsd)
Gr 1-12
Gr 16, 17, 18, 19, 20, 21
Gr 22, 23, 24
Gr 13
Gr 14
Gr 15
18
(tisd-torsd)
Gr 13-24
Gr 1, 2, 3, 10, 11, 12
Gr 7, 8, 9
Gr 4
Gr 5
Gr 6
19
(tisd-torsd)
Gr 1-12
Gr 13, 14, 15, 22, 23, 24
Gr 19, 20, 21
Gr 16
Gr 17
Gr 18
Lärare under kursen i “Infektion, mikrobiologi och immunförsvar” 6 mars - 3 juni 2017
Infektion
Östra
Lars-Magnus Andersson
Birgitta Anesten
Thomas Andreasson
Josefine Beck-Friis
Agnar Bjarnason
Magnus Brink
Daniel Bremell
Anders Eilard
Arvid Edén
Vanda Friman
Magnus Gisslén
Anna Grahn
Lars Gustavsson
Helena Hammarström
Marianne Jertborn
Inger Johansson
Jan Krut
Jenny Lindahl
Anna Lindblom
Elisabet Lönnermark
Christoffer Ruus
Ulrika Snygg-Martin
Marie Studahl
Nicklas Sundell
Eric Sörstedt
Jonatan Tillander
Malin Veje
Rune Wejstål
Johan Westin
Susanne Woxenius
Magdalena Ydreborg
Aylin Yilmaz
Regionen
Johanna Karlsson (NÄL)
Anna Widell (Borås)
Lovisa Frenning-Thorén (Skövde)
Mikrobiologi och immunologi
Klinisk mikrobiologi
Vårdhygien
Smittskyddsenheten
Jenna Andersson
Filip Ahlmanner
Susanna Cardell
Ali Harandi
Teresa Lagergård
Michael Lebens
Susannah Leach
Nils Lycke
Maria Magnusson
Thomas Nyström
Marianne Quiding-Järbrink
Sayma Rahman
Ulf Yrlid
Lena Öhman
Ingegerd Adlerberth
Brynja Armannsdottir
Tomas Bergström
Kristina Eriksson
Carl-Fredrik Flach
Lisa Helldal
Kristoffer Hellstrand
Peter Horal
Bodil Jönsson
Martin Lagging
Joakim Larsson
Magnus Lindh
Jan-Åke Liljeqvist
Annika Ljung
Peter Norberg
Rickard Nordén
Heléne Norder
Kristina Nyström
Linn Persson
Susann Skovbjerg
Gustav Stukát
Ka-Wei Tang
Christina Welinder-Olsson
Christine Wennerås
Agnes Wold
Nahid Karami
Simon Larsson
Rune Andersson
Carin Gebäck
Ingemar Qvarfordt
Martina Sansone
Leif Dotevall
HTA-centrum (SU)
Annika Strandell