Uppdrag nr 3
buddhismens heliga byggnader, högtider/riter, munkväsende samt etiska begrepp (självisk –
osjälvisk, snål/girig – givmild)
en stupa
Som introduktion till denna veckas uppdrag ska vi titta på filmen: Buddhism - att bli munk- Att leva
med sin tro. (SLI - Id: V2795). Filmen handrar om unga pojkar i Asien som söker sig de buddistiska
templen. Utbildningen till munk ger dem en chans att studera - inte bara religionen utan även andra
ämnen som de kan ha nytta av senare i livet. Det är inte alla som väljer att stanna kvar till slut, men
de som gör det avsäger sig alla världsliga ägo delar för att ägna sitt liv helt åt religionen i sökandet
efter Nirvana.
Genom filmen får vi inblick i det buddistiska munkväsendet. Vi ska också söka och bearbetar fakta om
buddhismens heliga byggnader, högtider och riter. I ditt sökande efter fakta ska du använda delar av
boken: Fem världsreligioner, Buddhism av Birgitta Svanberg (ligger på bloggen under länken
Buddhismen), läroboken Religion Plus av Marianne Abrahamsson,
Internet: http://www.so-rummet.se/kategorier/religion
appen: Wikipanion
Munkväsendet
1. Hur kan man känna igen en buddistisk munk?
2. Vad ägnar sig en buddistisk munk åt?
3. Vad får endast äga en buddistisk munk?
4. Förklara begreppet givmildhet och ge ett exempel från en buddisk religion!
5. Förklara begreppet osjälviskhet och ge ett exempel på att vara osjälvisk!
Templet
1. Vad är meningen med tempelbesöket inom Buddhismen?
2. Vad är stupa för något?
3. Hur ber buddhister hemma?
Högtider och riter
1. Förklara begreppet RIT och ge några exempel från den buddiska religionen!
2. Vilken är den största buddiska högtiden och när den inträffar och hur den firas?
Under detta uppdrag ska vi öva på följade förmågor:
- informationssöknings förmåga
- begreppsförståelse förmåga
- kommunikation via textskrivandet