Enhet i Kristus - om att bevara Enheten i

Joh 17:21-23
SIDA Nr 1
"Jag ber att de alla ska vara ett..."
Strid och splittring
intern maktutövning
Kyrkans historia
statlig inblandning
Ofta en kamp mot
ovilja till utveckling
Inledning
Lång intressant historia
Filadelfiakyrkan
Örebro - en kyrkostad
Idag kämpar frikyrkan för sin överlevnad
Sverige
År 2050 - Ingen frikyrka kvar?!
Orsaken till Kampen?
Drivet bakom Övertygelsen?
Har vi glömt / känner vi till:
Och ser vi själva hoten idag?
95 teser den 31 oktober 1517
1517 - Martin Luther, Wittenberg
Gustav Vasas Bibel - 1541 (1526)
Den svenska reformationen
1527-1600
Olaus Petris frimodighet
Folk börjar läsa bibeln själva
Väckelserörelse inom tysk lutherdom - 1690 - 1726
1) Det allmänna prästadömet/lekmännens roll
2) Höll möten i hemmen (konventiklar)
Pietism
3) Individuell omvändelse
4) Bibelns betydelse
Poängterade
5) Sträng etik
Enhet i Kristus - om att
bevara Enheten i kampen
för sin Övertygelse
Svensk Frikyrkorörelse
Svensk kristenhet
Från reformationen
till 1700-talets slut
Läsare (av bibeln / kristna böcker)
En enda kristendomstyp officiellt accepterad
Lutherdomen i Svenska kyrkans form
Enhetskyrkan
Filadelfiakyrkan, Örebro
23 april 2017
"Organiserat läseri"
Förbudet att hålla samlingar utan en präst
Konventikelplakat
1726
Första baptistförsamlingen grundas
1848
1858
1951
Vallersvik 21 sept.
F.O. Nilsson + 4 pers.
Konventikelplakatet upphör efter 132 år
Sverige får religionsfrihet
William Booth
Rätt att lämna Svenska kyrkan
utan att gå med i annat samfund
"Vi är ett frälsningsfolk! Detta är vår specialitet: att bli
frälst, förbli frälst och att därefter få någon annan frälst,
medan man själv blir mer och mer genomfrälst!"
"Arbeta på din frälsning!" Fil. 2:12
London 1865
Ovälkomna i etablerade församlingar
Arbetade i Londons slum
Fattiga, alkoholister, prostituerade etc.
Startade därför egen organisation
Sverige 1882
Hanna Ouchterlony
"Vår kallelse i den kyrkliga mångfalden är att betona den
personliga överlåtelsen, förbundet med Gud."
Frälsningsarmén
Behövs inga ritualer för att komma närmare Gud
Dop & nattvard
Tar fokus från det som är viktigt
Olika tolkningar kvartstår än idag - därför står FA fast
Musikant
Uppvuxen i FA
70-talets väckelse
Min bakgrund
Framtid i mission
17-04 Enhet och kamp.mmap - 2017-04-23 - Peter Paulsson
Döpt i Filla 1974
Nattvard på FA
Valde ÖM
1854
SIDA Nr 2
"Örebro Baptisförsamling"
1898 - Namnbyte
"Örebro 1:a baptisförsamling"
10 okt. 1898
John Ongman pastor 4 nov. 1890 - 30 aug. 1897
a) evangelister i Sverige
1892-1895
Gustav Norling
"Örebro Missionsförening för
svensk och utländsk mission"
1892
b) utländsk
mission
Nordafrika
"olämplig för uppgiften"
Brasilien
1893
Adolf Larsson
"oförsiktig och dog innan ankomst till sitt fält"
(gula febern)
Därefter flera års uppehåll
John Ongman får nästan stå ensam i sitt försvar av kvinnans
rätta att förkunna evangelium. Men han slår ej till reträtt.
"Ongmans flickor"
Inspirerad av Frälsningsarméns moder, Catherine Booth
och hennes bok om kvinnans rätt att predika evangelium
Örebromissionen
1896
Catherine Booth fick föra samma kamp i
England som John Ongman i Sverige.
