Standardiserad Vårdförlopp Urologi (Prostatacancer) (Cancer i

advertisement
Standardiserad Vårdförlopp
Urologi
(Prostatacancer)
(Cancer i urinblåsan och övre
urinvägar)
Ali Khatami
VC Urologi Sahlgrenska
Ordförande sektorsrådet Urologi VG
Presentationens namn
2
Presentationens namn
3
Presentationens namn
4
Presentationens namn
5
Ledtider
Presentationens namn
6
32,5+28,5+29
90dagar
Presentationens namn
7
61 d Rem- PAD besked
36d- operation
Presentationens namn
8
Remiss till operation
Presentationens namn
9
Från remiss till operation
SV- Pat med låg/mellanrisk
28 dagar remiss till behandlingsbeslut
28 dagar behandlingsbeslut till operation/strålning
SV- Pat med högrisk
60 dagar remiss till behandlingsstart
Presentationens namn
10
Från remiss till strålning
Presentationens namn
11
Utmaningar
§  Undanträngning av andra patienter inom
och utanför aktuell specialitet
§  Snabbheten får inte ske på bekostnad av
kvalité
§  Mycket noggrann logistisk planering och
simuleringar
–  Operationssalsbeläggning från 85%-70%
Presentationens namn
12
Utmaningar
§  Urologi/Uroonkologi
§  Patologi
§  Bilddiagnostik
§  Sjuksköterskor, vårdavdelningar,
operation, AnOpIva
Presentationens namn
13
Möjligheter
§  Behandling i optimal tid
–  Minskad ångest och oro
–  Trygg och nöjd patient och anhöriga
–  Nöjda och stolta medarbetare
–  Skapa utrymme; ingen kö att administrera!
Presentationens namn
14
Presentationens namn
15
Nationella
ProstataCancerRegister
NPCR
Presentationens namn
17
Presentationens namn
18
Presentationens namn
19
Presentationens namn
20
Presentationens namn
21
Presentationens namn
22
Presentationens namn
23
Download