Patientfall 8
Hilda 91 år
Sjukhistoria
Historik: Upprepade fallolyckor, höftfraktur
Nuläge: Går med gåbord. De senaste två veckorna har Hilda blivit märkbart tröttare och mer
förvirrad. Har nyligen slutat läsa och tittat på TV. I perioder är hon aggressiv och ångestfylld.
Är orolig särskilt på kvällarna- ringer mycket på personalen. Gråter mer. Försämrad aptit. Har
gått ned i vikt. Hon svettas ymnigt- både på dagen och natten.
Diagnoser
Suspekt hjärtinsufficiens (bensvullnad)
Depression
Närminnesstörning (ej demensutredd)
Hypertoni
Gikt
Subjektiva fynd
Symptomskattning:
Måttliga besvär. Svettningar, stelhet, bensvullnad, lättirriterad/arg, minnesstörningar, oro
ångest, trötthet
Objektiva fynd
Vikt 70 kg
S-kreatinin (mol/L): 94
Beräkna kreatininclearence (ml/min): _____
Blodtryck liggande 148/70 och sittande 150/73
Puls liggande 76 och sittande 79
Inga andra lab-värden kontrollerade det senaste året.
Aktuella läkemedel
Kaleorid depottabl 750 mg 1+0+0+0
Furosemid ta 40 mg 2+0+0+0 (höjd dos för två veckor sedan)
Atenolol ta 25 mg 1+0+0+0
Allopurinol 300 mg 1+0+0+0
Citalopram ta 20 mg 1+0+0+0
Vid behov: Oxascand ta 5 mg