J. Ongmans's bok: "Kvinnans rätt att förkunna evangelium"
Grundas 27 aug. 1897
92 personer
John Ongman blir första föreståndare
Slottsgatan 16 sedan 1961
"Pingstväckelsen hade en
härd i Filadelfia Örebro"
Många missionärskandidater
1897
Filadelfiakyrkan
Enhet i Kristus - om att
bevara Enheten i kampen
för sin Övertygelse
1908
C.E. Sjögren - Indien
1907 - väckelse
1912
Erik Jansson - Brasilien
Henning Karlsson - Kongo
1914
"1907 - Vårt underbaraste år hittills"
144 döpta personer - nu 670 medlemmar!
Filadelfiakyrkan, Örebro
23 april 2017
1936
Örebromissionen lämnar Baptistsamfundet
Filadelfia Stockholm uteslöts 1913
Örebromissionen lämnade 1936
Enhetskonferensen i Örebro 1946
Övertygelsekampen är över
- enheten ska återupprättas!
(SEPARAT WORD DOKUMENT)
AVSLUTNING:
Alla kyrkogrenar i Syrien - förbön
Bönemötet i Kairo
Första på 2000 år!
Fottvagning
Reformationen 500 år
50 år av samtal
Vatikanen & Lutherska världssamfundet
Påven till Sverige
Stor internationell ekumenisk händelse
Första gången reformationen
uppmärksammas gemensamt
Dagens ekumenik
Dagens enhet
Många grenar/inriktningar
Fokus: Kristi herravälde och Guds ord
"En enda kyrka..."
Nicenska
...en enda, helig, allmännelig
och apostolisk kyrka...
Kristi kropp - en kropp
"Vi predikar inte oss själva,
utan Jesus Kristus som Herre"
"Den stora Dominanten i
det kristna enhetsverket"
17-04 Enhet och kamp.mmap - 2017-04-23 - Peter Paulsson
”Det blödande Guds lamm!”
2 Kor. 4:5
William Booth
Enhetskonferensen i Örebro, 2‐5 april 1946 (Referat från bok) Konferensens huvudområden: 1) Enheten och helgelsen 2) Enheten och själavinnandet 3) Enheten och förkunnelsen 4) Enheten och missionen 1) ENHETEN OCH HELGELSEN Brist på helgelse söndrar det som hör samman. Helgelsen rensar bort det som ger hållfasthet, sammanhållning och enhet. Brist på helgelse leder till själviskhet och självcentrering. All brist på helgelse äventyrar enheten. Paul Ongman, Stockholm: De som först av alla behöver ett nytt möte med Gud – det är vi predikanter. Vi måste få Guds eld över oss – bli beroende av Gud! Varför händer det så lite? Är det vi som står i vägen? 2 Krön. 5:11‐14; 30:1‐3 berättar om hur prästerna gjorde tjänst inför Gud. o I kapitel 5 helgar de sig och lovar de Gud – och Guds härlighet uppfyllde huset! o I kapitel 30 försummade prästerna sin tjänst och arbetet blev försenat en månad. Jos. 3:5 Och Josua sade till folket: "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er." FRÄLSNINGSARMÉN: Helgelsemöte på förmiddagen. Frälsningsmöte på kvällen 2) ENHETEN OCH SJÄLAVINNANDET: Pastor Tage Sjöberg: a. Enhetens betydelse för själavinnandet: i. Enhet är av yttersta vikt i församlingens främsta uppgift: vinna själar! ii. Gud har kallat oss till enhet och Gud har kallat oss till själavinnare. iii. ”Vår tid kräver en speciell samling. Problemen i världen är stora och många idag. Bör‐
dorna är oerhört tunga. Mänskligheten är i sin största nöd. Nu är inte tid att leva ett idylliskt privatliv på någon strandtomt intill denna världens stormiga hav. Nu går miljo‐
ner själar under. Nu gäller det att mobilisera krafterna. Vi måste kasta loss. Gud vill samla sin här.” iv. Hinder för enhet i själavinnandet: 1. Våra gamla vanor a. Vi har rätt att ha vår egen övertygelse, men vi får inte handla så att detta stör enheten. 2. Personliga misstroenden och reservationer. a. När andra inte tänker som oss är det lätt att det smyger misstroende i hjärtat och vi misstolkar lätt varandras motiv. b. Den sanna enheten måste gå från person till person. Vi måste göra allt för att lära känna varandra bättre. 3) ENHETEN OCH FÖRKUNNELSEN ”Vad är rätt enhetsförkunnelse och vad är dominanten i den förkunnelse som leder till kristen enhet? Vi svarar utan tvekan: PREDIKA KRISTUS!” o 2 Kor. 4:5 ”Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull”. o Det är Kristus själv som är det centrala! Peter Paulsson – Predikan i Filadelfiakyrkan 23 april 2017 Enhetskonferensen i Örebro, 2‐5 april 1946 o
