Svar på fråga 2
Religion A
Judendom
Finns det en gud? Hur är den?
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
Kristendom
Finns det en gud? Hur är den?
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
Islam
Finns det en gud? Hur är den?
Svar på Re A, fråga 2
Sidan 1 av 3
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
Buddhismen eller hinduismen
Finns det en gud? Hur är den?
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
En skriftlös eller antik religion
Finns det en gud? Hur är den?
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
Svar på Re A, fråga 2
Sidan 2 av 3
En livsåskådning
Finns det en gud? Hur är den?
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
En modern religion
Finns det en gud? Hur är den?
Vilka källor finns? Hur tolkar man dem?
Hur blev allting till? Varför finns vi?
Riter, ritualer, dyrkan
Synen på människan i samhället
Sammanfattning och jämförelse av resultaten
Svar på Re A, fråga 2
Sidan 3 av 3