Presentationens namn 2002-00-00
Diagramrapport
BoInvent 1
Januari 2012
Inventeringen avser de hushåll, som pga sociala och/eller medicinska
skäl inte har ett boende som socialsekreteraren bedömer vara det bästa
för tillfället och där bistånd från socialtjänsten behövs för att lösa
boendefrågan.
De hushåll som bor i ”Ej upphandlade boenden” och på ”Hotell”,
oberoende av orsaken till biståndet, är med i inventeringen.
Mona Lödemel
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 – mättidpunkt
2011
Bild 1
Antal kartläggningsärenden i BoInvent1 per SDF - 1 157 hushåll
Uppsökarenheten
Norra Hisingen
Lundby
Västra Hisingen
Västra Göteborg
Askim-Fröl-Högsbo
Majorna-Linné
Centrum
Örgryte-Härlanda
Östra Göteborg
Angered
0
Mona Lödemel
50
100
150
200
250
300
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 3
Nuvarande boende för 1 157 hushåll
Under utredning
Vård
Social Resursförvaltning (Altbo)
Ord bostadsmarknad
Upphandlat
Inneboende
Vanligt hotell
Ej upphandlat
Sover mer ute än inne
0
Socialtjänst
Mona Lödemel
50
100
Uppsökarenheten
150
200
250
300
350
Omflyttning soc resurs
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 4
Socialsekreterarnas förslag till
boendelösningar för 1 157 hushåll
Vård
Ordinarie bostadsmarknad
Social Resursförvaltning
Gruppbostäder
Boendelösning utreds
0
Mona Lödemel
100
200
300
400
500
600
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 5
Ålderssammansättning för 1 157 hushåll (804 män och 353 kvinnor)
Okänt
Födda på 90-talet
Födda på 80-talet
Födda på 70-talet
Födda på 60-talet
Födda på 50-talet
Födda på 40-talet
Födda på 30-talet och före
0
50
Män
Mona Lödemel
100
150
200
250
300
350
Kvinnor
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 6
Hälsa /ohälsa för 1 157 hushåll
Psykisk sjukdom ej
diagnos
Samsjuklighet
Diagnosticerad psykisk
sjukdom
Annan ohälsa (missbruk
etc)
Frisk
0
Mona Lödemel
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 7
Kända skulder hos 1 157 hushåll
Skuldfria
77 %
74 %
Har skulder
0
Mona Lödemel
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 8
Inkomster för 1 157 hushåll
Uppgift saknas
Studiemedel
Sjukersättning
Pension
Lön
Kompl försörjningsstöd
Introduktionsersättning
Helt försörjningsstöd
Föräldrapenning
A-kassa
Andra inkomster
0
Mona Lödemel
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 – mättidpunkt
2011
Bild 9
Härkomst för 1 157 hushåll
Uppgift saknas
Född i utlandet, utl medb
skap
Född i utlandet, svenskt
medb skap
Född i Sverige, utl medb
skap
Född i Sverige, svenskt
medb skap
0
Mona Lödemel
100
200
300
400
500
600
700
800
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 10
Antal barnhushåll
148 familjer (stadigvarande boende) med totalt 306 barn
162 hushåll med totalt 260 barn räknas som umgängesbarn (ej stadigvarande boende)
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn
5 barn
6 barn
7 barn
8 barn
0
10
20
30
40
Ant barnfamiljer (stadigvarande boende)
Mona Lödemel
50
60
70
80
90
Ant fam m umgängesbarn
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 11
Stadigvarande boende för 148 barnhushåll
Ej ramavtal
Ramavtal/egenregi
Inneboende
Godkänt 2:a hand
Ej godkänt 2:a hand
Egen hyresläg/brf
Social
Resursförvaltning
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 12
ur
BOENDELÖSNINGAR
I boendelösningar anges att behovet av hyreslägenheter
är ca 531
- 357 av de som behövde hyreslägenhet behövde inte boendestöd
- 210 (av 357) är friska
- 88 (av 210) är skuldfria
Mona Lödemel
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 13
Av de
531 hushåll som bedöms kunna bo i vanlig hyreslägenhet
behöver:





5 hushåll vanlig hemtjänst
34 hushåll ”vardagsstödjare”
67 hushåll boendestödjare missbruk
24 hushåll boendestödjare psyk
44 hushåll annat form av stöd
Ca 33 % av hushållen som bedöms kunna bo i hyreslägenhet
behöver någon form av boendestöd.
Birgitta Branegård
Presentationens
namndecember
2002-00-00
Redovisning av siffror ur BoInvent
1 - mättidpunkt
2011
Bild 14
Avslutningsorsaker 2004 - 2011
Klienten ej hörts av
Löst sitt boende själv
Flyttat fr kommun/Sverige
Annat
Inneboende mm
Bergsjöhöjd
2:a handskontrakt
Köpt plats
Kommunalt kontrakt
Social Resursförvaltning
Hyreslägenhet eget kontrakt
0
2004-2005
2006
2007
200
maj-08
400
2008-12-12
600
2009-12-01
800
2010-12-20
1000
1200
2011-12-13
Birgitta Branegård