o
o
(Referat från bok) ”Vi måste akta oss för att bli något slags handelsresande i religiös teaterkonfekt. Vårt folk kan inte i längden leva av bara halleluja‐praliner eller tack‐och‐lov‐bakelser”! Vårt folk behöver undervisning som leder in mot centrum – mot Honom – Han som är den stora dominanten i det kristna enhetsverket”. Apg. 2:42 ”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen , brödsbry‐
telsen och bönerna”. Detta är vad Herren vill åstadkomma med oss: Botten är undervisningen ‐ det vi står på – det vi förhåller oss till. De sammanhållande banden är gemenskapen, brödsbrytelsen och bö‐
nerna. JOURNALIST TILL WILLIAM BOOTH: ”Vad är huvudpunkten i FA:s teologi egentligen? Blixtsnabbt fick han svaret: ”Det blödande Guds lamm!” Lewi Pethrus: ”Vad denna väckelse bygger upp får inte bli något kyrkosamfund som vi är rädda om … vi får akta oss så att vi inte gör den verksamhet som Gud givit oss till annat än ett hem för hungriga själar… Vi får inte göra det till ett fängelse där vi stänger in folk… Väckelsen kan inte leva annat än i frihet!” 4) ENHETEN OCH MISSIONEN Missionär Karl Nygård, Göteborg: Jag var med när anden föll 1907. Åkte ut till Indien och Calcutta som missionär. Där var förhållan‐
dena helt annorlunda än här hemma. ”Här fann det bröder från alla riktningar och en djupare enhetens ande än vad som var rådande där får man leta efter.” Jag kom en dag på besök till det mest beryktade templet, helgat åt hatets och blodets gudinna (Kali) i Calcutta (Kolkata). Jag såg med sorg i hjärtat vad som försiggick där framför gudinnan. En Romersk‐katolsk biskop kommer över till mig och medan han omfamnar mig säger han med djup rörelse: ”Vi har inte mycket gemensamt, men vi har samma djävul att strida mot”. Ibland har vi svårt att komma överens och har svårt att hitta beröringspunkter. ”Men vi har ju Kristus” – och så har vi kommit överens! Vi behöver den här andan som gör att vi kan mötas som bröder och systrar Vi har samma fruktansvärda makt att kämpa mot. Vi behöver ena våra krafter för att föra Guds verk framåt. Frågor till Filadelfias hemgrupper utifrån predikan: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Är det viktigt att känna till den historia som finns bakom den egna församlingen/samfundet? Är det relevant att i vår tid uppskatta forna generationers kamp utifrån deras övertygelse? Värdesätter vi tillräckligt den religionsfrihet som vi idag åtnjuter i vårt eget land? Har det någon betydelse idag att Filadelfiaförsamlingen Örebro varit ”en härd för Pingstväckelsen i Sverige?” Kan man i så fall säga att vi har ett andligt arv att förvalta? Är församlingens vision för vår egen tid tillräckligt tydlig och engagerande? Ger förkunnelsen och gemenskapen den inspiration och näring som du behöver? Hur ser din egen helgelse ut? Drömmer du om en ny väckelsetid? Kan man bereda väg för en andlig väckelse? Vilka trosfrågor/övertygelser tror du att kommande generationer kommer att få kämpa för? Enhet är något som alla bidrar till. På vilket sätt bidrar du till enheten i Filadelfia? Örebro? Det finns bara en Kristi kropp. Men finns det en gräns för Kristen enhet? Peter Paulsson – Predikan i Filadelfiakyrkan 23 april 2017